SAMFERDSEL

Staten tar styringen i storprosjekt for første gang siden Gardermoen

Skal forkorte byggetiden.

Slik ser Statens vegvesen for seg nye Hålogalandsveien.
Slik ser Statens vegvesen for seg nye Hålogalandsveien. Bilde: Statens Vegvesen
9. jan. 2015 - 10:55

Hålogalandsveien

  • Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden på E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes.
  • Totalkostnad: 5 milliarder kroner.
  • Oppstart: 2018

For å sikre en raskere gjennomføring av Hålogalandsveien mellom Evenes, Harstad og Sortland, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet at staten overtar den videre planprosessen for veistrekningen.

- Dette er en viktig milepæl i prosjektet. Med denne beslutningen kan planleggingen av prosjektet være både raskere og mer effektivt, sier Anne Grethe Olsen, fungerende regionvegsjef i Statens vegvesen Region nord.

Les også: «Strikket metall» kan gi lavere bensinforbruk

Raskere planlegging

Det er Statens Vegvesen som i første omgang ba regjeringen vurdere bruken av Statlig plan. Det innebærer at vedtaksmyndigheten overføres fra kommunene til staten.

– Hålogalandsveien skal gå gjennom hele syv kommuner, og to fylker. Erfaringsmessig tar planleggingen av denne type prosjekter lang tid når så mange er med i planprosessen, sier statssekretær Per-Willy Amundsen (Frp) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Han forteller at alle de berørte kommunene er positive til at staten overtar planprosessen, og er glad for at både kommuner og Vegvesenet ser fordelene ved å la staten ta over.

– Med denne oppstarten legger vi opp til at planprogram med trasealternativ kan sendes ut på høring allerede nå. Det vi gi en effektiv planleggingstid på rundt 2,5 år, noe som igjen gjør at veien kan sees i sammenheng med neste Nasjonale transportplan som kommer i 2018, sier han.

Les også: Her kan de få gangfelt som lyser oppå snøen

Vil øke bruken

Selv om statlig plan ikke er noe nytt virkemiddel, blir det sjeldent brukt. Av større utbyggingsprosjekter er ikke planformen tatt i bruk siden utbyggingen av Gardermoen på 90-tallet.

– Vi har ambisjoner om å halvere planleggingstiden på de store prosjektene, statlig plan et virkemiddel for å oppnå det. I store prosjekter som går gjennom mange kommuner har vi sett at planleggingstiden kan strekke seg til mer enn ni år. Sånn kan vi ikke ha det, sier Amundsen.

Han mener statlig plan vil bli langt mer vanlig i tiden fremover.

– Bruken av statlig plan til Hålogalandsveien markerer et taktskifte. Dette er noe vi vil ta i bruk langt mere i tiden fremover enn vi har gjort tidligere, sier Amundsen.

Les også: Slik blir den nye brua over Nidelva

Skeptisk til økt bruk

Kjell Idar Juvik (Ap) i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite er ikke like utelukkende positiv til bruken av statlig plan som Amundsen.

– Så lenge kommunene selv aksepterer statlig plan som i dette prosjektet er det ok. Men i utgangspunktet synes jeg kommunene skal få forvalte sakene sine selv, sier han.

Juvik mener statlig plan alltid bør være unntaket, ikke regelen, for hvordan planlegging skal skje.

– Selv om statlig plan medfører en raskere avklaring av prosjekter er jeg veldig opptatt av at dette ikke blir praksis. I utgangspunktet bør kommunene få bestemme selv, sier han.

Les også:

Omstridt oppfinner står bak elbil med superbatteri

Derfor er nye dieselbiler verre for byluften enn gamle

Slik skal Vegvesenet bygge bru i 25 meter kvikkleire  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.