ELBIL

Rapport: Om få år er privatbilen bare et minne

Det blir ti ganger billigere å bruke transporttjenester som gir like godt tilbud.

Selvkjørende elbiler kommer til å eliminere markedet for privatbiler, ifølge ny rapport.
Selvkjørende elbiler kommer til å eliminere markedet for privatbiler, ifølge ny rapport. Bilde: Nvidia
Marius ValleMarius ValleJournalist
13. mai 2017 - 05:30

Nettopp kjøpt ny bil? Den kan bli din siste.

For med en gang den første selvkjørende bilen kommer på markedet, markerer det slutten på privat bilhold.

Det blir første spiker i kista for en rekke næringer, og en dødsdans for transport slik vi kjenner det i dag.

Selv om 40 prosent av bilene er privatbiler i 2030, kommer de bare til å stå for fem prosent av alle reiser. 

Kan gå raskere i Norge

Resten av reisene gjennomføres i selvkjørende elbiler eid av transporttilbydere.

Den gode nyheten er at dette til syvende og sist gir deg mer penger å rutte med, større bruttonasjonalprodukt og utsikter til nye næringer.

Tony Seba

Foredragsholder og forfatter.

Har skrevet bøker om grønn omvelting innen energi og transport, solenergi og investeringsstrategier.

Han underviser i temaene ved Standford University, har undervist ved universiteter i Nederland og New Zealand, og hos blant andre Google.

Tidligere har han jobbet med forretningsutvikling i Cisco, og startet på slutten av 90-tallet B2B-selskapet Printnation.com. Senere har han vært rådgiver i utvikling av solcelleprosjekter, og vært styremedlem i flere solenergiselskaper.

Han har en MBA fra Stanford University, BS i Computer Science and Engineering fra MIT.

Det er konklusjonen i en ny rapport fra tenketanken RethinkX, som tar for seg hvordan autonome biler vil påvirke biltransport i USA.

En av medforfatterne, Tony Seba, tror at situasjonen vil være den samme i Norge. Potensielt kan det gå raskere her til lands.

Rapporten spår at antallet biler på veien i USA kommer til å falle fra 247 til 44 millioner, ettersom de førerløse elbilene vil kjøre lenger og transportere flere.

Heftige fremskrivinger

Stanford-foreleser, seriegründer og forfatter Tony Seba mener alle nye biler vil være elektriske innen 2025, og selvkjørende innen 2030. <i>Foto: Tonyseba.com</i>
Stanford-foreleser, seriegründer og forfatter Tony Seba mener alle nye biler vil være elektriske innen 2025, og selvkjørende innen 2030. Foto: Tonyseba.com

Seba mener at vi står overfor en av de raskeste og omfattende omveltningene innen transport i historien. 

Seba er kjent for å spå raskere endringer i transportverdenen enn hva andre analytikere gjør. Han har blant annet hevdet at det ikke vil produseres nye biler med forbrenningsmotor etter 2025.

Selv om mange er enige med ham om at utsiktene han blant annet har redegjort for i et intervju med Teknisk Ukeblad, er det mange som mener at han trolig er for aggressiv i sine analyser, og at det neppe vil gå så fort som han sier.

Seba sier at det ikke er noe magisk med tidsperspektivet i den nye rapporten. Dette drives av økonomi, mener han.

Han viser til tidligere spådommer om at elbiler med lang rekkevidde ville være tilgjengelig for under 35.000 dollar innen 2017.

– Alt har skjedd raskere enn det jeg sa for tre år siden. Folk sa at det er for agressivt, men gjett hva: Det skjer til og med raskere enn jeg sa, sier Seba til Teknisk Ukeblad.

Regner inn omveltningene

Den nye rapporten er basert blant annet på Sebas tidligere analyser, studier av omveltende «disruptions», og konvergens. 

Seba mener at andre fremskrivinger om fremtidens transport ikke tar for seg hele bildet.

Ny teknologi, nye forretningsmodeller, og det økonomiske utslaget av transport som tjeneste fremfor privat bileierskap, gir ifølge Seba et mer realistisk bilde av hvordan det hele vil utspille seg.

Rapporten beskriver at bilindustrien står overfor samme utvikling som for eksempel musikkindustrien. Før var antall solgte fysiske album den viktigste beregningen. Nå har det endret seg til antall avspillinger. 

For bilindustriens del vil det endre seg fra antall solgte biler, til antall solgte kilometer. Det kommer til å forandre alt, mener Seba.

– Om du kjøper ny bil i dag, kommer det til å bli din siste, sier han.

