ENERGI

Statnett: – Vi har økt beredskapen, særlig på anlegg som forsyner olje- og gassnæringen

Har også økt beredskapen for landanleggene til utenlandskablene.

Statnetts landanlegg i Kvilldal, hvor kraftkabelen mellom Norge og England kommer i land. Bildet er fra byggingen i 2018.
Statnetts landanlegg i Kvilldal, hvor kraftkabelen mellom Norge og England kommer i land. Bildet er fra byggingen i 2018. Foto: Statnett
30. sep. 2022 - 11:06

– Vi har økt beredskapen, særlig på anlegg som forsyner olje- og gassnæringen, og landanleggene til utenlandskablene.

Det sier konserndirektør for systemdrift i Statnett, Peer Østli til Teknisk Ukeblad. Han sier at Statnett også har en generell høy beredskap på viktige knutepunkt i nettet på land etter at Ukraina-krigen brøt ut.

Også olje- og gassnæringen har økt beredskapen etter at gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 etter alt å dømme ble utsatt for sabotasje mandag ettermiddag. 

Tror ikke at kabelfeil var sabotasje  

Tidligere denne uken meldte dessuten NVE at det var observert ukjente droner i nærheten av norske kraftinstallasjoner.

Statnett opplyser til TU at de har jevnlig kontakt med myndighetene og varsler om uvanlig aktivitet i nærheten av sine anlegg, men at det ikke har vært noen drone-observasjoner ved deres anlegg i det siste. 

Det er ingen indikasjoner på at kabelfeilene de senere årene skyldes bevisste handlinger

Irene Meldal, Statnett

Det har de siste årene vært en rekke feil på de norske utenlandskablene. I 2020 ble to av kablene til Danmark og en sjøkabel til Sverige ble revet over av fiskeutstyr. Hendelsene ble undersøkt av Statnett og deres motparter i nabolandene. 

– Det er ingen indikasjoner på at kabelfeilene de senere årene skyldes bevisste handlinger for å skade forbindelsene, skriver kommunikasjonssjef Irene Meldal i Stanett til TU.

PST: Kraftforsyning kan være utsatt

Statnett peker på at PST i sin årlige trusselvurdering trekker fram kraftforsyning som viktig infrastruktur som kan være utsatt for angrep. 

Etteretningstjenesten har pekt på faren for russisk sabotasje på undervannsinstallasjoner, som infrastruktur knyttet til kommunikasjon, olje og gass og kraft. 

I 2017 skrev PST i sin trusselvurdering at systemer innenfor kraftsektoren og elektroniske kommunikasjonstjenester er å anse som spesielt etterretningsutsatt kritisk infrastruktur. 

«Det norske samfunnet er i dag avhengig av sikker strømforsyning. I tillegg er norskprodusert kraft viktig for stabiliteten i kraftmarkedet i de nordiske landene og deler av Europa. Med et stadig tettere og mer europeisk samarbeid på kraftforsyningssiden er det viktig å se etterretnings- og sabotasjetrusselen mot norsk kritisk infrastruktur i en større europeisk sammenheng.»

Sabotasje i Østersjøen

Etter at det ble oppdaget tre lekkasjer på rørledningene Nord Stream 1 og 2, som frakter naturgass mellom Russland og Tyskland, ble det raskt klart at det trolig er snakk om sabotasje

Det er snakk om store hull i gassrørledningene, og målestasjoner i flere land har registrert eksplosjoner som stemmer overens med tid og sted for lekkasjene. Det etterlater liten tvil om at det er snakk om sprengninger.  

Det er foreløpig ikke klart hvem som står bak sabotasjen, og russiske myndigheter avviser at de har noe med det å gjøre. 

Økt beredskap på sokkelen

Tirsdag ble det klart at regjeringen skjerper beredskapen på norsk sokkel etter lekkasjene på gassrørledningene, men også med bakgrunn i observasjoner av ukjente droner innenfor sikkerhetssonen til en rekke oljeplattformer den siste tiden. 

Equinor og flere andre oljeselskaper har i ettertid bekreftet at de har økt beredskapen på sine installasjoner, og bransjeorganisasjonen Offshore Norge hever sikringsnivået ved alle helikopterterminaler og forsyningsbaser.

Allerede i april ble beredskapen ved to olje- og gassanlegg i Norge økt, etter at PST gikk ut med en trusselvurdering som tilsa at det var økt risiko for russisk etterretningsvirksomhet, særlig rettet mot datainnbrudd og cyberangrep.

Les også

Slik skal kampflyene bli verre å ødelegge mens de er på bakken

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.