SAMFERDSEL

Denne sykkelveien vil koste mer enn 110.000 kroner per meter

Ser på muligheten for å bygge milliardvei for syklister i Trondheim.

Video: Statens vegvesen/ Sweco
11. des. 2017 - 05:24

18 kilometer med tofelts sykkelvei og adskilt gangfelt. Det er planen om Vegvesenet får det som de vil når de planlegger ny ekspressykkelvei i Trondheim. 

I en mulighetsstudie gjennomført av etaten i samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI) kommer det frem at den samfunnsøkonomiske nytten av veien mer enn dobbel, og at man vil få igjen mellom 2,4 og 2,5 kroner for hver krone investert. 

Et stort beløp, når estimert kostnad på veien er mellom 2,2 og 2,4 milliarder kroner. 

De ni største byene

Sykkelekspressveien i Trondheim er en del av de nasjonale planene for sykkelvei i de ni største byområdene i Norge.

Den var først omtalt i adressa.no

Til sammen er det planlagt sykkelveier for åtte milliarder kroner i nåværende Nasjonal Transportplan (NTP). 

Målet er at satsingen skal være med på å få all vekst i persontransport til å skje ved hjelp av kollektivt, sykkel eller gange. 

De andre byene det er lagt inn planer om sykkelvei i er Oslo, Bergen, Jæren, Nedre Glomma, Grenland, Buskerudbyen, Krisiansand og Tromsø. 

Flere på sykkel

I Trondheim er planen å bygge en ekspressvei på mellom 18 og 19 kilometer mellom Heimdal og Reppe. Veien skal bygges som en egen fire meter bred sykkeltrase med et tre meter bredt gangfelt ved siden av. 

Vegvesenet ønsker å bygge en drøyt 18 kilometer lang ekspressykkelvei fra Heimdal til Reppe i Trondheim.
Vegvesenet ønsker å bygge en drøyt 18 kilometer lang ekspressykkelvei fra Heimdal til Reppe i Trondheim. Bilde: Statens Vegvesen/ Sweco

Målet er å ha så få kryss som mulig, og legge til rette for at det kan sykles i opp til 40 kilometer i timen på deler av strekket. 

– Målet er å sikre gode transportkorridorer for syklende, og dermed få stadig flere til å velge sykkel som foretrukket transportmiddel til og fra jobb, sier planleggingsleder Torstein Ryeng i strategiseksjonen i Statens vegvesen region midt, til Teknisk Ukeblad. 

Han understreker at det foreløpig kun er gjennomført en mulighetsstudie for å se om prosjektet lar seg gjennomføre, hvilke trasé man bør velge og hva prisen på en slik ekspressvei vil bli. 

– Men målet er selvfølgelig at veien blir bygget. Når kan vi dessverre ikke si noe om ennå, sier han. 

Stor gevinst

Med en totalpris på oppimot 2,4 milliarder kroner kan meterprisen på ekspressveien være på mellom 120.000 og 130.000 kroner.

Ryeng forklarer den høye prisen med at veien vil måtte bygges i et område med mye bebyggelse og eksisterende infrastruktur. 

– Totalprisen kommer litt an på valg av løsning. Den ene løsningen krever for eksempel en bru over Nidelva. Alt av bruer og andre større konstruksjoner er med på å få opp snittprisen per meter på brua, forklarer han. 

Men understreker at gevinsten for samfunnet går langt utover investeringskostnaden på oppimot 2,4 milliarder kroner. 

– De siste beregningene våre viser at den samfunnsøkonomiske nytten er god. Man regner med å kunne få igjen mellom 2,4 og 2,5 kroner per investerte krone. 

Bra også for bilistene

Den samfunnsøkonomiske nytten i prosjektet bekreftes i en rapport gjennomført av Transportøkonomisk institutt. 

TØI understreker at nytten trolig er enda høyere enn tallene etaten viser til, og skriver:

«De samfunnsøkonomiske beregningene tar ikke med alle nytte- og kostnadselementer, men konsentrerer seg om de antatt største postene som, er trafikantnytte, helsegevinster og miljøeffekter, investerings-/driftskostnader og skattefinanseringskostnader.» 

Ulykkeskostnader og reduserte bilkøer er ikke tatt med i regnestykket, til tross for at dette ville gitt langt høyere lønnsomhet. 

– Men det er klart man bør se på effekten disse sykkelveiene vil ha for bilistene i tillegg. Får man flere til å velge sykkel fremfor bil, vil det ha positiv effekt på både luftforurensningen i byene og på køproblematikk, sier Ryeng. 

Store prisforskjeller

Det er ikke bare i Trondheim det legges mye planer for sykkelveiutbygging. 

Liv Jorun Andenes i Oslo kommune forteller at det er investert om lag 140 millioner kroner i 10,3 kilometer sykkelvei i Oslo dette året. Neste år er det planlagt å bygge minst 12 kilometer for cirka 250 millioner kroner. 

Et enkelt regnestykke viser at meterprisen for denne utbyggingen er en helt annen enn for ekspressveien i Trondheim. 

Andenes forklarer at snittprisen, som for 2017 ligger på 13.500 kroner per meter varierer veldig fra prosjekt til prosjekt. 

– De billigste prosjektene er de der vi merker opp sykkelfelt innenfor eksisterende veibredde, eksempelvis i Skullerudveien, sier hun.

Og viser til at tiltaket her ikke kostet mer enn om lag 100.000 kroner for 950 meter med tosidig sykkelfelt.

De litt dyrere sykkelprosjektene er de hvor kommunen etablerer sykkelfeltene med rød asfalt på eksisterende veiareal, enten kun på én side, som motstrøms sykkelfelt i enveisregulerte gater, eller på begge sider.

Dyrt å bygge nytt

Men akkurat som i Trondheim, øker prisene også i Oslo når det er snakk om større byggeprosjekter der hele eller deler av gata må graves opp eller bygges om.

– Her blir kostnadsbildet et helt annet, siden vi som regel da oppgraderer hele gata, både over og under bakken. Kjøp av grunn, bygging av fortau, oppgradering av bussholdeplasser og utskifting av gamle vannrør, kabler og belysning er eksempler på kostnadsdrivende tilleggselementer, sier Andenes.

Hun viser til etableringen av sykkelfelt i Ekebergveien.

– De 700 meter med tosidig sykkelfelt som åpnet for et par uker siden, kostet om lag 80 millioner kroner. 

Det gir en snittpris på 114.000 kroner per meter. 

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.