INDUSTRI

Kun 16 av 40 millioner gitt i støtte til grønn transport

Søkere i kø - Enova hevder kassa er tom.

LNG-bunkring til sjøs kan være ett av flere tiltak forå bygge ut LNG infrastruktur. Her ligger «Coral Anthelia» side om side med en av Terntanks nye 15.00 dvt produkttankskip og fyller LNG på dekkstankene.
LNG-bunkring til sjøs kan være ett av flere tiltak forå bygge ut LNG infrastruktur. Her ligger «Coral Anthelia» side om side med en av Terntanks nye 15.00 dvt produkttankskip og fyller LNG på dekkstankene. Bilde: Skangass
Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
20. jan. 2015 - 07:00

Transnovas mål og prioriteringer for 2014 (ifølge tildelingsbrev):

  • Bevilgningen for 2014 skal disponeres i samsvar med styringssignalene i dette brevet og forutsetningene presentert i Samferdselsdepartementets mandat for Transnova.
  • Transnovas hovedmål er å bidra til å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren slik at Norge når målene for utslippsreduksjoner i 2020 (…) .
  • Transnova bør videre prioritere nærskipsfarten:
  • Økt satsing på landstrøm. Her bør det tas hensyn til tilleggsnytte i områder med høy
  • Luftforurensing
  • Teknologisatsing relevant til nærskipsfart
  • Utredninger av tiltak / virkemidler/ konsepter for å stimulere til å flytte containere fra vei til sjø.

Transnova hadde høsten 2014 en pott på 40 millioner kroner til å støtte prosjekter for mer miljøvennlig transport. Fasiten viser at kun 16,2 millioner kroner er innvilget til 10 prosjekter.

Nå er det frykt for at transport blir oversett etter fusjonen med Enova fra nyttår.

Transnova mottok 40 søknader på totalt 275 millioner kroner. Transnova skrev selv etter søknadsfristens utløp at svært mange av søkerne ville få positivt svar, og at maritim sektor og LNG-infrastruktur for skip var prioritert, i tråd med instrukser fra regjeringen i tildelingsbrevet for 2014.

Les også: Skangass får eget LNG-bunkringsskip

Klager

Skagerak Naturgass er blant søkerene som har fått avslag. Markedssjef Jan Åge Kverndalen er forundret over at svært mange av søknadene som har fått avslag, deriblant fra dem, gjaldt LNG-infrastruktur.

– Vi ble oppfordret til å søke, og så viser det seg at nesten ingen har fått midler. Nå vurderer vi å klage, sier Kverndalen til Teknisk Ukeblad.

Transnova ble fra 1. januar i år en del av Enova. For 2014 fikk Transnova bevilget 89,6 millioner kroner over Samferdselsdepartementets budsjett. Transnova har sortert under Statens vegvesen og var avhengig av årlige bevilgninger over statsbudsjettet.

Les også: Nå raser også skipsbyggingen

Brukte opp potten

Ifølge Petter Hersleth, markedssjef for transport, fjernvarme og anlegg i Enova, er det forklaringen på at kun 16 millioner kroner ble tildelt høsten i fjor.

Det var rett og slett det som var igjen av potten.

– I forbindelse med sammenslåingen med Enova fikk ikke Transnova noe budsjett for 2015 og kunne derfor kun tildele resterende midler fra 2014-budsjettet på utlysningen. Resten av bevilgningen for 2014 er anvendt til siste utlysning 2013, samt andre programmer, sier Hersleth til Teknisk Ukeblad.

Hersleth i Enova sier at støtte til LNG-infrastruktur per i dag ikke er en del av Enovas støtteordninger. Hvorvidt det blir det vil blant annet avhenge av styringssignaler fra olje- og energidepartementet for 2015 og utover i en revidert avtale. Dette forventes ferdig i løpet av januar, opplyser Enova.

Les også: Kystverket bygger støttefylling for Fedje-ubåten

Flere og flere kjøretøy kan gå på naturgass.
Flere og flere kjøretøy kan gå på naturgass.

For passivt

Daglig leder i bransjeforeningen Energigass Norge, Tore Woll, er svært overrasket over en så passiv holdning.

– Når en skal overta et nytt arbeidsområde, må en jo også ta med seg forpliktelsene dette innebærer. I dette tilfellet å videreføre det arbeidet Transnova har gjort, inkludert siste søknadsrunde. Enova er jo heller ingen fattig organisasjon, så det er vanskelig å forstå at de kan skylde på at kassen i Transnova var tom ved overtakelsen, sier Woll til TU.

