Utvikler brenselsceller for havgående skip

Internasjonalt samarbeid utvikler brenselscellesystem i megawattklassen. Da kan store havgående skip også bli nullutslippsfartøy.

Utvikler brenselsceller for havgående skip
Konseptskisse for et containerskip med brenselcellemoduler og hydrogentanker. Illustrasjon: ABB

ABB har undertegnet en intensjonsavtale med Hydrogène de France (HDF) der målet er å kunne levere store brenselcellesystem på mange megawatt for det maritime markedet.