ELBIL

Elbil er billigst, selv når fordeler forsvinner. Se regnestykkene

Elbiler har kunnet parkere gratis i mange byer til nå.
Elbiler har kunnet parkere gratis i mange byer til nå. Bilde: Verwendung für Pressezwecke honorarfrei/Kjersti Magnussen
Marius ValleMarius ValleJournalist
1. apr. 2017 - 05:45

Ifølge Norsk elbilforening har salget av elbiler flatet ut i Norge. De legger blant annet skylden på at regjeringen har overlatt ansvaret for elbilfordelene til lokale myndigheter.

Elbilfordelene er de økonomiske utgiftene elbileiere slipper å betale, men som andre bileiere betaler. Dette er alt fra moms på bilen, store deler av årsavgiften, bompenger, parkering, og betaling for kjøretøyet på de fleste ferger.

Hvordan påvirker det totalregnskapet for elbilen når en eller flere av disse fordelene forsvinner?

Dette har vi regnet på nedenfor. Vi har ikke tatt med moms i regnestykkene, ettersom det er politisk enighet om å fortsette med momsfritak for elbiler. 

Innfører parkeringsavgift

Flere kommuner har innført parkeringsavgift for elbiler. Christina Bu pekte i en pressemelding denne uken på at elbilsalget i Sør-Trøndelag har gått ned 21 prosent i år, etter at Trondheim innførte full parkeringsavgift for elbiler.

At det er en sammenheng mellom elbilfordeler og elbilsalget er åpenbart. 

For elbilene har en rekke ulemper andre biler ikke har, men som mange er villige til å godta fordi bilholdet er billigere.

Elbilforeningens egne undersøkelse viser at 38 prosent av de spurte i fjor oppga gratis parkering som en av årsakene til at de valgte elbil. 19 prosent svarte at de ikke ville kjøpt elbil dersom de ikke fikk denne fordelen.

Men rensker en vekk de fleste elbilfordelene sitter man likevel igjen med fordelen av et rimelig bilhold.

Elbil er alltid billigst i drift

Golf fås med flere motorvarianter. I tillegg til de tre nevnte, finnes den også som ladehybrid og gasshybrid. <i>Foto: Volkswagen</i>
Golf fås med flere motorvarianter. I tillegg til de tre nevnte, finnes den også som ladehybrid og gasshybrid. Foto: Volkswagen

Vi har sett på hva det koster i drivstoff og servicekostnader for elbil kontra bensin- og dieselbiler. For enkelhets skyld har vi tatt utgangspunkt i ulike varianter av Volkswagen Golf, som fåes med alle drivlinjer.

Den billigste i drift er uten sammenligning elbilvarianten.

Vi har tatt utgangspunkt i den gjennomsnittlige drivstoffprisen for perioden februar 2016 til og med februar 2017. Vi har sammenlignet med gjennomsnittlig elektrisitetspris for Bergen.

Elektrisitetsprisen varierer nemlig svært mye avhengig av hvor i landet du er. Bor du i Bergen koster en kilowattime nå 78,24 øre, praktisk talt det samme som i Oslo; 79,99 øre.

Bor du derimot i Førde må du regne med å betale 105,2 øre per kilowattime. Forflytter du deg helt nord til Berlevåg, koster kilowattimen 56,70 øre, altså 53,9 prosent av prisen i Førde.

1 mot 7 kroner mila

Forbrukstallene har vi hentet fra den tyske bilistorganiasjonen ADAC, som har målt forbruket på en rekke biler. Tallene taler for seg.

Det koster 1,13 kroner pr mil å kjøre elbil med elektrisitetsprisen i Bergen. Med gjennomsnittlig drivstoffpris koster det 7,02 kroner per mil i en bensin-Golf, og 5,40 kroner per mil i en diesel-Golf.

For å gjøre sammenligningen tydeligere har vi regnet om alle enheter til kilowattimer.

Sammenligningen viser elbilens to fordeler; Lavt forbruk og billig «drivstoff» i form av strøm.

Og selv om grafen ikke gir et nøyaktig bilde for alle bilister i hele landet – både el- og drivstoffpriser varierer – er det helt tydelig at det billigste er å kjøre elbil.

Mer enn drivstoff

Når det er sagt, så er et bilregnestykke mer enn bare drivstoffprisen.

Om hver av disse bilene kjøpes nye, og kjøres 20 000 kilometer i året, er ikke prisdifferansen særlig stor.

Selv om elbilen kommer best ut også i denne sammenhengen, er differansen opp til bensinvarianten 18,8 prosent, og opp til dieselvarianten 16,26 prosent.

Tar man med servicekostnader, blir differansen større; henholdsvis 21 og 18 prosent. Forklaringen er ganske enkelt at forbrenningsmotorer må bytte olje, tennplugger og drivstoffilter – noe elbilen enkelt og greit ikke har.

Parkering

Det er også andre aspekter som må regnes inn, som bom, ferge og parkering. Dette praktiseres litt forskjellig rundt om i landet.

Elbiler har kunnet parkere gratis i mange byer til nå. <i>Foto: Groupe Renault</i>
Elbiler har kunnet parkere gratis i mange byer til nå. Foto: Groupe Renault

I Trondheim må man betale for gateparkering ved kommunale plasser. Dette koster mellom 23 og 56 kroner timen, avhengig av hvor man parkerer. I tillegg betaler man på alle parkeringsplasser og i parkeringshus som drives etter privatrettslige regler.

