SKIP

Transportetatene anbefaler kjempeinvestering i Stad skipstunnel

– Viktig og riktig.

Slik håper Kystverket den ferdige tunnelen vil se ut fra utsiden.
Slik håper Kystverket den ferdige tunnelen vil se ut fra utsiden. Bilde: Kystverket
Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
1. mars 2016 - 14:41

Sjøsikkerhet og bedre forutsigbarhet for skipsfartene framheves i plangrunnlaget for Nasjonal Transportplan 2018-2029 når Stad skipstunnel tilgodesees med 2,3 milliarder kroner.

Kystverket og prosjektgruppen som jobber for Stad skipstunnel er fornøyde med at tunnelen er prioritert.

– Vi er optimister og fornøyd med at det settes av penger til skipstunnelen i NTP. Men vi kan ikke hvile på laurbærene. Det er politikerne som må overbevises om at dette er et svært viktig tiltak, sier Randi Paulsen Humborstad, daglig leder i Nordfjord Vekst og prosjektgruppa for Stad Skipstunnel.

Sikkerhet

Sjefingeniør Jarle Strand i Kystverket sier at skipstunnelen er et viktig prosjekt for Kystverket i arbeidet med å tilrettelegge for sikker og fremkommelig sjøvei.

– Det at prosjektet nå er inne i etatenes plangrunnlag gir oss en trygghet for at det store utredningsarbeidet vi nå er i gang med er riktig og viktig i et samferdselsperspektiv, sier Strand.

Teknisk forprosjekt

I februar skrev Kystverket kontrakt med Norconsult og Dr.techn. Olav Olsen AS for utarbeiding av teknisk forprosjekt. Arbeidet er allerede i gang.

‒ Med solide konsulenter er det tekniske forprosjektet i gode hender. Det skal være så godt gjennomarbeidet at en ekstern kvalitetssikring, KS2, skal kunne gjennomføres. Det tekniske forprosjektet gir et viktig grunnlag for mulig realisering av prosjektet, sier Kystverkets prosjektleder for Stad skipstunnel, Terje Andreassen til etatens nettsider.

Teknisk forprosjekt skal leveres til Kystverket i oktober 2016 og inngå som en del av det totale forprosjektet som skal overleveres Samferdselsdepartementet våren 2017.

Samfunnsnytte

Randi Paulsen Humborstad håper den samfunnsøkonomiske nytten av Stad skipstunnel kan verifiseres. I KS1-rapporten kommer det fram at en tunnel har negativ verdi på 910 millioner kroner.

Sintef har imidlertid laget en rapport som kommer fram til at prosjektet er svært lønnsomt, selv uten å ta hensyn til ikke-kvantifiserbare nytteeffekter

Sintef Bedriftsutvikling presenterte i 2012 en rapport som så på de ikke-prissatte nytteeffektene. De satte likevel pris på en del faktorer, og kom til en positiv effekt på 75–100 millioner kroner årlig.

«Dette overstiger de 55 millioner som KS1 mener vil gi lønnsomhet gitt 4,5 % rente. Dermed er det overveiende sannsynlig at Stad skipstunnel vil ha positiv samfunnsøkonomisk netto nytte,» het det i rapporten.

3-4 års bygging

I etatenes plangrunnlag for Nasjonal Transportplan 2018-2029 blir bygging av Stad skipstunnel fremmet som et viktig tiltak for å styrke sjøsikkerhet og gi økt forutsigbarhet for sjøtransport og fritidsflåte på Stadhavet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Det er derfor foreslått satt av 2,3 milliarder kroner i investeringsmidler. Byggetid er anslått å bli på 3-4 år. 

Tunnelen vil bety redusert ventetid og reisetid for skipsfarten som passerer Stad, gi økt forutsigbarhet for godstransport, samtidig som klimagassutslipp og risikoen for ulykkeshendelser blir redusert, heter det i plangrunnlaget. Skipstunnelen vil åpne for ny hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund.

Gods fra vei til sjø

I plangrunnlaget blir Stad skipstunnel sett i sammenheng med infrastruktur som kan bidra til å sikre overføring av mer gods fra veg til sjø.

Skipstunnelen vil kunne tilby et fleksibelt, moderne og frekvent sjøtransporttilbud som kan konkurrere med vegtransport, også på kortere distanser.

Ifølge plangrunnlaget er teknologiutvikling beskrevet som en forutsetning for at prosjektene, deriblant Stad skipstunnel, kan gjennomføres.

For Stad skipstunnel kan det være aktuelt å ta i bruk ITS-løsninger (Intelligente transportsystemer) som kan gi bedre reise- og trafikkinformasjon og automatiserte tjenester for skipsfarten.

Geoteknikk

Kystverket er i gang med Geotekniske undersøkelser på sjøbunnen og i fjellet ved tunnelinnslag er godt i gang og delvis gjennomført.

Det gjelder de geotekniske undersøkelser i sjøen ved Kjødepollen og Moldefjorden.  

Undersøkelsene omfatter totalsonderinger, prøveserier og trykksondering for å kartlegge fasthet og egenskaper i løsmasser og sjøbunn. Prøvene er sendt til laboratorium for testing.

Innseilingen til Moldefjorden utdypes til 14,6 meter i 110 meters bredde for å sikre trygg innseiling til Moldefjorden. Forundersøkelser er i gang.

Simulering og tank

Kystverket opplyser at de i løpet av våren skal gjennomføre datasimulerte seilaser gjennom skipstunnelen. Simuleringen skal gjøres av loser og navigatører ved simulatorsenteret Force Technology i Danmark. Ulike scenarioene som omfatter seilas med forskjellige typer fartøy under ulike trafikk- og værforhold skal simuleres.

Modellkjøring i tank og numerisk analyse av hydrauliske forhold i skipstunnelen vil også inngå i forprosjektet som skal være ferdig denne våren.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.