INDUSTRI

Flertall for å bygge nytt maritimt forskningssenter innen fire år

Kun regjeringspartiene er usikre. 

Slik kan inngangspartiet til Ocean Spoace Centre se ut.  Senteret har som mål å utdanne fremtidens spesialister innenfor havromsteknologi og sikre næringsliv og myndigheter tilgang til ledende kompetanse og infrastruktur for høsting, bruk og forvaltning av havrommet. Senteret skal bidra til at Norge beholder en ledende maritim posisjon.
Slik kan inngangspartiet til Ocean Spoace Centre se ut. Senteret har som mål å utdanne fremtidens spesialister innenfor havromsteknologi og sikre næringsliv og myndigheter tilgang til ledende kompetanse og infrastruktur for høsting, bruk og forvaltning av havrommet. Senteret skal bidra til at Norge beholder en ledende maritim posisjon. Bilde: Sintef Ocean

Teknisk Ukeblad har utfordret de største politiske partiene om de er for å bygge et nytt Ocean Space Centre til 6,3 milliarder kroner, eller å nøye seg med 3,8 milliarder kroner på å pusse opp det gamle.

Ingen av partiene sier nei til å bruke flere milliarder kroner på NTNU og Sintefs marinelaboratorier og to bassenger, en sleptank på 78 år og et havbasseng som er 37 år gammelt.

Se hva partiene svarer i grafikken nederst i saken!

Det striden dreier seg om, er hvorvidt politikerne skal følge konklusjonen i en kvalitetssikringsrapport, KS1, fra Oslo Economics og Atkins, eller konklusjonen i en Konseptutvalgsrapport (KVU) fra DNV GL og Menon. Begge rapporter kom i 2017.

Tidligere KVU-er og utredninger har også konkludert med at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på nye laboratorier og basseng.

Lønnsomt

Ifølge KVU vil et nytt Ocean Space Centre være avgjørende for forskning og utdanning på høyt nivå. Det vil også være samfunnsøkonomisk nyttig med stor margin, både på grunn av ringvirkninger og nytten av høyt utdannede eksperter som får jobb i norske bedrifter.

I KS1-rapporten bestrider konsulentene markedsvurderingene som er lagt til grunn, og mener blant annet olje- og gassnæringen vil etterspørre færre tjenester. Det er heller ikke lagt så stor vekt på effekt av utdanning og ringvirkninger, og da er ikke den samfunnsøkonomiske nytten åpenbar.

Flertall vil bygge før 2021

Når vi tolker svarene fra de politiske partiene, er de fleste samstemte i at det bør bygges et komplett nytt anlegg til cirka. 6,3 milliarder kroner. Det gjelder Ap, Sp, SV, V og MDG. Rødt er for, forutsatt at senteret brukes til fornybar energi.

Det er ifølge NTNU og Sintef ett av de viktigste feltene senteret skal jobbe med framover. De samme partiene er også innstilt på at bygging må  komme i gang i løpet av neste fireårsperiode.

Regjeringspartiene Høyre og Frp er mer uklare i svarene, slik også statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og handelsdepartementet var ovenfor TU i forrige uke. De mener KS1 og KVU må studeres nærmere før endelig stilling tas. Krf har ikke tatt saken opp til vurdering i partiet, og er verken for eller mot.