SAMFERDSEL

Entreprenøren er kastet ut av ett veiprosjekt og kan miste kontrakten på et annet, men fortsetter å levere anbud på store jobber

Kritiseres i en rekke offentlige dokumenter.

Vegvesenet har allerede hevet kontrakten med VVB i Follotunnelen, og gjentatte ganger varslet om heving i Høyangertunnelen.
Vegvesenet har allerede hevet kontrakten med VVB i Follotunnelen, og gjentatte ganger varslet om heving i Høyangertunnelen. Bilde: Bøe, Torstein/ Scanpix
29. juni 2017 - 05:07

Store forsinkelser, manglende materiell og betalingsproblemer. Det er bare noen av forholdene foretaket VVB Engineering Ltd kritiseres for i en rekke offentlige dokumenter.

Selskapet har så langt mistet en kontrakt de hadde med Statens Vegvesen, og har fått gjentatte varsler om heving av kontrakt i et annet norsk veiprosjekt. 

Til tross for dette fortsetter de å by på elektroarbeid i norske veitunneler landet rundt.

Falske premisser

12. mai i år hevet Vegvesenet kontrakten for rehabilitering av Follotunnelen E6.

Brevet som viser dette er ett i en lang rekke kommunikasjon mellom Statens Vegvesen og VVB Nordic. Et AS som gikk konkurs i fjor, da det ikke klarte å betjene gjelden sin, men som gjenoppstod som et norsk-utenlandsk foretak (NUF) kort tid etter. 

Heving av kontrakten skyldes flere forhold. Prosjektleder Thomas Kalleberg i Statens Vegvesen forteller at bare 40 prosent av det avtalte arbeidet var gjennomført til tiden. I tillegg hadde selskapet solgt seg inn med kompetansen til morselskapet, en kompetanse det norsk-utenlandske foretaket ikke besatt. 

– Foretaket startet med helt blanke ark, og begynte å rekruttere ressurspersoner inn til egen organisasjon etter kontraktsinngåelsen. Denne løsningen var en helt annen enn de ga inntrykk av i anbudskonkurransen, hvor de informerte om massiv støtte av fagressurser fra England, forklarte Kalleberg til Teknisk Ukeblad i etterkant av kontrakthevingen. 

Kallebergs påstander bekreftes i dokumenter Teknisk Ukeblad har fått innsyn i. I et titalls anbud selger VVB seg inn ved å beskrive morselskapet som ledende i England på nyinstallasjon og rehabilitering av elektro- og elektromekaniske systemer til tunnelprosjekter. De viser til at de har opprettet et NUF i Norge, VVB Nordic, som skal stå for utførelsen, men at morselskapet har betydelige ressurser, kunnskap og bred entreprenørerfaring de skal bidra med, samt solid økonomi og gode styringssystemer. 

Manglende dokumentasjon

Allerede før hevingen av Follotunnelen viser offentlige dokumenter at dette ikke er det eneste prosjektet VVB sliter med gjennomføringen av.

27. mars i år mottok selskapet et varsel om heving av kontrakt Fv 55 Høyangertunnelen fra samme etat. Også her skulle selskapet gjennomføre elektroarbeidet i tunnelen. 

Brevvekslingen partene imellom viser at Vegvesenet er svært bekymret for fremdriften i prosjektet, og at VVB ikke har fremlagt etterspurt dokumentasjon eller brukt lang tid på å fremskaffe denne. Den første bekymringsmeldingen ble sendt allerede 6. januar i år. 

Vegvesenet krever at VVB innen 3. april får på  plass et produksjonsapparat på anlegget som er egnet å oppfylle Høyangertunnel-kontrakten, i tillegg til å levere en realistisk og detaljert plan for gjennomføring av prosjektet. Videre må de dokumentere at nødvendig tidskritisk materiell er bestilt og satt i produksjon.

Sterkt bekymret for gjennomføringsevnen 

VVB svarer noen dager senere i et brev til Vegvesenet (SVV) at de er overrasket og reagerer sterkt på at SVV utsteder varsel om heving av kontrakten, uten å ta hensyn til de bakenforliggende årsakene til problemene. De bestrider også påstanden om manglende fremdrift i prosjektet. 

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

VVB mener videre det ikke finnes noe faktisk grunnlag for heving av kontrakten og at et slikt utfall vil utgjøre forsettelig kontraktsbrudd. VVB mener dette vil gi selskapet full erstatning og alt økonomisk tap.

En knapp måned senere sender Statens Vegvesen et nytt varsel om heving av kontrakt Fv 55. Høyangertunnelen. Årsaken er at Vegvesenet fortsatt ikke har fått den dokumentasjonen og forsikringene de har etterspurt.

Vegvesenet viser videre til at entreprenøren ligger bak sin egen reviderte framdriftsplan. De er sterkt bekymret for tidsfrist og gjennomføring av prosjektet.

Uoppgjort gjeld til leverandør

Kort tid etter dette har Statens Vegvesen og VVB et byggemøte der etaten konfronterer VVB med årsaken til forsinkelser i leveranser. 

