SAMFERDSEL

Rapport: Halvering av utslipp fra transport på ti år krever en revolusjon. Et CO2-fond kan være løsningen

NHO ønsker en «elbilsatsing» for tyngre transportmidler. 

Svart og fæl eksos fra motorer kan reduseres. Et CO2-fond kan være et viktig virkemiddel for å få næringslivet til å investere i CO2-redusrende tiltak.
Svart og fæl eksos fra motorer kan reduseres. Et CO2-fond kan være et viktig virkemiddel for å få næringslivet til å investere i CO2-redusrende tiltak. Bilde: Tore Stensvold
Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
12. juni 2018 - 08:34

Næringslivet er utålmodig. Politikerne har satt djerve mål om å kutte CO2 fra blant annet transportsektoren.

Thema Consulting har derfor forfattet rapporten «Teknologiutvikling og incentiver for klimavennlig næringstransport – med CO2-fond som virkemiddel» på vegne av 23 næringslivsaktører.

– Vi har fått laget rapporten som en basis for forhandlinger med myndighetene om et CO2-fond, sier Christoffer Sahl, seniorrådgiver i NHO og prosjektleder for CO2-fond.

Konklusjonen i rapporten er at det haster med tiltak dersom ikke-kvotepliktige sektorer skal klare klimamålene, men at det er mulig. Positive incentiver, som blant annet et fond, er et viktig virkemiddel.

– I rapporten blir det gjort opp status for de ulike segmenter innen transportsektoren og hvordan et CO2-fond kan rigges for å virke best mulig, sier Sahl til TU.

NHO skriver i en kommentar at vi trenger en «elbilsatsing» for de tyngre transportmidlene.

I regjeringens klimamelding er det satt mål om å gå ut over EU-mål om 40 prosent kutt i CO2 innen 2030.

«Revolusjon»

– Halvering av transportutslippene på 10 år krever en revolusjon, særlig i næringstransporten, sier Sahl.

Næringslivet har positiv erfaring med NOx-fond, der industri og transportsektoren har kuttet nitrogenoksidutslipp (NOx).

NHO har stått i spissen for å få et tilsvarende fond rettet mot CO2-kutt.

Slik er det tenkt: I stedet for CO2-avgift, betaler bedriftene en medlemsavgift til CO2-fondet. Fondets inntekter brukes til å oppfylle utslippsforpliktelsen, gjennom å gi støtte til investeringer i klimavennlige transportløsninger i medlemsbedriftene

Fylle fond med CO2-avgift

– I miljøavtalen med staten er vi villig til å forplikte oss på konkrete utslippsreduksjoner fra næringstransporten, mot at staten gir våre medlemsbedrifter et midlertidig fritak fra CO2-avgift på drivstoff i avtaleperioden, sier Sahl.

CO2-fondet bør ifølge rapporten og initiativtakerne omfatte så mye som mulig av næringslivets transporter, det vil si lastebiler, busser, varebiler, anleggsmaskiner, landbruksmaskiner, ferger, nærskipsfart og fly.

Også i Nasjonal Transportplan (NTP) er det satt opp konkrete klimamål.

Nikola One skal etter planen på markedet i 2021. Den drives av brenselceller, hydrogen og batterier. For tungtransport kand et være en vei til nullutslipp. Investeringsstøtte fra CO2-fond kan være avgjørende for markedspenetrasjon. <i>Bilde:  Nikola Motor Company</i>
Nikola One skal etter planen på markedet i 2021. Den drives av brenselceller, hydrogen og batterier. For tungtransport kand et være en vei til nullutslipp. Investeringsstøtte fra CO2-fond kan være avgjørende for markedspenetrasjon. Bilde:  Nikola Motor Company

Thema-rapporten kritiserer NTP for å være konkret på teknologier i stedet for å sette mål uten  å peke på hvilke løsninger som skal føre dit.

Satt i gang

Stortingsflertallet har støttet initiativet til et CO2-fond og presset regjeringen til å starte planleggingen. Det tok tid før regjeringen inviterte med NHO og fikk satt i gang arbeidet.

Den nye rapporten kan bidra til å skaffe argumentasjon og presse på i arbeidet.

Thema Consulting skriver at formålet med rapporten er å kartlegge muligheter og barrierer for å redusere utslipp i transportsektoren gjennom tiltak som trenger støtte.

Tungtransport, gravemaskiner og andre tunge og en del lettere kjøretøy må over på mindre klimatruende drivstofftyper. <i>Foto:  Enova</i>
Tungtransport, gravemaskiner og andre tunge og en del lettere kjøretøy må over på mindre klimatruende drivstofftyper. Foto:  Enova

– Vi synes det har gått litt tregt og at det ikke har vært helt overensstemmelse mellom kart og terreng. Rapporten gir oss et bedre grunnlag med fakta og muligheter. Målet er å starte forhandlinger før sommeren og få et fond operativt i 2020, sier Sahl.

Drivstoff og logistikk

– CO2-fondet kan bli et viktig supplement til de statlige ordningene som er rettet mot å fremme utvikling og utrulling av ny teknologi på transportområdet, står det i rapporten.

En 25-tonns Caterpillar gravemaskin gjøres klar for levering til kunde hos Pon Equipment på Skedsmokorset. En identisk maskin strippes nå for motor, drivstofftank og drivstoffsystem og forsynes med batterier for 5-7 timers drift før lading. <i>Foto:  Tore Stensvold</i>
En 25-tonns Caterpillar gravemaskin gjøres klar for levering til kunde hos Pon Equipment på Skedsmokorset. En identisk maskin strippes nå for motor, drivstofftank og drivstoffsystem og forsynes med batterier for 5-7 timers drift før lading. Foto:  Tore Stensvold

CO2-fondet kan i hovedsak støtte tiltak på materiell og kjøretøy. Tilrettelegging av infrastruktur er vesentlig for nye løsninger. Infrastrukturtiltak kan støttes der andre ordninger ikke er tilstrekkelige, heter det i rapporten.

Det er ingen «quick fix»-løsninger transportsektoren kan ta i bruk. Thema tar for seg status og modenhet for ulike teknologier og drivstoff, deriblant biodiesel, biogass, LNG, batterier, hydrogen og brenselceller samt kombinasjoner.

Ting tar tid

– Vår gjennomgang viser stor variasjon i teknologienes modenhet, kostnader, funksjonalitet og anvendelsesmuligheter i ulike transportsegmenter. Teknologigjennombrudd kan forsere utviklingen, men samtidig skal man ikke undervurdere tiden fra teknologien er tilgjengelig og til en bred introduksjon, særlig siden kostnadene avhenger av skala i utbredelsen og utbredelse krever infrastruktur i tillegg til transportmidlene i seg selv, skriver Thema.

Thema Consulting har skrevet rapporten på oppdrag fra NHO, Norges Rederiforbund, Norges Lastebileierforbund, Fiskebåt, Kystrederiene, Norges Bondelag, Maskinentreprenørenes forbund, NHO logistikk og transport, NHO Luftfart, NHO Sjøfart, NHO Transport, EBA, NOx-fondet, Energi Norge, Nelfo og DNV GL.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.