INDUSTRI

Oljegründere mistet patent og tapte rettssak på grunn av nett-presentasjon

Trodde hemmelighold gjaldt på nettforumet.

Dwellop leverte denne løfterammen til Goliat-feltet. Konkurrenten hevdet den inneholdt teknologi som krenket patentet deres.
Dwellop leverte denne løfterammen til Goliat-feltet. Konkurrenten hevdet den inneholdt teknologi som krenket patentet deres. Bilde: Ina Steen Andersen/Patentstyret
Roald RamsdalRoald RamsdalJournalist
30. okt. 2018 - 05:14

Oljegründerne i Hitech Vision-eide Wellpartner har i lengre tid ligget i patentstrid med brønnteknologiselskapet Dwellop.

Bakgrunnen for krangelen, var Dwellops kontrakt med Eni om å levere en løfteramme til Goliat-feltet.

Wellpartner hevdet at systemet som ble levert til Goliat-feltet, langt på vei var en fullstendig kopi av deres patenterte løsning.

Tidligere i høst møttes de i Oslo tingrett, der Wellpartner krevde at Dwellops produkt ble destruert og alt salg stoppet. I tillegg ville de ha erstatning.

Fredag led Wellpartner et sviende nederlag i retten. De saksøkte gründerne i Dwellop vant saken på alle punkter - på grunn av en forkjær internettpresentasjon i 2011.

Kjempet om samme kontrakt

Begge selskapene har utviklet et avansert sikkerhetssystem for skip og oljerigger. 

Spesifikt så dreier det seg om et såkalt reserve hivkompenseringssystem.

Kort fortalt demper det virkningen av at skip og borerigger beveger seg i bølgene. Dersom riggens kompenseringssystem svikter, så skal reservesystemet fungere som en ekstra sikring for å forhindre alvorlige ulykker.

Både Dwellop og Wellpartner forsøkte å selge inn sitt system til Eni, men Dwellop vant Goliat-kontrakten.

Det var hovedsaklig Goliat-kontrakten som førte til søksmålet.

Wellpartner hevdet at de ville vunnet denne kontrakten, hvis det ikke hadde vært for Dwellops patentinngrep. De ville derfor ha erstatning for tapte inntekter fra denne kontrakten.

Protesterte etter TU-artikkel

Goliat-kontrakten var en viktig fjær i hatten for de 25 ansatte som hadde brukt sparepengene sine på å kjøpe selskapet ut fra Rolls Royce.

– Den viser at markedet har tro på oss og teknologien vår, selv om vi nå står utenfor Rolls-Royce, uttalte Dwellop-sjef Helge Hustoft i Teknisk Ukeblad 24. januar 2015.

Den ferske dommen fra Oslo tingrett viser til TU-artikkelen. Få dager etter at artikkelen var publisert, sendte Wellpartners advokat en protest til konkurrenten.

Advokaten hevdet at Dwellops salg var et inngrep i Wellpartners nylig innvilgede patent, som var basert på en patentsøknad levert i april 2011.

Det var starten på omfattende brevskriving mellom de to gründerselskapene, som endte med at Wellpartner saksøkte konkurrenten i 2017.

«Langt på vei dreier det seg om en fullstendig kopi av en løsning WellPartner har demonstrert og patentert, før Dwellop utviklet sin løsning», skrev selskapet til retten før saken skulle opp, men de ble ikke hørt.

Viste oppfinnelsen på internett

Nå har istedenfor Wellpartners patent blitt kjent ugyldig på grunn av en kardinalfeil for oppfinnere.

Wellpartner beskrev nemlig oppfinnelsen sin på et lukket internettforum før de søkte patentbeskyttelse.

Det skjedde da en av oppfinnerene bak teknologien viste frem en animasjon på internettforumet WellTesting Network (WTN) 23. mars 2011. Samtidig holdt han en muntlig presentasjon der oppfinnelsen ble presentert i sin helhet.