Elbiler er langt billigere

Google har eksperimentert med selvkjørende biler i en årrekke. <i>Foto: Google</i>
Google har eksperimentert med selvkjørende biler i en årrekke. Foto: Google

Grunnene til at det ifølge rapporten kommer til å gå denne veien, er mange. At elbiler er langt billigere i drift er en viktig årsak.

Seba trekker frem forventet livstid-kjørelengde til en elbil mot en fossilbil. Han sier at en elbil som regel vil ha en kjørelengde på totalt 800.000 kilometer. Til sammenligning har en fossilbil en total kjørelengde på 225.000 kilometer. 

– Vi har brukt konservative tall i modellen vår, og satt kjørelengden for biler med forbrenningsmotor til 320.000 kilometer, sier han.

Kort sagt; Om du kan avskrive en bil over 800.000 kilometer, blir prisen per kilometer langt lavere enn om du avskriver den over 225.000 kilometer.

En annen viktig faktor er at helt selvkjørende biler snart kommer på markedet. Det vil fullstendig endre hvordan vi bruker bil, hevder Seba. 

Autonomi blir billigst

For det kommer til å bli langt billigere å hyre inn en autonom bil hver gang du skal et sted, fremfor å eie din egen bil. Det tar ikke andre analyser med i regnestykket, mener han.

– Vi har funnet ut at ingen andre tar hensyn til at elbiler har flere ganger så lang forventet levetid som fossilbiler, sier Seba.

Tanken er at om du kjøper en elbil, vil den rulle 800.000 kilometer før den skrotes. Om du har en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 16.000 kilometer, kommer bilen til å vare i 50 år.

At bilen har så lang levetid er ikke så viktig om den brukes som en vanlig familiebil. Den kommer til å være utdatert lenge før den er utrangert, og i praksis er det få, om noen, som kjører bilen sin så langt.

– Brukes bilen til samkjøring og bildeling, øker utnyttelsen, men selv da er du avhengig av privat eierskap, sier Seba.

Så selv om flere kjøper elbil, og kanskje til og med deler den, kommer ikke det til å ha en stor innvirkning på bilmarkedet.

Ti ganger høyere utnyttelse

Ford viste i fjor frem sitt nyeste utviklingskjøretøy for autonom teknologi, basert på modellen Fusion hybrid, bedre kjent som Mondeo i Europa. <i>Foto: Ford Motor Company</i>
Ford viste i fjor frem sitt nyeste utviklingskjøretøy for autonom teknologi, basert på modellen Fusion hybrid, bedre kjent som Mondeo i Europa. Foto: Ford Motor Company

Det er først når den første helt selvkjørende bilen kommer på markedet at ballen vil begynne å rulle.

Den samme bilen kan da få ti ganger høyere utnyttelse enn en privatbil.

Da vil det for de fleste bli langt billigere å benytte seg av transporttjenester enn å eie.

Uber, Lyft, Ford, Daimler og andre kan da tilby transport til kilometerpris, og denne kilometerprisen vil være en tidel av det det koster deg om du kjører din egen bil.

Selv om bilen din er nedbetalt, vil det være mellom dobbelt og fire ganger så dyrt å eie sin egen bil sammenlignet med å bruke autonome transporttjenester.

– I praksis vil det ikke gi noen mening å eie sin egen bil, ettersom det er ti ganger dyrere. Disruption skjer hver gang noe er ti ganger billigere, sier Seba.

Han trekker frem Gutenberg-bibelen, som i første utgave var ti ganger dyrere enn manuskriptbibler. Og han trekker frem Ford modell T, som kostet det samme som en hestekjerre og to hester. Men Ford-en hadde 20 hestekrefter, og ga dermed 10 ganger så mange hestekrefter for pengene, argumenterer han, og føyer til:

– Boom! Disruption!

Slutten på nybilsalget

Siden folk ikke vil være interessert i å betale ti ganger mer enn de må, vil de slutte å kjøpe nye biler. De som eier en nedbetalt bil, vil også se at de kan ha to til fire ganger så mye penger å rutte med ved å kvitte seg med bilen.

Seba understreker at dette vil gjelde både fossilbiler og elbiler. Det vil uansett være uforholdsmessig dyrt å eie sin egen bil.

Når de som ønsker å selge unna bilen sin gjør den tilgjengelig på bruktbilmarkedet, vil det presse prisen på bruktbiler mot null, mener han. Så selv de som kommer til å ønske å eie sin egen bil vil si at de tar en «gratis» bruktbil i stedet for å betale for en helt ny bil.

