Så lang tid vil det ta å bygge skipstunnelen

Tror på byggestart om få år.

Så lang tid vil det ta å bygge skipstunnelen
Hurtigruta på vei inn mot skipstunnelen. Foto: Kystverket.

STAD SKIPSTUNNEL

  • Lengde: 1700 meter
  • Høyde mellom bunn og tak: 49 meter
  • Dybde 12 meter (lavvann)
  • Bredde mellom veggene: 36 meter, 26,5 meter mellom fendrene
  • Arealet på tverrsnitt: 1625 m2
  • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 million m3. Tilsvarer cirka 7,5 million tonn med sprengt fjell.
  • Totale kostnader: Ca. 2,1 milliard kroner (2011-verdi)
  • Byggetid: Ca. 3-3,5 år (Kystverket: 4-5 år)

Prosjektleder Randi Paulsen Humborstad i Nordfjord Vekst er svært fornøyd med at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har bestilt forprosjekt for tunnel fra Kystverket.

Bakgrunn: Stad skipstunnel: Regjeringen vil bygge det største alternativet

Smooth sailing

– Nå ser vi ingen skjær i sjøen. Kystverket ser for seg to år til å ferdigstille forprosjekt og reguleringsplan. Hvis KS2-arbeidet går unna på ett år, kan vi være i gang i løpet av 2018, sier Humborstad til Teknisk Ukeblad.

Det betyr i så fall at tunnelen må inn i første del av Nasjonal Transportplan (NTP) for 2014–2023. Humborstad tror det er mulig.

Les mer og se video: Kystverket har lett og lett etter argumenter mot skipstunnel – finner ingen

Raskere byggetid

– Kniper det på tiden, vil vi prøve å få departementet til å sette i gang KS2 parallelt med siste innspurt på forprosjektet slik at vi ikke taper tid.

Byggingen av tunnelen kan ta 3- 3,5 år dersom det drives fra begge sider. Kystverket har tidligere operert med fem år, men hadde da kun beregnet tunneldriving fra en side.

– Offentlig sløsing

Tilhengerne av skipstunnelen fikk kaffen i halsen da professor Jørn Rattsø trakk fram Stad skipstunnel som et skrekkens eksempel på feilslåtte statlige prosjekter. Det skjedde da han leverte produktivitetsrapporten, «Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd», til finansminister Siv Jensen 10. februar.

Les også: Her seiler 100.000 skip

Misvisende og feilaktig

Nordfjord Vekst gikk straks ut med en pressemelding og anklaget kommisjonen for ikke bare å komme med misvisende opplysninger, men direkte feilaktige.

Interessegruppen mener Rattsø-kommisjonen har basert seg gamle tall fra KVU-en, og ikke brukt de nye, korrigerte i KS1-rapporten samt utfyllende rapporter fra Sintef Bedriftsutvikling. Der kommer det fram at den samfunnsmessige nyttevirkningen er på langt over 55 millioner kroner, årlig.

Les og Se på innsiden av skipstunnelen

Randi Paulsen Humborstad i Nordfjord vekst ser på den nye rapporten som en viktig bekreftelse på at tunnelen er nødvendig.
Randi Paulsen Humborstad er prosjektleder for Stad skipstunnel i Nordfjord Vekst. Tore Stensvold

Regjering og Storting uberørt

Det er tydelig at Samferdselsdepartementet ikke har lagt vekt på Rattsø-utsagnene.

– Vi har vært i kontakt med regjeringen og representanter fra transportkomiteen på Stortinget. De har ikke latt seg påvirke av Rattsø-rapporten, sier Humborstad.

Hun har skrevet brev til Finansdepartementet og bedt dem korrigere i den endelige versjonen av produktivitetskommisjonens rapport.

Rattsø: La KVU til grunn

Professor Jørn Rattsø ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU er på reise i utlandet, men skriver i en epost til TU at kommisjonen bare støttet seg til materielate fra konseptvalgutredningen (KVU) fra 2010, men at den igjen har sett på mange analyser gjennom mange år av prosjektet.

-En interessant prosess med mange sterke lokale interessegrupper, skriver Rattsø.

"Lykke til"

Som kommentar til at Samferdselsdepartementet til tross for kommisjonens skepsis, skriver Rattsø følgende:

- Vi tar til etterretning at regjeringen går videre med prosjektet, så får vi se etter hvert om dette er god investering.

Les også:

Slik skal ny 2-i-1-løsning flytte mer gods fra vei til sjø  

Nå er kjempeskipet Pieter Schelte kvitt nazi-navnet

Nytt bølgevarsel er så godt at det brukes til å planlegge seilingsruter