Han påpeker også at budsjettavtalen mellom regjeringen og Venstre og Krf inneholder en post på 50 millioner kroner ekstra til transportområdet.

Les også: Nå er dette kjempeskipet på vei for å hente Goliat

Frustrert I

Bransjeforeningen er opprørt og frustrert, og reagerer på vegne av flere av sine medlemmer som fikk avslag.

I et brev til Enova skriver Energigass Norge (ENG) «At det nå er skapt usikkerhet rundt denne søknadsprosessen, gjør at vi også er urolige for Enovas videre arbeid med transport etter fusjonen med Transnova. Konkret gjelder dette utarbeidelsen av strategisk grunnlag og virkemidler for det nye programområdet transport og anlegg. Så vidt vi kjenner til er ikke noen aktører eller bransjerepresentanter trukket med i dette arbeidet.»

Les også: Dette er verdens største containerskip

Tankbil fra Gasnor kjører i posisjon for å bunkre LNG på offshore forsyningsskip.
Tankbil fra Gasnor kjører i posisjon for å bunkre LNG på offshore forsyningsskip.

Frustrert II

Denne frustrasjonen målbæres også av Transnovas fagråd. I forrige uke skrev Teknisk Ukeblad om frykt for at kompetansen fra Transnova skulle forvitre. Tre av Transnovas ansatte valgte å bli i Statens vegvesen, mens sju ble med over til Enova.

Transnovas fagråd, som er, oppnevnt av Samferdselsdepartementet, skriver i et brev om sin uro.

«Det er med noe bekymring vi registrerer at det sterke fagmiljøet i Transnova ser ut til å svekkes, ved at flere nøkkelpersoner ikke blir med inn i den nye organisasjonen. Dette må vi ta til etterretning, men det blir derfor enda mer påkrevet å få til en overgang som sikrer at fagmiljøet ikke blir ytterligere svekket – verken i volum eller kompetansemessig.», skriver rådet.

Les også: Kystverket har lett og lett etter argumenter mot skipstunnel – finner ingen

Løfter

Administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, prøver i et intervju på egne nettsider i forbindelse med Transnova-fusjonen, å berolige og si at transport får en viktig plass.

– Transport-sektoren må bli bærekraftig. Den står alene for en tredel av klimagassutslippene her hjemme. Her er det mulig å redusere utslippene betydelig med riktige grep. Enova vil gjennom målrettete investeringer bidra til prosjekter som får fortgang på utslippskuttene, sier han.

Hersleth sier at Enova allerede har åpnet sine eksisterende programmer for transportsektoren, og vil ivareta sitt ansvar for transport ved å legge en strategi for dette arbeidet og utarbeide målrettete programmer.

Les også: Her tester de verdens lengste og mest avanserte teleskopbru

Nils Kristian Nakstad, Enova
Nils Kristian Nakstad, Enova

Arbeid i gang

– Strategiarbeidet er startet og nye programmer vil annonseres suksessivt i løpet av kommende seksmånedersperiode. I den prosessen vil vi snakke med de store aktørene i transportbransjen, innhente synspunkt og erfaringer slik at Enova som virkemiddel inn mot området transport blir mest mulig effektivt, sier han til TU.

Ifølge Enova-sjef Nakstad pågår jobben med å videreutvikle et tilbud som skal gi et grønt løft til store deler av transportsektoren.

– Vi håper på gode prosjekter både til lands og til vanns. Vi skal redusere utslipp innen både persontransport og godstransport. Alle må bidra, og Enova skal være en pådriver i dette arbeidet. Hvordan alle deler av satsingen skal se ut, og hvilke prosjekter vi skal investere i, skal vi imidlertid bruke litt tid på. Vi er opptatt av at også denne prosessen skjer i god dialog med markedet. Det er de vi skal investere sammen med, sier Nakstad.

Enova har planer om å investere 2–3 milliarder årlig i energi- og klimaprosjekter i næringslivet og offentlig sektor de neste årene.

– Vi investerer både i prosjekter som tar i bruk ny energi- og klimateknologi, og i prosjekter som reduserer klimautslipp gjennom bruk av konvensjonell teknologi. Fra 1. januar er våre programmer åpne for transportsøknader, sier Nakstad.

Les også:

Batterifergen er forsinket - skulle vært i drift 1. januar

Norsk forskningsfartøy skal drive i Nordishavet

Nå vil departementet stille strengere miljøkrav i fergeanbud  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.