Dette kommer til å påvirke bilprodusentene. For de vil ikke være i stand til å selge nye biler. Det vil kun være de forbrukerne som er villige til å påta seg hele verditapet som vil gjøre dette. De vil tross alt ikke kunne regne med å selge bilen videre til en fornuftig pris.

Seba sier at omveltningen vil begynne blant de som tar i bruk ny teknologi tidlig, i dette markedet som alle andre markeder. Men kanskje viktigere er det at befolkningsgrupper som ikke har tilgang til god transport i dag, vil omfavne selvkjørende transporttjenester raskt. Seba nevner eldre, uføre, unge og fattige. 

Dette kommer til å øke etterspørselen, særlig i de store byene. Deretter vil det spre seg til landsbygda over tid. Seba anslår at det vil skje i løpet av en tiårsperiode.

– Det kommer ikke til å gå tregt. Det kommer til å være som en typisk teknologiomveltning, som begynner med noen befolkningsgrupper, og så tar det fart, og i løpet av noen få år kommer det til et vendepunkt hvor utviklingen blir ustoppelig.

Ond sirkel

Dette er dårlige nyheter for mange bransjer. Det blir starten på en ond sirkel, som kommer til å gjøre privat bilhold mindre attraktivt.

Transporttjenester med elektriske selvkjørende biler vil gi bensinstasjondød, verksteder legger ned, og bilforhandlere stenger dørene. 

– Det gjør at å eie et kjøretøy blir dyrere og upraktisk, siden du må kjøre langt for å vedlikeholde bilen eller fylle drivstoff. 

Elon Musk har sagt at Tesla har som mål å lage drivverk som varer 1,6 millioner kilometer. <i>Foto: Eirik Helland Urke</i>
Elon Musk har sagt at Tesla har som mål å lage drivverk som varer 1,6 millioner kilometer. Foto: Eirik Helland Urke

Prisdifferansen mellom å eie og å bruke transporttjenester vil derfor også fortsette å øke.

Seba trekker frem at Elon Musk for noen år siden sa at Tesla jobber med mål om å lage drivverk som varer i 1,6 millioner kilometer. Det var ikke mange som bet seg merke i det da, men Seba sier at en bil som kan gå så langt kan ha enormt stor betydning.

– I transporttjenestemodellen vil en bil med så lang kjørelengde halvere kostnaden. Du kan avskrive bilen over dobbelt så lang avstand. Det er dette som kommer til å drive dynamikken. Økonomien kommer til å drive dette, sier Seba.

Realistisk?

På spørsmål om fremskrivingene i rapporten ikke er litt for aggressive, svarer Seba at de har brukt svært konservative tall.

Prisen på batterier falt med omtrent 20 prosent i året mellom 2010 og 2016. I modellen har de brukt 13 prosent. De har også brukt mindre prisreduksjon på regnekraft enn Moores lov tilsier. Også for andre komponenter, som lidarer. 

Sedric er et elektrisk og selvkjørende konsept, og viser frem hvordan Volkswagen-gruppen ser for seg fremtidens mobilitet. <i>Foto: Volkswagen Group</i>
Sedric er et elektrisk og selvkjørende konsept, og viser frem hvordan Volkswagen-gruppen ser for seg fremtidens mobilitet. Foto: Volkswagen Group

Han sier at de har vært konservative fordi kostnadskurven ikke er så viktig lenger.

– Prisen på batterier er ikke så viktig lenger. 800.000 kilometer er viktig. Elbiler er 70 til 90 prosent billigere i drift, og det kommer til å drive utviklingen, men den store «enableren» kommer til å være autonomi.

– Dere har tatt utgangspunkt i det amerikanske markedet. Kan det overføres til Europa?

– Absolutt. I Europa er biler enda dyrere. Avgiftene er høyere, bensin koster mer, og andre utgifter er høyere. Så forskjellen vil være enda høyere i Europa. Dette vil skje omtrent samtidig i tre markeder; USA, Europa og Kina, sier han.

– En av hovedforskjellene mellom det vi og det vi kaller «mainstream-analytikerne» har gjort, er at vi har sett på dette som en omveltning i forretningsmodeller, sier han.

Der andre rapporter antar at privatpersoner vil kjøpe selvlkjørende biler, sier RethinkX at det tvert i mot blir flåteoperatører som kommer til å kjøpe disse i stort volum. 

Kan bli urettferdig for distriktene

– Hvordan skal det kunne lønne seg å tilby slike transporttjenester i landlige områder hvor det er langt færre som kan dele på kostnadene til transporttjenestene?

– Forbrukere på bygda kommer til å sitte igjen med individuelt eierskap, som kommer til å være 10 til 20 ganger høyere enn for urbane forbrukere. Om du tenker på det, så vil det ikke være rettferdig, sier Seba.

