SAMFERDSEL

Åtte tunnelborere skal gi den største jernbane-utbyggingen siden andre verdenskrig

Reduserer reisetiden betraktelig.

I 2018 åpner nye Crossrail i London.

Toglinjen, som går under hele det sentrale London, er den største samferdselsutbyggingen i Europa siden andre verdenskrig.

Den skal knytte sammen alle knutepunkter og hovedutfartsårer i byen, og reduserer dagens reisetid betraktelig.

Les også: Her er de fire alternativene til ny kollektivløsning i Oslo

Omfattende TBM-bruk

90 prosent av de 42 kilometerne med nye tunneler er nå drevet ut ved hjelp av åtte store tunnelboremaskiner (TBM).

Maskinene veier rundt 1000 tonn hver og er oppimot 150 meter lange. Hver uke borer hver maskin mellom 90 og 150 meter.

De har en rotasjonshastighet på 3,19 rotasjoner per minutt og nominell skyvekraft på cirka 58.000 kilonewton.

Tunnelene, som har en diameter på 6,2 meter, vil når de åpnes i 2018 koble sammen 28 eksisterende stasjoner.

Les også: Historiens raskeste jernbaneutbygging tok 18 timer

TMB i Crossrail
Det brukes to ulike typer tunnelboremaskiner når 42 kilometer nye tunneler bores under London. Crossrail Project

Europas største

Tunnelene er bare en del av den omfattende utbyggingen av jernbanenettet i London. Det skal totalt bygges ut 118 kilometer med dobbeltspor fra Maidenhead og Heathrow til Shenfiel og Abbey wood. 

Etter planen skal togene kjøre med samme hyppighet som på undergrunnsbanen.

I rushtidene er det planlagt at det skal gå 24 tog med plass til 1500 personer hver time hver vei på de travleste strekningene. Transportkapasiteten i hver retning blir dermed 36.000 passasjerer i timen.

Topphastigheten blir opptil 160 km/t, men 100 km/t inne i tunnelene.

Les også: Reisetiden mellom Oslo og Stockholm skal kuttes med halvannen time

TMB i Crossrail
Tunnelboremaskinene veier 1000 tonn hver og er 150 meter lange. Crossrail Project

150 milliarder

Hele utbyggingen skal koste oppimot 150 milliarder norske kroner, og er den største infrastrukturutbyggingen i Europa.

I tillegg til å korte ned reisetiden for Londons pendlere, skaper utbyggingen arbeid for rundt 10.000 mennesker.

Når tunnelene er ferdig drevet skal det gjennomføres en stor oppgradering av eksisterende infrastruktur langs linjen. Videre skal lokomotivene skiftes ut, og hele linjen ferdigstilles.

Les også:

Her kjører toget helt uten kjøreledning

Derfor er superbuss et rimeligere alternativ enn trikk

Skal bore få meter fra Norges største oljelager - slik skal de unngå skader