Utlyser hydrogenfergeanbud med krav om 15 prosent lavutslipp-drivstoff som backup

Statens vegvesen vil ha enda flere innspill fra rederier og teknologiselskaper før de spikrer alle detaljer i anbudsgrunnlaget for hydrogenferge på riksvei 80 Bodø-Røst-Værøy-Moskenes. Det blir dialogkonferanse i Bodø før endelig utlysningstekst offentliggjøres.

Utlyser hydrogenfergeanbud med krav om 15 prosent lavutslipp-drivstoff som backup
Torghatten Nord trafikkerer Bodø-Værøy-Røst-Moksnes med to LNG-ferger, MF Landegode (bildet) og søsterfergen MF Værøy. Fra 2024 vil de bli erstattet av hydrogenferger. Foto: Christoffer Hjeltnes Støle/Wiki Commons

Statens vegvesen er godt fornøyd med endelig å ha fått klarsignal fra regjeringen til å utlyse kontrakt på Vestfjorden-sambandet med krav om hydrogen som energibærer. Det blir også krav om backupløsning som går på lavutslippsdrivstoff.