– Vi tror det som til slutt kommer til å skje, er at samfunnet vil bestemme seg for å subsidiere transporttjenester i landlige områder på lik linje som offentlig transport. Det har vi allerede gjort med for eksempel elektrisitet og telefoni. Det koster langt mer å tilby elektrisitet og telekommunikasjon utenfor byene, men som samfunn har vi blitt enige om å tilby alle dette som infrastruktur, sier Seba.

Norge kan bli særlig berørt

Seba trekker spesifikt frem Norge som et land som kommer til å bli rammet av endringene. Oljeindustrien vil særlig bli berørt.

Etterspørselen vil ifølge rapporten falle til 70 millioner fat om dagen i 2030, som forfatterne beskriver som katastrofalt for industrien. Etterspørselen er i dag i underkant av 100 millioner fat per dag, ifølge US Energy Information Administration.

Lavere etterspørsel vil ramme forskjellige land ulikt. I noen tilfeller vil det bli dramatisk, særlig i land som er avhengige av dyr olje, heter det.

Seba trekker imidlertid frem at Norge har logistikk, shipping, industri og teknologiindustri. Derfor vil Norge være et naturlig tidlig marked for selvkjørende transporttjenester.

Og er vi ikke tidlig ute, tror han at vi kommer til å sitte igjen med infrastruktur som er ti ganger dyrere enn det konkurrentene har.

– Selskaper innen logisitikk og shipping vil tjene på dette. Det vil være i deres interesse at dette skjer. Land som stritter i mot kommer til å miste konkurransedyktigheten. Det kommer til å bli som om et land som er basert på hestetransport skal konkurrere med et land som er basert på biler. Det kommer bare ikke til å skje, sier Seba.

Kan ha store økonomiske fordeler

En slik omveltning kan gi store økonomiske fordeler, både for samfunnet og enkeltindividet.

I snitt vil en gjennomsnittlig amerikansk husholdning spare 5600 dollar (48.500 kroner) i året på å kvitte seg med bensinbilen til fordel for autonome transporttjenester.

Rapporten anslår de at amerikanske husholdninger totalt vil ha en billion dollar mer å rutte med i 2030, som fører til at forbrukerne har mer penger å bruke på andre ting. Det vil igjen sørge for flere forretninger og flere jobber.

Rapporten anslår også at transport som tjeneste vil gi økt produktivitet, og øke bruttonasjonalproduktet i USA med én billion dollar. 

Og selv om jobber innen transport, produksjon, og olje og gass vil forsvinne, åpnes nye muligheter. Generell økonomisk vekst, sammen med jobber innen kjøretøyprogramvare, dataplattformer og flåtetilbydere trekkes frem. 

Siden folk bruker mindre tid på å reise, vil det åpnes nye forretningsmuligheter. Ikke bare i byene, men også i selve kjøretøyene. Det kan for eksempel tilbys kafeer på hjul, mobil underholdning, eller mobile kontorer, skriver forfatterne.

Rapporten hevder også at transporttjenester viser vei mot gratis transport. Etterhvert som tjenestene blir billigere, kan det bli aktuelt for myndigheter å betale for transporten, eller at bedrifter sponser transporten.

For eksempel kan det lokale kjøpesenteret ta regningen når du reiser til og fra, eller en «Starbucks på hjul» kan inkludere transport når du kjøper en kopp kaffe.

Tror det vil ta mange tiår

Colin McKerracher, leder for avansert transport i analyseselskapet Bloomberg New Energy Finance, sier til Teknisk Ukeblad at han ikke har lest rapporten, og at han derfor ikke vil kommentere den.

Likevel sier han at Bloomberg New Energy Finance er optimistiske med tanke på elbilutbredelse og effektene selvkjørende biler kommer til å ha. Men de forventer at overgangen til en primært selvkjørende transport vil ta flere tiår.

– Det er fremdeles noen sterke adferdselementer i spill, og jeg tror ikke å forvente at folk vil nærmest helt gi opp bileierskap innen 13 år er realistisk, sier McKerracher.

Han peker også på deres egne rapport om selvkjørende biler, utarbeidet i samarbeid med McKinsey, kom frem til at det fremdeles vil være utfordrende å få selvkjørende transport til å fungere i kaotiske bygatene i utviklingsøkonomier. 

Det er slike steder mesteparten av salgsveksten for kjøretøy vil skje de kommende årene, forklarer kan.

Men han understreker at det er store og selvforsterkende trender i bilindustrien som ikke bør ignoreres. 

  • Les flere saker om elbil.
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.