Det er vanskeligere å kvantifisere hvor mye ekstra dette koster, men om du for eksempel parkerer sju timer ved gateparkering fem dager i uka, i en av sonene i Trondheim som koster 23 kroner timen, er det en ekstrautgift på 805 kroner i uka. 

Her skal det nevnes at dette inkluderer tilgang til ladepunkt der det er tilgjengelig, men vi tar ikke det med i regnestykket.

Om du parkerer slik hver eneste arbeidsuke hele året, utgjør det for en elbilist en ekstrautgift på 37 030 kroner i året.

Har man behov for å parkere i en by hver arbeidsdag, vil det antakelig for de fleste være mer lønnsomt å inngå en parkeringsavtale i et parkeringshus.

Maks halv bompengetakst

Mange steder er det bompenger, og elbilistene slipper i praksis unna disse. Det er imidlertid åpnet for at bompengeselskapene kan kreve inntil halv takst fra elbiler.

Bor man i Asker, og kjører inn til Oslo mandag til fredag, koster det 51 kroner dagen. Elbiler betaler i dag ikke. Fossilbilisten betaler da 255 kroner i uka i bompenger, mens elbilisten slipper gratis. Innføres halv takst for elbiler, vil det koste 127,50 i uka.

Medregnet drivstoff, vil prisen ved halv takst for elbiler fremdeles være en god del lavere.

Med halv takst vil elbilen fremdeles komme svært godt ut sammenlignet med fossilalternativene.

Det vil være 159 prosent dyrere å kjøre bensinbil på denne strekningen, og 136 prosent dyrere å kjøre dieselbil.

Det ligger imidlertid an til at det innføres rushtidsavgift i Oslo, hvor elbiler må betale ti kroner for passering i rushtiden. Dette kommer trolig ikke før i 2018. Det vil uansett være lokale forskjeller.  

Alt inkludert

Om vi summerer opp de ulike utgiftene, danner følgende bilde seg over utgifter i løpet av fem år:

Selv om elbilen har mange fordeler, og ingen prisulemper, er ikke den totale forskjellen i pris veldig stor.

Det koster 16,7 prosent mer å kjøre bensinbil, og 15,1 prosent mer å kjøre dieselbil dersom parkering og bompenger innføres i dette eksempelet.

Når man snakker om prosenter av store tall, blir det imidlertid en hel del kroner i forskjell. I dette tilfellet er elbilen nesten 88 000 kroner billigere enn bensinbilen, og nesten 80 000 kroner billigere enn dieselbilen.

Foreløpig er realiteten for de fleste elbileiere at de verken betaler bompenger eller for offentlig gateparekering. Årsavgiften er også lavere for elbil. Da er prisdifferansen langt større. 

De totale utgiftene blir da 83,1 prosent lavere enn med en bensinbil, og 80,6 prosent lavere enn med en dieselbil.

Svakheter

Så skal det selvsagt sies at prissammenligningen har en del svakheter. Den største er at det trolig ikke er mange som er villige til å betale 185 000 kroner over fem år for å parkere ved gateparkering. 

Om prisene for parkering var reelle for Oslo, ville det kostet omtrent 110 000 kroner mindre å kjøpe periodekort på toget i samme femårsperiode. Da ville trolig veldig mange velge å reise med tog fremfor å kjøre bil. 

En annen svakhet er at drivstoffprisene, både for elbil og fossilbil varierer svært mye landet over. Serviceintervaller og -priser varierer også en del for de ulike bilprodusentene, bilmodellene og verkstedkjedene.

Vi har heller ikke regnet inn hva tidsbesparelse fra å kjøre i kollektivfelt er verdt, eller tatt hensyn til bompasseringer utover arbeidsreiser.

Et korrekt bilde får du ikke før du regner på ditt eget bruk, og sammenligner med ulike biler du eventuelt vurderer.

Momsen er den viktiste fordelen

Den aller største elbilfordelen – null moms – har vi ikke tatt hensyn til. Den er det foreløpig politisk enighet om å beholde. 

Hadde det blitt innført moms på elbiler i dag, ville innkjøpsprisen på e-Golf skutt i været.

Da ville de totale utgiftene vært på samme nivå som diesel-Golf. Med elbil-ulempene, som begrenset rekkevidde og lang ladetid, spørs det om noen hadde vært villige til å kjøpe bilen i dag.

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. <i>Foto: Norsk elbilforening</i>
Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Foto: Norsk elbilforening

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu mener at de fire prosentene av bilistene som har byttet til elbil åpenbart har erfart at det lønner seg å kjøre elektrisk.

– Ifølge foreningens undersøkelse Elbilisten 2016 vil nesten ingen (3,5 prosent) bytte tilbake til bensin- eller dieselbil, sier Bu.

Mener elbilfordelene er et viktig virkemiddel

Men hun sier at elbilfordelene fortsatt er et viktig virkemiddel for å få resten av bilistene til å velge elbil neste gang de bytter bil.

– De færreste regner nøye på kostnadene til sitt bilhold, og mange er usikre på ny teknologi. Derfor er elbilfordelene og de politiske signalene avgjørende, sier Bu.

Siden markedsandelen for elbiler nå er i ferd med å flate ut, mener hun at løsningen ikke er å minske forskjellen på utslipp og nullutslipp ved å fjerne elbilfordelene.

– Det vil gjøre elbilen mindre konkurransedyktig, og færre enn nødvendig vil velge nullutslipp. Hvis elbilfordelene var for gode ville alle valgt elbil, sier Bu.

  • Les flere saker om elbil
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.