SKIP

Ocean space center kan være på vei ut av hengemyra: - Vi kan ikke tillate oss flere år med utredninger

Men regjeringen har ikke øremerket midler.

Utviklingen av ny teknologi for utnyttelse av havet kan ikke gjøres uten laboratorier. Dagens havbasseng på Tyholt er nedslitt og vil kreve omfattende oppgradering.
Utviklingen av ny teknologi for utnyttelse av havet kan ikke gjøres uten laboratorier. Dagens havbasseng på Tyholt er nedslitt og vil kreve omfattende oppgradering. Bilde: Sintef Ocean
Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
12. okt. 2017 - 16:33

Regjeringen har ikke øremerket penger til Ocean Space Centre i forslaget til statsbudsjett for 2018, men skriver at den venter på nye forslag fra Sintef og NTNU.

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg er glad for at Ocean Space Centre blir nevnt i Nærings- og fiskeridepartementets forslag til Statsbudsjett (se side 130).

Hun håper planene om et nytt mariteknisk forskningssenter (MTS) er på vei ut av hengemyra.

– Det haster med Ocean Space Centre. Vi kan ikke tillate oss noen flere år med utredninger. Det er utrolig viktig å holde trykket oppe, sier Randeberg til Teknisk Ukeblad.

Nevnt - ikke glemt

Hun mener Norges ambisjoner om å være verdensledende innen maritime næringer og havbruk henger i en tynn tråd om vi ikke får fortgang i planene.

I proposisjonen står det:

«En tilpasset KVU av Ocean Space Centre ble ferdigstilt ved utgangen av 2016, og en kvalitetssikring fase 1 (KS1) av denne ble ferdigstilt i mai 2017. Nærings- og fiskeridepartementet har bedt NTNU og SINTEF Ocean om å utarbeide supplerende analyser i etterkant av KS1. De supplerende analysene skal så kvalitetssikres.»

Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna.
Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna. Foto: Stein Jarle Olsen

Administrerende direktør Vegar Johansen i Sintef Ocean tolker dette som gode nyheter.

– Det er et viktig signal om at arbeidet går videre, sier Johansen til TU.

Olje- og energiminister Terje Søviknes bekreftet overfor TU i begynnelsen av måneden at regjeringen har satt ekstra trykk på saken internt og hatt møter med involverte parter. 

– Skal vi fortsette å være verdensledende havnasjon, må vi ha forskningsinfrastruktur som gjør det mulig, sa Søviknes til Teknisk Ukeblad.

Sintef og NTNU har hatt møter med departementet og diskutert hvordan det kan legges opp til et nytt senter som blir noe rimeligere og enklere enn det som ble lagt fram i januar i «Tilpasset KVU».

Ocean Space Centre

Samarbeid mellom NTNU og Sintef (Stiftelsen for industriell og teknisk forskning) om nytt havromslaboratorium.

Mål for senteret:

Utdanne fremtidens spesialister innenfor havromsteknologi.

Sikre næringsliv og myndigheter tilgang til ledende kompetanse og infrastruktur knyttet til høsting og forvaltning av havrommet

Bidra til effektiv utnyttelse av nasjonal kompetanse og økt kunnskap gjennom samarbeid med norske og utenlandske institusjoner og virksomheter.

Aktivt medvirke til økt innovasjonstakt innen havromsteknologi.

Som TU tidligere har skrevet, ble KVU-planene stemplet som ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt i KS1-rapporten. Den gikk i stedet inn for å pusse opp de gamle laboratoriene, hvorav slepetanken fra 1939 er eldst.

Opprørt

Det har fått så å si hele den maritime næringen, oppdrett, havbruk og olje- og gass og andre som har tro på havrommet som svært viktig for Norges framtid til å steile. KS1-rapporten ble beskrevet som skrivebordsarbeid fra bedriftsøkonomer. Det ble hevdet at KS1-rapporten så bort fra positive ringvirkninger og ikke la vekt på utdanning ved NTNU og kompetanseheving.

Ocean Space Centre er planlagt på Tyholt i Trondheim.
Ocean Space Centre er planlagt på Tyholt i Trondheim. Foto: Ocean Space Centre

Under et møte i Maritimt Forum Midt-Norge i august, ble det etterlyst større realisme i synet på hvordan Norge  skal oppfylle mål om å dominere utviklingen av miljøvennlige næringer knyttet til havet.

– Vi kan ikke utdanne framtidas teknologer med gårsdagens fasiliteter, sa NHOs regiondirektør og tidligere olje- og energiminister Tord Lien.

Salgsdirektør Odd Moen i Siemens poengterte at det tyske storkonsernet har valgt å legge sin maritime satsing til Trondheim på grunn av forskningsmiljøet.

– Norge har i dag det meste komplette og mest dynamiske fagmiljøet.  Vi må passe på at det ikke blir en sovepute . Dette er skjørt. Det kan rives ned på kort tid. Teknologiskifter kan man ikke spå, men må være i front. Da er Ocean Space Centre helt nødvendig, sa Moen.

Nedskalering

Sintef Ocean og prosjektledelsen har imidlertid tatt KS1-rapporten ad notam og jobber med tilpassing av laboratorier

– Vi jobber med nye analyser og planer. Det skjer i god dialog med departementet. Målet er at dette ikke skal behøve en full KS1-gjennomgang, men kvalitetssikres som et supplement, sier Johansen.

Målet er at Ocean Space Center skal være et internasjonalt "centre of gravity" innen havromsteknologi og være et svar på økt internasjonalisering, teknologiskift for ivaretakelse av miljøet og behovet for avansert teknologi i framtida.

Før høstens valg sjekket TU hva partiene mente om Ocean Space Centre.  Med unntak av regjeringspartiene H og Frp, var det unison enighet om at nytt senter må påbegynnes i løpet av fire år. Etter valget har altså også regjeringspartiene snudd.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.