OLJE OG GASS

Se hvordan oljeministeren bruker fem minutter på ikke å svare på spørsmålet

– Han rører veldig mye.

6. feb. 2014 - 15:34

Saken om elektrifisering av Utsirahøyden ble i går tatt opp i Stortingets spørretime.

Men olje- og energiminister Tord Lien unnlater å svare på spørsmålet fra SVs Heikki Holmås da han spurte om han «ser at det vil se ut som oljeselskapene kan presse staten til å droppe miljøkrav dersom kravet om full elektrifisering frafalles».

Les også: Bakgrunn: Dragkampen om kraft fra land

– Svarte ikke

Lien nevner i sitt svar hvilke felt som allerede har kraft fra land, og hvilke felt som har planlagt å få dette.

Dessuten pekte han på at hensynet til tiltakskostnader og naturmangfoldet på fastlandet må ivaretas. Han nevnte også at elektrifisering av feltene på Utsirahøyden har vært utredet.

– Det er satt tydelige vilkår om at disse feltene skal knytte seg til en samordnet løsning til Utsirahøyden dersom denne realiseres, med mindre departementet av særskilte grunner bestemmer noe annet. Dette har Stortinget sluttet seg til ved behandling av utbyggingsplan av de tre feltene, sa Lien.

Holmås var ikke fornøyd med svaret.

– Jeg merker meg at statsråden ikke svarte på spørsmålet. Jeg vil gi ham en ny mulighet til å gjøre det, sa Holmås og pekte på at de selskapene som allerede har fått sin utbygging godkjent med gassturbiner, ikke har noen insentiver til å påta seg nye kostnader ved å medfinansiere strøm fra land.

Les også: Stortinget kan tvinge frem elektrifisering av hele Utsirahøyden

EL-GRILLET: Olje- og energiminister Tord Lien ble grillet av Heikki Holmås i Stortingets spørretime i går. Holmås er ikke fornøyd med svarene han fikk fra Lien.
EL-GRILLET: Olje- og energiminister Tord Lien ble grillet av Heikki Holmås i Stortingets spørretime i går. Holmås er ikke fornøyd med svarene han fikk fra Lien.

– Tar endelig stilling ved PUD

Da svarer Lien følgende:

– Jeg kjenner meg ikke igjen i representantens antydning om at selskapene i denne saken ikke har kommitert seg til å finne gode løsninger på kraftforsyningen på hele feltet. Så er det også sånn at virkemiddelbruken for å realisere elektrifisering på norsk sokkel har det vært bred enighet om på Stortinget. Stortinget har ikke vedtatt, slik det blir hevdet her, at Utsirahøyden skal ha kraft fra land. Det Stortinget har sluttet seg til er at departementet skal følge opp utredningen og ha som mål at den sørlige delen av Utsirahøyden skal forsynes med kraft fra land. Det har OED fulgt opp og vil ta endelig stilling til spørsmålet om bruk av kraft fra land ved behandlingen av utbyggingen.       

Men Holmås var fortsatt ikke tilfreds med svarene fra olje- og energiministeren – spesielt reagerte han på at Lien ikke mente det var noe krav fra Stortinget om å elektrifisere Utsirahøyden.

– Rollen til det offentlige og olje- og energiministeren er særlig viktig. Spørsmålet mitt blir da: Er det slik, siden statsråden skiller mellom Stortingets mål og Stortingets krav, at statsråden kan forsikre Stortinget at det hele tiden har blitt kommunisert ut et klart mål fra departementets side om at både Johan Sverdrup og hele Utsirahøyden skal fullelektrifiseres?

Les også: Statoil måtte velge mer forurensende gassturbin på Gina Krog

– Forberedt på elektrifisering

Lien svarer da at selskapene allerede har betalt for en løsning for å kunne bli koblet til kraft fra land, og at dette er et spørsmål om tiltakskostnad.

– Nå fremsettes det mange utsagn her, jeg vet ikke om jeg skal kalle det noe annet enn utsagn. Det er en ting som må være helt klart, og det er at både Grieg, Aasen og Krog er forberedt på elektrifisering. Det har også selvfølgelig hatt en kostnad. Så er det sånn at jeg ikke er kjent med at operatørene eller partnerne i lisensen jobber med noen annen løsning for kraftforsyningen til Sverdrup enn elektrifisering fra dag én. Så er det sånn at disse aktørene på norsk sokkel betaler 80 prosent skatt. Stortinget har vært krystallklare hele tiden når dette har blitt behandlet, også når herværende representant var statsråd, at dette også er et spørsmål om tiltakskostnad. Og den tiltakskostnaden som har vært nevnt er 450 kroner per tonn CO2.

Les også: Statoil ville ikke ha strømkabel til Gudrun og Sleipner

– Han rører veldig mye

Heikki Holmås sier i etterkant av spørretimen at han er veldig misfornøyd med svaret fra Tord Lien.

