Lars Magnar rettet ut kommunens svingete tunnelforslag i siste øyeblikk. Sparte 125 millioner kroner

Lars Magnar rettet ut kommunens svingete tunnelforslag i siste øyeblikk. Sparte 125 millioner kroner
Prosjektleder Lars Magnar Røneid (til høyre) erstattet kommunens regulerte tunnelforslag (gul linje) ved å tegne en rett strek på kommunekartet (rød, stiplet linje). Røneid løsning løste ikke bare sikkerhetsproblemene, prosjektet endte også opp med å bli 125 millioner billigere enn opprinnelig anslått. De hvite linjene viser flere av de andre forslagene kommunen vurderte. Bilde: Statens vegvesen/Mathias Klingenberg/Kjersti Magnussen

TUNSBERGTUNNELEN, GRANVIN: Den 4080 meter lange tunnelen som binder sammen Granvin og Voss kommune i Hordaland fremstår som enkel og ordinær.