INDUSTRI

Vil skape milliardindustri i nord - med naturgass

Naturgass Nord vil blant annet forsyne jernverk med gass.

Lakseslakteri med ventemerder. DRI-verkets reduksjonstårn er 137 meter høyt.
Lakseslakteri med ventemerder. DRI-verkets reduksjonstårn er 137 meter høyt. Bilde: Naturgass Nord/Holbø Consulting
Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
4. okt. 2016 - 10:48

En terminal for mottak og videredistribusjon av nedkjølt naturgass (LNG), kan være starten på et industrieventyr og et grønnere næringsliv i landsdelen og i Nord-Sverige.

Planen er i tråd med Nordland fylkes vedtatte industristrategi fra april 2013: «Naturgass må tas i bruk som energibærer og råstoff i industrien. I denne sammenheng er ilandføring av naturgass et viktig virkemiddel i tillegg til etablering av LNG terminaler til industrielle og transportmessige formål.»

Nedleggelsen av kortbaneflyplassen i 2017 frigjør store arealer som kan utnyttes til næringsutvikling.

Det kan skape ytterligere vekstmuligheter med naturgass som viktig ingrediens.

Gass til Sverige

Naturgass Nord og Norconsult har identifisert flere industribedrifter og potensielle kunder for naturgass nær Narvik.

Men de største kundene ligger i Sverige.

– LKAB jobber nå med sin energistrategi og vurderer om de skal fase ut kull og olje ved sine pelletsverk i Sverige. Da må vi være på plass med infrastruktur og kunne tilby naturgass, sier administrerende direktør Hans Ola Pedersen i Naturgass Nord. 

Naturgass Nord er eid av en stiftelse med Forte Narvik (51 %) og Gasnor (49 %).

I første omgang er planen å bygge et grunnlag for å kunne investere i en mottaksterminal for flytende naturgass (LNG) i Narvik og selge LNG videre til fergeselskap, industribedrifter og distribuere med tog, mindre skip eller vogntog.

Flyplass blir næringsplass

Nedleggelsen av flyplassen i Narvik neste år frigir et stort område som Naturgass Nord og støttespillere mener er ideell for industriutbygging, spesielt industri som kan benytte gassen. Svenske LKAB har tidligere vurdert et mulig jernverk som kan benytte gass som reduksjonsmiddel i stedet for kull.

Det eksisterende flyplassarealet er på 120-150 daa. Ved å sprenge ut masser og senke kotehøyden fra 28 til 20 meter, kan massene brukes til å fylle ut og lage 150-174 daa tomteareal og dypvannskai.

Skip til kai som henter ferdig rdusert jern fra DRI-verket. Blå linjer viser bånd for pellets inn til verket og ferdig prosessert ut til bulkskip. <i>Foto: Naturgass Nord/Holbø Consulting</i>
Skip til kai som henter ferdig rdusert jern fra DRI-verket. Blå linjer viser bånd for pellets inn til verket og ferdig prosessert ut til bulkskip. Foto: Naturgass Nord/Holbø Consulting

Drømmen er å få industrielle aktører med på å bygge et nytt jernverk, tilsvarende det såkalte «Ironman»-prosjektet som var planlagt på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. 

Ved å legge jernverket rett ved mottaksanlegget for gass fra Norskehavet, skulle gass erstatte kull og dermed gjøre jernverket, et DRI-verk (direktereduksjon) atskillig mer miljøvennlig enn tradisjonelle verk. Planen på Tjeldbergodden har ligget brakk i årevis. Naturgass Nord mener Narvik vil være et godt alternativ.

Logistikk og unødig frakt

– Det er snakk om logistikk. Det ligger bedre til rette i Narvik med pellets rett fra verkene i Sverige og en attraktiv tomt for jernverket rett ved utskipningskai, sier Pedersen.

I dag sender LKAB pellets med tog til Narvik der noen laster fraktes på bulkskip til Corpus Christi i Texas, USA. Der direktereduseres oksygen ved hjelp av skifergass, og man oppnår et betydelig høyere jerninnhold i pelletsen. Deretter skipes redusert jern til Europa, hvor det lastes om på tog og fraktes til Linz i Østerrike for å bli til stål. 

– I stedet for å sende ubearbeidet pellets med skip som i dag, kan vannkraft og naturgass møte pelletsen i Narvik og gi regional verdiskapning samt et bedret miljøregnskap, sier Pedersen.