– Han svarte ikke på spørsmålet mitt om det vil se ut som om oljeselskapene kan presse staten. Dette synes jeg er alvorlig, fordi den eneste måten full elektrifisering av Utsirahøyden kommer til å skje, er om departementet gjør jobben sin. Da må de gi oljeselskapene helt tydelige beskjeder om at de forventer en områdeelektrifisering.

Holmås sier også at olje- og energiministeren var svært utydelig i hva han forsøkte å kommunisere.

– Han rører veldig mye når det er snakk om de økonomiske insentivene. Blant annet blander han inn at selskapene betaler 80 prosent i skatt. Dette har ikke noe med saken å gjøre, sier han.

– Jeg påpekte at økonomiske insentiver ikke finnes. Det er klart at kraft fra land vil være dyrt, og at det vil gi ekstrakostnader for rettighetshaverne. Nettopp derfor er det kun departementets klare signaler, vedtak og pådriverrolle som kan få frem en slik løsning, sier Holmås.

– I tillegg er han veldig opptatt av å si at dette ikke er et krav fra Stortinget, men et mål. Jeg synes han nedskriver statens rolle. Departementet har en så betydningsfull rolle i dette arbeidet, og ut fra de svarene jeg fikk i går, virker det ikke som om han tar dette ansvaret.

Les også: Politikere var skeptiske til turbinløsningen på Gina Krog

Venstre: Poengløst

Venstres Ola Elvestuen, leder i Stortingets energi- og miljøkomité, var heller ikke imponert over svaret fra Tord Lien. Han mener det er poengløst at han henger seg opp i om Stortinget har krevd eller ønsket elektrifisering av Utsirahøyden.

– Stortingets vilje er at dette skal skje, og det er det man må forholde seg til. Det er ingen tvil om at det er ønske om å gjøre dette, og det er det politisk viktige i dette. Det er all mulig grunn til å være bekymret for at man ikke legger opp til noe som sikrer en områdeelektrifisering, og det holder ikke. Det holder ikke at man ikke følger opp det som er Stortingets intensjon, sier han.

– Vi har en avtale om å forsterke klimaforliket. Hvis vi ikke elektrifiserer Utsirahøyden blir det fryktelig vanskelig. Da går det i feil retning. Beskjeden til Tord Lien er at han skal følge opp en forpliktelse vi har påtatt oss, sier Elvestuen.

Les også: Olje- og energiministeren sår tvil om elektrifiseringen av Utsirahøyden

Krf: Frykter Liens vei ut

Kristelig folkepartis Kjell Ingolf Ropstad sier til Teknisk Ukeblad at han frykter utfallet i saken.

– Hva tenker du om det Lien sa i spørretimen i Stortinget?

– Det var ikke så veldig mye overraskende som kom frem. Det var stort sett standardsvar. Summa summarum er det riktig at det ikke er et formelt vedtak at Utsirahøyden skal elektrifiseres. Men hvis man er i tvil om hva Stortinget har ment, har man sovet i timen. Det er litt for mange som har interesse av at det ikke skal fullføres, derfor mener jeg man må være tydeligere på å stille krav til oljeselskapene. Jeg opplever at det ikke har vært gjort i sterk eller stor nok grad i dette tilfellet, sier Ropstad.

– Lien har også tidligere vært opptatt av å presisere at det kun er et mål å elektrifisere Utsirahøyden, ikke et krav. Hva tror du er grunnen til det?

– Det blir bare tipping fra min side, men jeg tror han har behov for å formidle at den forrige regjeringen ikke gjorde en god nok jobb med oppfølgingen. Jeg frykter også at han finner seg en grei vei ut av denne områdeelektrifiseringen. Derfor er min klare beskjed at Tord Lien må sikre at den billige løsningen med en 200 MW-løsning integrert på Sverdrup må utredes slik at Stortinget får alle tallene på bordet. Det er hans jobb å få det utredet nå, sier han.

Les også: – Fullstendig meningsløs symbolpolitikk å elektrifisere hele Utsirahøyden

Lite svar å få

Teknisk Ukeblad forsøkte å stille en hektisk Tord Lien spørsmål på vei ut fra spørretimen i går. Han hadde begrenset med informasjon å dele.

Kommer statsråden til å kreve at det blir en områdeelektrifisering, og at det ikke kun blir Johan Sverdrup?

– Det tar regjeringen stilling til når det blir lagt frem plan for utbygging og drift.

Hvor oppdatert er statsråden på kostnadsanslagene i de forskjellige variantene av elektrifisering?

– Jeg ser at det henvises i forskjellige medier til mange løsninger. Men den regelmessige dialogen er det først og fremst direktoratet som har.

På spørsmål om han er kjent med disse løsningene, sier Lien at han ikke vil kommentere dette.

– Men når det gjelder kostnader, så er den rette adressaten operatøren, sier han.

Les også: – Elektrifisering offshore har ingenting for seg

Lundin forsøker å berolige Stortinget om Edvard Grieg

Edvard Grieg-plattform ikke forberedt på elektrifisering tross krav fra myndighetene

– Plattformen er 100 prosent klar til å kjøre på strøm fra land  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.