INDUSTRI

Miljøvennlige skip får opptil halvert anløpsavgiftene

Miljørabatt i norske havner.

Stavangerregionen havn innførte 1. januar i år en miljørabatt for skip registrert i miljøskipsindeksen ESI (Environmental Ship Index). Skip med score fra 25 poeng og opp får 30-50 prosent rabatt på anløpsavgiften.
Stavangerregionen havn innførte 1. januar i år en miljørabatt for skip registrert i miljøskipsindeksen ESI (Environmental Ship Index). Skip med score fra 25 poeng og opp får 30-50 prosent rabatt på anløpsavgiften. Bilde: Ina Steen Andersen
Ina AndersenIna AndersenJournalist
19. jan. 2015 - 15:13
Vis mer

Fra før har Oslo havn og Kristiandsand havn ordninger med å premiere skip med lavere utslipp med avgiftslettelser.

Fra 1. januar i år fulgte også Stavangerregionen havn etter, og innførte en miljørabatt til skip som er registrert i miljøskipsindeksen ESI (Environmental Ship Index).

I tillegg har Kystverket innført en tilsvarende rabatt for losberedskapsavgiften fra i år.

Målet er å motivere til mer miljøvennlig sjøtransport.

Grønnere havneprofil

ESI gir skipene poeng på utslipp av nitrogenoksid (NOX), svoveloksyd (SOX) og CO2, i tillegg til å premiere skip som har mulighet for å koble seg til landstrøm. 

Bakgrunnen for at Stavangerregionen havn nå innfører ESI-rabatten, er at det interkommunale havneselskapet vil ha en grønnere profil på sine tjenester, forklarer havnedirektør Merete Eik.

Stavangerregionen havn omfatter havner i kommunene Stavanger, Randaberg, Sola og Rennesøy.

– Vi har utarbeidet en ny stategi, og i den ligger det at ønsker om å bli grønnere. I det leddet var det naturlig å vurdere rabatter til mer miljøvennlige skip. En viktig effekt er også signalene dette sender til sjøtransporten, sier Eik til Teknisk Ukeblad.

Les også: Dette er verdens største containerskip

Kan spare 11.000 per anløp

Stavangerregionen havn har valgt å gi miljørabatt til skip med en total ESI-score på minst 25 poeng.

Fra 25 til 50 poeng reduseres anløpsavgiften med 30 prosent. For skip med en total score på 50 poeng eller mer reduseres anløpsavgiften med 50 prosent.

For et skip på 100.000 bruttotonn, vil miljørabatten kunne gi en maksimal besparelse på 10.979 kroner ved anløp til kaier i havnedistriktet.

Rabatten gis kun der ESI-registreringen fremgår av skipets anløpsmelding til Stavangerregionen havn.

Les også: Kystverket har lett og lett etter argumenter mot skipstunnel – finner ingen

Fra vei til sjø

I tillegg håper Eik at miljørabattene skal kunne bidra til å nå næringspolitiske mål om å flytte mer gods fra vei til sjø.

– Alle må bidra på den måten de kan. For oss som havn mener vi at miljørabatter kan virke positivt for å få ned kostnadene for sjøtransporten, spesielt den mer miljøvennlige transporten. Dette utgjør ikke milliarder, men er ett bidrag av mange, forklarer hun.

Hvor mange miljøregistrerte skip havnene i Stavanger-regionen kan vente seg har hun ikke tall på. Dermed er det også vanskelig å si noe om hvordan rabatten vil slå ut økonomisk for havnene.

– Men vi tror vel ikke det vil være snakk om fundamentale beløp, i hvert fall ikke i starten. Det er vel omkring 3200 skip registrert i ESI, så er jo spørsmålet hvor mange av dem som kommer innom oss, sier hun.

Blant de andre tiltakene Stavanger havn jobber med for å få en grønnere profil, er landstrøm.

Stavanger og fem andre kommuner gikk i fjor sammen om å etablere forsyning av landstrøm til supplyskip, med et felles anbudsunderlag.

Les også: Tabbe gjorde at batterifergen måtte tilbake på verftet

230.000 i besparelser

Kystverket innførte 1. januar en miljørabatt på losberedskapsavgiften.

Fartøy med høy score på miljøskipsindeksen får 50 prosent rabatt. En forutsetning er at skipet har fått godkjent ESI-score på over 50 poeng.

For et lasteskip på 9.000 bruttotonn som har hyppige anløp og som betaler årsavgift, vil miljørabatten gi en årlig besparelse på nærmere 230.000 kroner, ifølge Kystverket.

Seniorrådgiver Harald Borgø forklarer at til nå har det ikke vært noen miljøfaktorer inne i utregningen av avgiftene til Kystverket.