I et brev Teknisk Ukeblad har fått innsyn i, bekrefter VVB at manglende leveranser har økonomiske årsaker. VVB har uoppgjort gjeld som må betales før de kan få levert varene, men entreprenøren forsikret Vegvesenet om at den uoppgjorte gjelden ville betales umiddelbart.

I brevet går det fram at Vegvesenet ikke har tillit til at VVB er i stand til å oppfylle kontrakten.

– Vi både var og er bekymret for fremdriften og leveransen i Høyangertunnelen, vi har bedt om dokumentasjon i form av skriftlig bekreftelse fra underleverandør som viser at VVB har betalt de det de skylder dem, sier Svein Rune Vie som er byggeleder for Høyangertunnelen.

Uenige om forsinkelsen

Vie bekrefter at det fremdeles er uenigheter mellom etaten og VVB når det kommer til omfanget av forsinkelsene. 

– Vi mener de ligger et sted mellom syv og åtte uker bak avtalt fremdriftsplan, selv mener de bare at de ligger en til to uker bak. Så der er vi uenige, forteller han. 

Og understreker varselet om heving ligger ved lag, siden VVB fremdeles ikke har fremskaffet ønsket dokumentasjon. 

– Vi har fått noe av dokumentasjonen vi etterspurte, men ikke alt. Om kontrakten skal fortsette som avtalt krever vi dokumentasjon på at VVB har et normalt forhold til leverandørene sine sånn at vi ikke kommer inn i samme situasjon igjen der arbeidet stopper opp fordi de ikke har betalt regningene sine, sier Vie. 

Solgt inn med god økonomi

Samtidig som VVB ikke klarer å betjene leveransene i prosjektene de sitter på, fortsetter de å konkurrere om andre veioppdrag:

  • 11. juni 2016 leverte selskapet tilbud på Elektro og SRO til E134 Damsåsen – Saggrenda. 01.09 samme år leverte de tilbud på oppgradering av tekniske installasjoner FV. 55 Kvernhaugtunnelen.
  • 28. september 2016 leverte de tilbud på på Vossapakko K3. 2 Rv. 13 Jobergtunnelen – Elektroinstallasjoner
  • 14. oktober leverte de tilbud på Tunnelutbedring Sunnmøte E39 Moa, E39 Blindheimstunnelen og E136 Hatlaåstunnelen. 

Tilbudene fortsetter i 2017:

  • 06. januar leverte VVB tilbud på E6 Nordbutunnelen sørgående løp.
  • 22. februar leverte de tilbud på Bragernestunnelen
  • 07. april mottok Vegvesenet tilbud fra VVB på Fv- 60 Vangbergstunnelen.

I samtlige tilbud viser VVB til morselskapets erfaring, kompetanse og solide økonomi. 

Vie forteller at det var samme innsalg som ble gjort på tilbudet for Høyangertunnelen. 

– Dokumentasjonen vi fikk i vår konkurranse viste til god økonomi og solid egenkapital så det var ingenting som skulle tilsi betalingsproblemer som de vi har opplevd at VVB har hatt i dette prosjektet, sier han. 

Tilbakevendende betalingsproblemer 

Et prosjekt de derimot har fått er tunnelrehabilitering på strekningen Bommestad - Sky. Tilbudet ble levert 18. september 2016.

Byggeleder Thomas Kirkhus i Statens Vegvesen kjenner seg ikke helt igjen i alle problemene fra Follotunnelen og Høyangertunnelen, men sier selskapet har slitt med betalingproblemer også hos dem. 

Da Teknisk Ukeblad oppsøkte VVB på oppgitt kontoradresse på Solli plass ville ikke vedkommende som satt på kontorplassen snakke med oss.  <i>Bilde: Mari Gisvold</i>
Da Teknisk Ukeblad oppsøkte VVB på oppgitt kontoradresse på Solli plass ville ikke vedkommende som satt på kontorplassen snakke med oss.  Bilde: Mari Gisvold

– Vi har hatt utfordringer knyttet til betaling av underleverandører. Men utfra signalene vi har fått fra leverandørene ser dette ut som om det har løst seg nå, sier han. 

Kirkhus opplever at samarbeidet med VVB er godt, og at de holdes løpende informert om utfordringer som påvirker fremdriften. 

– Det har kommet endringer underveis som gjør at opprinnelig fremdriftsplan er endret, men vi opplever at entreprenøren samarbeider godt og jobber for å komme i mål, sier han. 

Det foreligger ingen planer om heving av kontrakten i dette prosjektet. 

Utilgjengelige

Teknisk Ukeblad har gjentatte ganger over de siste to ukene forsøkt å komme i kontakt med VVB. 

Vi oppsøkte selskapet på deres kontorplass på Solli plass, men selskapets representant ønsket ikke å møte oss, og har heller ikke svart på beskjeden som ble lagt igjen.

De har heller ikke svart på Teknisk Ukeblads gjentatte forsøk på å få tilsvar på telefon eller sms. 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.