OLJE OG GASS

De ansatte kjøpte bedriften da den skulle selges. Nå har de ny teknologi klar

Unik løfteramme skal til Goliat-feltet.

Dwellop ble kjøpt opp av de ansatte for omkring halvannet år siden. Nå skal selskapet ut på markedet med ny teknologi for første gang uten en tung internasjonal aktør i ryggen. Løfterammen er den aller første, som leveres til Eni og Goliat-feltet.
Dwellop ble kjøpt opp av de ansatte for omkring halvannet år siden. Nå skal selskapet ut på markedet med ny teknologi for første gang uten en tung internasjonal aktør i ryggen. Løfterammen er den aller første, som leveres til Eni og Goliat-feltet. Bilde: Ina Steen Andersen

Den åpne plassen på baksiden av verkstedet til Dwellop på Lura i Sandnes, domineres av en omkring 18 meter høy og 40 tonn tung løfteramme.

Her skal løfterammen gjennomgå en rekke tester, før den reiser nordover, nærmere bestemt til Scarabeo 8, som borer på Goliat-feltet på oppdrag for Eni.

Rammen er unik ved at den har såkalt «heave-kompensering», som fungerer som en ekstra sikring dersom kompenseringen i boreverket ryker, noe som kan føre til alvorlige ulykker.

Kjøpte egen arbeidsplass

Det er omkring halvannet år siden Dwellop ble etablert. Tidligere var bedriften kjent som Well Intervention, med en historie tilbake til 1989.

Daværende eier, Rolls-Royce Marine, besluttet å selge bedriften, noe som endte med at 25 av de 45 ansatte la sparepengene sine på bordet, og kjøpte teknologibedriften.

Nå skal helt ny teknologi for første gang ut på markedet, uten en stor internasjonal aktør i ryggen.

– Vi fikk mye godt med oss fra Rolls-Royce, men dette er noe vi har utviklet helt selv. Og denne rammen er den aller først i sitt slag vi leverer, sier Helge Hustoft, daglig leder i Dwellop, til Teknisk Ukeblad.

Torsdag hadde selskapet besøk av representanter fra en rekke mulige kunder, for å vise fram teknologien.

Les også: Dette bildet får det til å gå kaldt nedover ryggen på norsk offshorenæring

Løfterammen til Dwellop har en heave-kompensering som fungerer som en ekstra sikring, dersom kompenseringen i boreverket ryker, noe som kan føre til alvorlige ulykker. Snart skal den nordover til Scarabeo 8 og Goliat-feltet. Ina Steen Andersen

Ekstra sikkerhet

Det unike med løfterammen er at den har et ekstra sikkerhetselement som ikke er vanlig i løfterammer.

Den brukes ved kveilerørsoperasjoner og kabeloperasjoner på riggen, og dersom riggens egen kompensasjon skulle feile, har rammen et backup-system som tar over. Det kan forhindre ulykker og dyre ødeleggelser.

I utgangspunktet er det en teknologi du håper du aldri trenger. Den er ikke i bruk med mindre noe går galt.

– Dersom kompensasjonssystemet skulle feile, vil kompensasjonen i løfterammen ta over umiddelbart, og holde kraften i riggen konstant. Den fungerer som en slags fjæring som holder en bestemt kraft i systemet. Det er store krefter i bevegelsene i riggen, og uten kompensasjonssystemet risikerer du at noe ryker, sier Sveinulf Øydne, ingeniør i Dwellop, til Teknisk Ukeblad. 

Les også: Norsk teknologi setter rekorder i borehastighet i USA

– Unikt system

Det finnes andre konkurrerende systemer, men måten kompenseringen utføres på er unik for Dwellop sin teknologi, ifølge ingeniøren.

– Konkurrentene krever utstyr på dekk og tilhørende slanger opp til løfterammen. Det tar plass og slangene kan i tillegg være en sikkerhetsrisiko. Vårt system trenger ikke det. Vi har et lukket system, helt uten styreventiler, som ivaretar alle oppgavene til en løfteramme, forklarer Øydne.

Kompensasjonssystemet fungerer ved at to hydraulikksylindere med stempel, helt øverst på rammen, trekkes ut til en midtposisjon. Et balansert over- og undertrykk holder det i posisjon.

Dersom systemet tar over kompenseringen vil disse kunne trekke seg inn eller ut, alt etter hvordan riggen beveger seg. Den har tre meter å bevege seg på i hver retning.

Les også: På dette feltet vil de ha så få arbeidere offshore som mulig

Kapasitet på 350 tonn

Systemet i løfterammen slår inn dersom normalsystemet feiler, og trykket da blir høyere enn det forhåndsbestemte operasjonsvinduet.  

– Da er det klart til å trekke seg sammen eller gi ut, for å holde en konstant kraft i riseren. Begge deler er nødvendig. Konsekvensen blir enten at riseren ryker eller at noe blir for slakt, slik at du får for mye vekt og krefter lenger nede i systemet, påpeker Øydne.

Systemet tåler opptil 350 tonn, og kan fungere normalt i to uker dersom hovedkompensasjonen ryker.

Sverdrup: 80.000 tonn plattform fra hele verden skal pusles sammen under tidspress

Dersom riggens eget kompensasjonsystem feiler tar backup-systemet i løfterammen over umiddelbart. Det tåler en spenning på 350 tonn og kan fungere i opptil to uker. Ina Steen Andersen

Halvert oljepris

Da de ansatte kjøpte opp teknologibedriften var oljeprisen på rundt 110 dollar. I dag er den halvert. Likevel er de i dag mer optimistiske enn for ett år siden.

– På seismikk og leteboring er det nesten helt stopp om dagen. Men det vi leverer er utstyr som brukes i produksjonsfasen. Og oljeselskapene vil få så mye de kan ut av hver brønn uansett hvilket nivå oljeprisen er på, påpeker daglig leder Hustoft.

Teknologien deres i stor grad brukes til vedlikeholdsoperasjoner i brønnen, og selskapet ser at brønnvedlikehold øker.

I tillegg ser de mot horisonter utover den norske sokkelen. Både Midt-Østen og andre deler av Asia er satsingsområder for Dwellop. De har også levert til USA og Brasil i 2015.

Les også: De skulle lage noe så vilt og moderne ingen hadde turt før. Så møtte de på et problem