– Vi bruker bruttotonnasje som utgangspunkt for avgiftene, altså et volumgrunnlag. Jo større skipet er, jo høyere avgift betaler det. Å bruke bruttotonnasje til å beregne avgifter fungerer bra i de fleste sammenhenger, men kan slå uheldig ut i noen tilfeller, sier han til Teknisk Ukeblad.

Et eksempel er utslippsvennlige skip som bruker LNG som drivstoff.

– På grunn av større volum på drivstofftankene vil disse ofte få større bruttotonnasje og avgift. Da gjelder det å finne grep som gjør at miljøvennlige skip, som er positivt, ikke slår negativt ut, forklarer Borgø.

Det er bakgrunnen for at Kystverket nå innfører en mer sammensatt avgiftsberegning, hvor både størrelse og miljøtiltak teller.

Les også: Batteriekspert om batterier på skip: – En blindvei

40 miljøskip i Norge

– Målet er at dette skal virke motiverende. Mer miljøvennlige skip har mindre utslipp. I tillegg til å forebygge ulykker gjennom lostjenesten og sjøtrafikksentralene, kan vi nå også bidra til å redusere miljøbelastningen i det daglige, sier Borgø.

Per i dag er det registrert omkring 40 skip i Kystverkets registre som har høy nok ESI-score til å få rabatt på losberedskapsavgiften.

– Foreløpig er det altså ikke så mange dette gjelder for. Men mange av de skipene som er registrert med 50 poeng eller mer i ESI sine registre seiler langs norskekysten, det er kun rundt 50 totalt, poengterer han.

Og trolig vil det framover bare bli flere.

– Vi har fått melding om flere moderne miljøskip som er under bygging, og noen eksisterende skip som skal bygges om eller er under ombygging, sier Borgø.

Les også: Ulstein verft feirer 100 skip med X-Bow

Oslo først ute

Oslo havn var først ute i Norge med å tilby miljørabatter, basert på miljøskipsindeksen. Her gis det rabatt på kaivederlaget.

For skip registrert i ESI med en totalscore fra 25-50 poeng settes satsene ned med 20 prosent. For skip med totalscore fra 50 eller mer settes satsene ned med 40 prosent.

Bakgrunnen var at Oslo havn mener sjøtransporten må bli flinkere til å tilpasse seg de nye utslippskravene som kommer, og havnen ønsker å være en pådriver for mer miljøvennlig sjøtransport. Rabatten for skip som velger løsninger til det beste for miljøet, skal gjøre det attraktivt å tilpasse seg de nye reglene. 

Kristiansand fulgte etter, også de med miljørabatt for kaivederlag. Her gis det 20 prosent rabatt for score mellom 25 og 50 poeng, og 30 prosent rabatt for score på 50 eller mer.

Les også: Denne fergen har verken drivstofftanker eller påkjøringsrampe

Oppfordrer til miljørabatt

Norsk havneforening stiller seg svært positiv til miljørabatter i norske havner, og oppfordrer sine medlemmer å innføre lettelser for de mer miljøvennlige skipene.

Direktør Arnt-Einar Litsheim sier til Teknisk Ukeblad at foreningen er opptatt av at sjøtransport skal være så miljøvennlig som mulig.

– Sjøtransport er allerede i dag den mest miljøvennlige transportformen, men vi ønsker at den skal bli enda mer miljøvennlig. Vi ser at det skjer ting innen LNG-drift, elektrisk drift, landstrøm, og vi ønsker at havnene skal ta del i dette, påpeker han.

Litsheim poengterer at det er opp til hver enkelt havn å selv vurdere om det er noe de vil innføre.

– I Norge har Oslo og Kristiansand hatt miljørabatter en stund, Stavanger har nylig innført det. I tillegg vet vi at det er flere av de mellomstore havnene som nå vurderer en slik ordning. Foreløpig har vi ikke sett flere som har tatt steget, men jeg regner med at det kommer etter hvert, sier han.

Direktøren i havneforeningen påpeker at havnene er avhengige av inntekter for å drifte og utvikle havnen.

– Det koster mye å drifte en havn, men vi mener likevel at det er viktig å ta hensyn til miljøet når hver enkelt havn lager sin prisstruktur. Det er også gevinster for dem selv ved å berømme dem som ivaretar miljøet, i form av reduserte utslipp og kanskje også redusert kostnadsbilde, sier Litsheim.

Les også:

Bergen havn får sin første «stikkontakt» for skip

Skifergassrevolusjonen skaper et helt nytt skipssegment

Fra nyttår får mange skip strengere drivstoffkrav. Bransjen frykter motortrøbbel  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.