SAMFERDSEL

Togstansen på Oslo S ville ikke oppstått med nytt signalanlegg

Det nye digitale signalanlegget som skal bygges ut vil redusere antall toginnstillinger.

Årsaken til at togene stor på Oslo S torsdag ettermiddag og kveld var en jordringsfeil på en signalmast. Denne type feil vil ikke oppstå når signalanlegget digitaliseres.
Årsaken til at togene stor på Oslo S torsdag ettermiddag og kveld var en jordringsfeil på en signalmast. Denne type feil vil ikke oppstå når signalanlegget digitaliseres. Bilde: Aas, Erlend

Signalfeil

  • Signalfeil betyr ikke at det er feil på signalanlegget, men at det er oppdaget en feil slik at signalanlegget varsler togene ved å gi rødt lys.
  • Årsakene til signalfeil kan være mange. Alt fra en sporveksel som står fast, jordingsfeil, til en feilprogrammering i ett av systemene hos Jernbaneverket.

ERTMS

  • European Rail Traffic Management System­ (europeisk standard for tog­styring) omfatter kommunikasjonssystemet gsm-rail (gsm-r) og kontrollsystemet European Train Control System (ETCS).
  • Utbyggingene i Europa dreier seg om nivå to av ETCS, der signallysene langs sporet erstattes av en skjerm hos lokomotiv­fører. Den gir informasjon om hastighet og hindringer flere kilometer fremover.
  • Informasjonen mates inn i et sentralt data­system av trafikkstyringssentralen og overføres til en datamaskin i toget med krypterte signaler over gsm-r.
  • Det sentrale systemet sørger også for å overvåke togtrafikken og varsler/griper inn ved avvik.
  • I november 2013 startet Jernbaneverket testing av ERTMS på Østfoldbanen østre linje.
  • I 2015 skal strekningen Ski-Sarpsborg settes ut i drift med ERTMS.

Torsdag ettermiddag og kveld var det full stans i all togtrafikk på Oslo sentralstasjon.

Feilen, som ble meldt klokken 17.30 torsdag, skyldtes en jordingsfeil på en signalmast på Oslo S.

– En jordingsfeil fikk alle signaler til å vise rødt. Derfor var det ikke mulig å kjøre togene, sier pressesjef i Jernbaneverket Jan Erik Krengnes til Teknisk Ukeblad.

Kan være farlig

Det er ikke første gang denne typen feil oppstår på Oslo S. Det har oppstått jordingsfeil i signalmasten som står på Østfoldbanen ved inn- og utkjøringen til sentralstasjonen gjentatte ganger tidligere.

– Hele poenget med signaler er at togene skal være sikre, om man ikke kan stole på at alt går etter planen og at togene kjører når de skal må all trafikk stoppes opp. Signalfeil kan i verste fall føre til store ulykker dersom tog mottar motstridende signaler, sier Kjell Holter, teknisk rådgiver for nasjonal implementering av ERTMS.

ERTMS, eller European rail traffic management systems, som systemet heter, er det nye digitale signalanlegget som skal innføres i hele Europa.

Systemet går ut på at dagens lyssignal langs sporene erstattes av en skjerm inne i lokomotivene som mottar signaler direkte.

Holter forteller at systemet vil ha stor innvirkning på den type feil som jernbanen opplevde torsdag.

Les også: Byggingen av verdens raskeste tog er i gang

Vil få færre forsinkelser

I november 2013 startet Jernbaneverket testing av ERTMS på Østfoldbanens østre linje. Neste år skal systemet også settes i drift på strekningen Ski - Sarpsborg. Det vil trolig gi langt færre feil på strekningen.

– Det nye signalsystemet vil føre til færre signalfeil og dermed færre forsinkelser og innstillinger enn vi opplever på norsk jernbane i dag. Mens de gamle signalsystemene er basert på strøm og spenning, er de moderne systemene databaserte. De har dermed ikke de samme iboende feilkildene som de gamle anleggene har, sier Holter.

– Betyr det at feilen som stoppet alle tog på Oslo S ikke ville oppstått med ERTMS?

– Den hadde ikke oppstått med det nye signalanlegget, nei, sier Holter.

Les også: Her er Jernbaneverkets 14 forslag til tog-reform

Viktig med vedlikehold

Også NSB forventer færre signalfeil når det nye signalsystemet rulles ut.

På sikkerhetskonferansen på Fornebu onsdag sa Tom Ingulstad, leder for NSB persontog, at NSB ser frem til utrullingen, og har store forhåpninger om at det vil være til langt færre feil enn i dag.

– Vi har forventninger til at feilene skal bli færre og at man slipper slike episoder som i går, men samtidig er vi opptatt av at feilene blir så få som mulig frem til de er i en ny generasjon, sier kommunikasjonssjef i NSB Åge-Christoffer Lundeby.

Han understreker at utrullingen av ERTMS ikke er planlagt å være ferdig før i 2030.

– Det er fremdeles 16 år til. Vi er derfor veldig opptatt av at Jernbaneverket holder en god standard på dagens løsning frem til det nye systemet er i drift, sier han.

Les også:

Derfor jobber de 24 timer i døgnet når det er buss for tog

Bransjen vil bygge digitale togsignaler raskere enn planlagt

Kan dette være maskinen som får togene til å gå i rute?