Flyplassen er merket med pilen øverst og plassering av LNG-terminal ved pilen nederst. Dersom det bygges LNG-anlegg eller annen industri med behov for gass, vil det legges en rørledning på havbunnen. <i>Foto: Google</i>
Flyplassen er merket med pilen øverst og plassering av LNG-terminal ved pilen nederst. Dersom det bygges LNG-anlegg eller annen industri med behov for gass, vil det legges en rørledning på havbunnen. Foto: Google

Melkøya er sentral

Den største utfordringen er imidlertid å få tak i nok gass.

– På Melkøya produseres det cirka 4,2 millioner tonn i året. I dag seiler store LNG-skip fra Melkøya rett forbi og ned til blant annet Rotterdam og inn i rørledningsnettet på kontinentet. Naturgass Nord ser for seg et langsiktig potensial på opp mot 200.000 tonn LNG distribuert over Narvik.

– Det er cirka 5 prosent av Statoils produksjon på Melkøya, og vil måtte transporteres inn med småskala LNG skip. Det finner vi en løsning på, sier Pedersen.

Men de må også avklare en annen ting.

– Det som er vår største utfordring nå, er å få kjøpt LNG hos Statoil fra fyllestasjonen på Melkøya. Vi forventer at et statlig eid selskap som Statoil tilbyr norsk naturgass på samme vilkår til flere leverandører enn bare den ene de selger til i dag. Bare da får vi konkurranse i markedet og sikrer kunden rett pris, sier Pedersen.

Prosess og tålmodighet

Stian Erichsen, direktør for forretningsutvikling, småskala LNG i Norconsult, sier at Narvik-planene i større grad er snakk om logistikk enn teknologi.

– Det er masse ressurser her. LNG kan danne grunnlaget for ny industri samt å dekke behov til eksisterende. Vi kan få en klyngeeffekt med industriutvikling og forskning. Det ligger unike muligheter i det store arealet som frigis av flyplassnedleggelsen, sier Erichsen.

Skip til kai som henter ferdig rdusert jern fra DRI-verket. Blå linjer viser bånd for pellets inn til verket og ferdig prosessert ut til bulkskip. <i>Foto: Naturgass Nord/Holbø Consulting</i>
Skip til kai som henter ferdig rdusert jern fra DRI-verket. Blå linjer viser bånd for pellets inn til verket og ferdig prosessert ut til bulkskip. Foto: Naturgass Nord/Holbø Consulting

9 av 10 handleposer i Nord-Norge kommer med tog på Ofotbanen fra Alnabru til Narvik. Herfra kjøres det ut med trailere til hele Nord-Norge.  

Naturgass Nord og Norconsult mener jernbanen har et stort potensial for frakt av gods andre veien og allerede i dag går det nærmere 200.000 tonn fisk sørover med Ofotbanen.  Ny industri i regionen kan nå et større marked via skinner eller skip.

Pedersen kan ikke gi noen dato for når den første LNG-lasten ankommer en ny terminal.

– Tålmodighet er nødvendig i denne bransjen. Ting tar tid og det er mange brikker som må på plass for å skape utvikling, og vår fremste utfordring nå er å få tilgang på norske molekyler fra Statoil på like vilkår, sier Pedersen.

Innen 2025 må Narvik ha klart et tilbud til skip om bunkring av LNG. Havnene i Narvik og Oslo er med i det europeiske TEN-T-nettverket som ifølge et EU-direktiv må tilby landstrøm og LNG til skip.

Konklusjon: Lønnsomt og fornuftig

Magne Leinan er nå frittstående konsulent og tidligere plassjef for LKAB i Narvik. På oppdrag fra Futurum AS, har han skrevet en rapport, «Tilrettelegging for DRI-Verk i Narvik». 

Konklusjonen er klar: Det er både teknisk og økonomisk forsvarlig å legge til rette for micro-modular DRI-verk på cirka 250.000 tonn pr år.

Det kan også fungere som forskning- og testanelgg for pelletsleverandører og stålunder.

Leinan sier til TU at selv om rapporten er bestilt av Futurum og Naturgass Nord, var ikke svaret gitt på forhånd.

– Det bør stiftes et selskap som tilføres økonomiske ressurser og kompetanse. Skal det føre fram til en investeringsbeslutning, må arbeidet intensiveres og rettes mot industrielle aktører, sier Leinan.

Han var i kontakt med LKAB underveis i arbeidet med rapporten og kjenner det godt.  I rapporten heter det: «DRI er løftet frem i flere sammenhenger av LKAB og selskapet er en naturlig premissleverandør og potensiell partner i et DRI-verk. LKAB har primært sett på Luleå som naturlig sted for et DRI-verk, men de har også gått ut med Narvik som aktuell lokasjon. Det kan oppfattes som en selvmotsigelse, men vi oppfatter dette som en invitt til Narvik til å komme på banen.»

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.