SAMFERDSEL

Mangelfull leveranse gjorde at Vegvesenet hevet tunnelkontrakt – nå blir tunnelen et halvt år forsinket

Vant konkurransen med utgangspunkt i erfaring, men etablerte nytt selskap uten denne erfaringen.

Follotunnelen skulle vært ferdig utbedret i mai i år. Nå har alt arbeid stoppet opp etter at Vegvesenet hevet kontrakten med leverandøren.
Follotunnelen skulle vært ferdig utbedret i mai i år. Nå har alt arbeid stoppet opp etter at Vegvesenet hevet kontrakten med leverandøren. Bilde: Bøe, Torstein/ Scanpix
31. mai 2017 - 05:45

Rehabiliteringen av Follotunnelen på E6 mellom Vestby og Sonsveien skulle vært ferdig nå i mai.

Mangelfull fremdrift fra leverandør gjør at tunnelen tidligst blir ferdig mot slutten av året. 

– Vi har valgt å heve kontrakten med leverandøren men har et mål om å klare å bli ferdige mot årsskifte, sier prosjektleder Thomas Kalleberg i Statens Vegvesen.

Store forsinkelser

Arbeidet dreier seg om rehabilitering av tunnelen. Kabelbruer, lysarmaturer, kabler og diverse elektrisk utstyr har gått ut på levetid og må byttes.

Etter planen skal det bli installert sterkere lys i tunnelen og økt ventilasjonskapasitet. I tillegg til dette skal det installeres et nytt system for automatisk deteksjon av brann, ulykker og fremmedlegemer i veibanen med direkte kontakt til Vegtrafikksentralen.

I anbudsutlysningen på Doffin er varigheten på kontrakten leverandøren vant satt til 30. april 2017. 

– Det skulle vært ferdig, men så mye som 60 prosent av arbeidet er ikke gjennomført, sier Kalleberg. 

Follotunnelen er en høyt trafikkert tunnel med rundt 32.000 kjøretøy hvert eneste døgn. Oppgraderingsarbeidet har skapt utfordringer, særlig på nattetid da begge løp i tunnelen tidvis har måtte være stengt. Utover dette har det i lengre perioder blitt kjørt toveistrafikk gjennom ett løp.

– Vi kan ikke la dette drøye lenger, og har valgt å heve kontrakten med leverandøren for å unngå ytterligere forsinkelser, sier Kalleberg. 

Etablerte nytt selskap

Det var det britiske VVB Engineering Ltd som fikk leverte tilbud og vant kontrakten med elektroarbeidet iFollotunnelen, og som ikke har overholdt tidsfristene i kontrakten. 

Avdelingen i Norge som skulle utføre arbeidet er et norsk-utenlands foretak (NUF) som ble opprettet kort tid før tilbudsfristen på Follotunnelen gikk ut.

– Det britiske selskapet vant kontrakten fordi det viste til egen kompetanse og hadde det rimeligste tilbudet. Vi evaluerte dermed morselskapets arbeid med tidligere prosjekter og kompetansen der. Ved kontraktsinngåelse var det det nyopprettede VVB Nordic NUF som skulle ta seg av arbeidet i tunnelen. Dette foretaket startet de med helt blanke ark, og begynte da å rekruttere ressurspersoner inn til egen organisasjon. Denne løsningen var en helt annen enn de ga inntrykk av i anbudskonkurransen, hvor de informerte om massiv støtte av fagressurser fra England  sier Kalleberg. 

Kalleberg har vært kritisk til rekrutteringsprosessen selskapet foretok. 

– Det er helt tydelig at de har fått inn ressurser uten relevans for å løse denne type oppgave. I løpet av de ti første månedene de har jobbet i Follotunnelen har de hatt fem forskjellige prosjektledere uten nevneverdig overlapp eller erfaringsoverføring. Sånn skal det ikke være, sier han. 

 

Økte kostnader

Hva de konkrete konsekvensene av den hevede kontrakten kan bli. er Kalleberg usikker på. 

– Det er for tidlig å si. Vi jobber forløpende med å finne ut av hvordan vi skal løse dette og gjør alt vi kan for å komme i gang så raskt som mulig, sier han. 

Om tunnelrehabiliteringen skal bli ferdig i løpet av 2017 er etaten avhengig av å ha ny entreprenør i gang i løpet av sommeren. 

– Hva vil dette ha å si for kostnadene for prosjektet? 

– Det er vanskelig å si. Men det ligger i sakens natur at prosjektet vil bli dyrere som følge av forsinkelsene. 

Uenige i kontraktsheving

Teknisk Ukeblad har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med VVB Engineering Ltd. 

Jon Harald Naper i selskapet tar ikke telefonen når Teknisk Ukeblad ringer, men sender en kort tekstmelding der han skriver følgende:

«VVB Engineering er skuffet over at Statens vegvesen har gått det skritt og heve kontrakten for rehabilitering av elektro/SRO installasjoner i Follotunnelen. VVB er sterkt uenige i grunnlaget som SVV har lagt til grunn for hevingen.»

Naper ønsker ikke å svare på andre spørsmål rundt temaet. 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.