ELSYKKEL

Miljødirektoratet vil tillate elsykling på turveger i utmark

Men vil ha forbud på stier.

Miljødirektoratet har anbefalt at elsyklister skal få kjøre på turveger i utmark.
Miljødirektoratet har anbefalt at elsyklister skal få kjøre på turveger i utmark. Bilde: BH Emotion
Øyvind LieØyvind LieJournalist
23. juni 2016 - 11:27

Det er rådet Miljødirektoratet har sendt til Klima- og miljødepartementet etter å ha lest 98 høringsinnspill for og imot å la elsyklene innta utmarka.

I dager er bruk av elsykkel i utmark som hovedregel forbudt

 – Alvorlig feilgrep

Det var Klima- og miljødepartementet som i oktober ba Miljødirektoratet om å arrangere høringen og finne ut hvilke lov- og forskriftsendringer som må til for å myke opp elsykkelregelverket slik at elsyklene kunne brukes både i utmark og i verneområder.

Miljødirektoratet foreslo i høringen å åpne for bruk av elsykkel «på veg og opparbeidet sti».

At elsyklene skulle kunne brukes på «sti», var imidlertid svært mange av høringsinstansene kritisk til.

 – Det vil være et alvorlig feilgrep å tillate elsykling på «opparbeidet sti» eller ferdselsårer hvor ordet «sti» er en del av beskrivelsen. Dette vil i praksis fungere som en bestilling på misforståelser og brukerkonflikter i Marka, da mange ikke vil oppfatte forskjellen mellom en «sti» og en «opparbeidet sti», skrev Østmarkas venner i sin høringsuttalelse.

Den norske turistforening (DNT) var like kritisk.

– Det er allerede gjennomført en utstrakt liberalisering av lovverket i forhold til å tillate motorferdsel i utmark, og forslaget åpner for en ytterligere liberalisering, skrev de.

Hva er en «opparbeidet sti»?

Flere etterlyste en presisering av definisjonen på «opparbeidet sti», for eksempel slik at klopplagte og steinsatte turstier fotturister ikke inngår.

Vest-Agder Fylkeskommune mente det burde stilles krav om at toppdekket skulle være av slitasjesterke masser som grus, asfalt eller liknende.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane mente det måtte presiseres at bruk av elsykler gjelder veger og maskinelt opparbeidede stier. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skulle stien ha «et solid toppdekke» eller ligge på fjell.

Enda flere, blant annet Oslo kommune, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, DNT og Norges skiforbund ville droppe hele «sti»-begrepet og erstatte det med «turveg» eller liknende.

DNT mente dessuten det burde stå i forskriften at turvegen skulle være minst 1,5 meter bred.

Bekymret for dyrelivet

Flere hevdet videre at elsykkelens økte rekkevidde kunne gi negative konsekvenser for naturmangfold dersom vanlige småstier tas i bruk.  

De fryktet at økt rekkevidde kan føre til nye innfallsårer i fjellet i områder hvor det i dag er liten aktivitet og forstyrrelse. Det mente de kunne true dyrelivet og rødlistede arter.

Det ble også påpekt at det allerede er store konflikter knyttet til ordinær sykling, og at det derfor ikke bør åpnes for ytterligere former for sykling på sårbare stier hvor potensialet for brukerkonflikter er størst.

Vanskelig å håndheve

På den andre siden anbefalte en del høringsinstanser, blant annet Helsedirektoratet og Politidirektoratet, Bærum kommune og fylkene Aust-Agder og Finnmark og Norges Cykleforbund, å åpne for elsykkel på veg og sti, uten krav til at stien skal være opparbeidet.

– En slik begrensning som forslaget medfører, rammer en svært sårbar gruppe som ikke klarer å komme ut i naturen uten et hjelpemidler som elsykkel, skrev Cykleforbundet.  

Det ble også argumentert med at elsykler generelt oppfattes som sykler, og at et krav om at stien skal være opparbeidet kan gjøre det vanskelig for brukerne å vite hvor det er lovlig og ferdes.

– «Sykkel» er et godt innarbeidet begrep og vil forenkle folks rettsforståelse. Dette skillet gjør det vanskelig å håndheve reglene. Når det gjelder kontrollmulighet av om sykkel er en elsykkel, antas det å kunne være vanskelig å fastslå dette da elmotorer og batteripakker kan integreres i ramme og for eksempel krank. Dernest vil det muligens kunne stilles spørsmål ved om elmotoren faktisk er i drift da motorene avgir mye støy, skrev politiet.

Endrer forslaget 

Det har nå endt med at Miljødirektoratet endrer sitt «sti-forslag».

– Vi oppfatter en klar tilbakemelding på at vi bør tenke nærmere gjennom bruken av begrepet «opparbeidet sti». Dette er et begrep som er lite selvforklarende, og som kan skape stor forvirring blant brukerne, konkluderer direktoratet i sin anbefaling til Klima- og miljødepartementet.

Miljødirektoratet er nemlig enig med høringsinstansene i at det er viktig med gode definisjoner som gjør det så intuitivt som mulig for folk å skjønne hvor det er tillatt å ferdes. Derfor erstatter de «opparbeidet sti» til fordel for «turveg».

Samtidig påpeker direktoratet at det de mente med «opparbeidet sti» er det samme som de nå legger til grunn for en turvei, nemlig at den må være opparbeidet med et fast og jevnt toppdekke, og på en måte som gir god framkommelighet for ferdsel til fots, med vanlig sykkel, barnevogn osv.

Miljødirektoratet fastsetter ikke hvor bred turvegen må være, utover at den må være så stor at andre brukere kan passeres «uten ulempe», og at det ikke vil være behov for å ferdes utenfor veien i forbindelse med passeringer.

Ikke i sommer

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet kan ikke si om departementet vil følge direktoratets råd. 

– Vi har nettopp mottatt Miljødirektoratets tilråding og holder på å gå gjennom den.

– Når vil regelverket eventuelt tre i kraft, det vil vel ikke tre i kraft allerede i sommer?

–  Nei, det vil ikke tre i kraft i sommer. Dersom det skal gjennomføres lovendringer slik direktoratet foreslår, må Stortinget behandle saken før eventuelt lovvedtak og ikrafttredelse, svarer Lunde.

Les også: Nå kommer verdens første bil helt uten gir

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.