Presentasjonen ble holdt før gründerne i Wellpartner søkte patent på løsningen en drøy måned senere - 26. april 2011.

Sentralt i patentkrangelen var om det var en såkalt underforstått konfidensialitet i dette nettverket eller ikke. Wellpartner hevdet dette, mens Dwellop mente at presentasjonen var allment tilgjengelig uten noen form for konfidensialitet.

Retten finner ingen holdepunkter for at det var noen slik underforstått avtale om konfidensialitet på dette nettforumet. 

«Tvert imot synes utgangspunktet å være at WTN er et nettverk som er til for at deltagerne skal å få tilgang til informasjon som de fritt kan benytte så sant det ikke foreligger annen beskyttelse», heter det i den ferske dommen.

Dommerne konkluderer med at oppfinnelsen var presentert for allmenheten før det ble søkt patent, og at den derfor ikke var ny og patenterbar. De slår derfor fast at Wellpartners patent er ugyldig.

Må betale to millioner i saksomkostninger 

Når det ikke foreligger gyldig patent i saken, så forsvinner også grunnlaget for resten av anklagene til Wellpartner.

Dwellop ble derfor frifunnet fra alle punktene.

Nå må istedenfor Wellpartner dekke motpartens saksomkostninger på 2,1 millioner kroner.

Wellpartner-sjef Eivind Håvarstein forteller at de tar dommen til etterretning og at de vil bruke tiden fremover til å ta stilling til hvorvidt dommen skal ankes.

– Vi er forundret over at retten underkjenner prinsippet om underforstått konfidensialitet i fagnettverk, der olje- og serviceselskaper utveksler sensitiv informasjon. Vi stiller spørsmål ved fremtidig deltakelse i slike nettverk, dersom delt informasjon skal anses som offentlig tilgjengelig, skriver han i en epost til Teknisk Ukeblad.

Håvarstein påpeker at selskapets teknologi fremdeles er beskyttet av to andre patenter, som ikke var gjenstand for behandling i denne rettstvisten.

– Vi konstaterer at det er stor interesse i markedet for vårt produkt, og at alle våre tre systemer har vært i operasjon i hele 2018, og med ordrereserver ut 2019. I tillegg bygger vi nå nye systemer for å møte et økende behov både nasjonalt og internasjonalt, forteller han.

Vil legge saken bak seg

Dwellop-sjef Helge Hustoft ønsker nå å legge saken bak seg.

– Jeg ser ingen grunn til å kommentere dommen, den er tydelig, skriver han.

– Vi er glad for at det foreligger en beslutning som gjør at vi kan bruke all vår tid på verdiskapende prosjekter, og komme oss videre i en spennende utvikling. Dwellop er opptatt av å kontinuerlig utvikle nye produkter som gjør at våre kunder får gode og effektive løsninger i deres arbeid med olje- og gassbrønner, fortsetter han.

– Wellpartner er flinke innenfor sitt område, og vi kan godt forholde oss til dem i et samarbeid, avslutter han.

Dommen er ennå ikke rettskraftig siden ankefristen ikke har gått ut.

Saksøkte Eni

Teknisk Ukeblad var med da Dwellop i Sandnes viste frem den 18 meter høye og 40 tonn tunge løfterammen som skulle til Goliat- feltet.

Men Goliat-kontrakten ble ikke ble helt det Dwellop hadde sett for seg. 

Eni terminerte nemlig kontrakten med gründerne, kommer det frem i dommen.

Dwellop tjente 700.000 kroner i måneden på utleien og hadde kontrakt på dette frem til februar 2019, ifølge deres siste regnskap.

Dwellop svarte med å saksøke Eni, og det var egentlig planlagt en rettssak som skulle gått for Stavanger tingrett på nyåret. Gründerne krevde fastsettelsesdom for at Eni var pliktige til å betale leien. Den saken ble imidlertid forlikt.

I retten hevdet Dwellop at Wellpartner i realiteten var blitt spart for kostnader, ved at de tapte Goliat-kontrakten.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.