Ny, toppmoderne sjøtrafikksentral skal hindre skipsulykker i Oslofjorden

Snart klar for åpning.

Ny, toppmoderne sjøtrafikksentral skal hindre skipsulykker i Oslofjorden
Horten VTS er den andre trafikksentralen som får helt nytt utstyr. Bilde: Kongsberg Norcontrol IT

Fem VTS-er

 • Fedje sjøtrafikksentral i øykommunen Fedje i Nordhordland. Sjøtrafikksentralen dekker området fra Sognesjøen i nord til Lerøyosen i sør, og avgrenses i øst mot Bergen Havn og mot Grimstadfjorden ved Haakonsvern Orlogsstasjon. Etablert i 1992.
 • Kvitsøy sjøtrafikksentral i Kvitsøy kommune i Rogaland. Den dekker området fra Bømlafjorden i nord til Jærens rev i sør. Etablert i 2003.
 • Brevik sjøtrafikksentral ved Brevikstrømmen i Porsgrunn. Den dekker innseilingene til industriområdet i Grenland, hvor store deler av skipstrafikken består av gasstankere og fartøyer med annen farlig last. Etablert i 1978.
 • Horten sjøtrafikksentral i Horten havn. Den ble etablert i 1999 og har som ansvarsområde farvannet fra Færder og inn til Spro/Steilene på Nesodden. (Farvannet innenfor dette området har Oslo havn trafikksentral ansvaret for.). Etablert i 1999
 • Vardø sjøtrafikksentral. Ble satt i drift 1. januar 2007. Den dekker trafikkovervåkingen i norsk økonomisk sone utenfor grunnlinjen samt vernesonen rundt Svalbard ved hjelp av radarovervåking, skipsrapportering og AIS. Etablert i 2007.

Kilde: Kystverket

Radarpulser

En magnetron-radar sender ut mellom 1000 og 4000 pulser på opptil 1000 nanosekunder per sekund, solid state sender ut mellom 1000 og 20000 ”chirps” på opptil 100 mikrosekunder per sekund (1 sekund = 1 000 000 000 nanosekunder, 1 nanosekund= 0,001 mikrosekunder.)

Kystverkets VTS oppgraderingsprosjekt

 • Sjøtrafikksentralen i Horten ble først etablert i 1999 og er den andre i rekken av fem sentraler som skal moderniseres innen 2018. Kvitsøy sjøtrafikksentral i Rogaland ble fornyet i 2014.
 • Sentralen har fått et nytt overvåkingssystem, C-Scope, som:
  • analyserer, filtrerer og presenterer trafikkinformasjon i et helhetlig skjermbilde basert på ulik sensordata (radar, AIS) og videokamera (CCTV),
  • gir et detaljert bilde av skipstrafikken og rask oversikt over situasjoner som kan være spesielt risikofylte,
  • gir enkel og rask oversikt over trafikkavvik ved hjelp av automatiske alarmer som kan etableres basert på overvåkingsbehov (eksempelvis etter størrelse på skip, kurs, hastighet, ankringsplaner og seilingsruter),
  • beregner mulige konflikter i trafikkbildet og ankomsttider basert på fartøyets fart og kurs,
  • gjør det mulig å følge et fartøy automatisk med et eller flere overvåkingskameraer, og uthever fartøy som krever spesiell oppmerksomhet,
  • gjør det mulig å oppdatere elektroniske sjøkart automatisk,
  • data fra overvåkingssystemet vil kunne integreres med simulatorer andre steder som skal brukes under opplæring av maritime trafikkledere i den nasjonale sjøtrafikksentraltjenesten
 • Sentralen har fått seks nye radarer som:
  • gir enda bedre og mer nøyaktig radardekning enn tidligere,
  • sender og fanger opp mellom 1000 og 20 000 ekko i sekundet,
  • er konfigurert for rekkevidde opptil 25 nautiske mil (ca. 46 kilometer),
  • har en 6,4 meter bred antenne,
  • er mer robust og krever mindre vedlikehold enn tidligere radarer
 • To nye AIS-basestasjoner er etablert for å fange opp AIS-signaler fra skip innenfor sjøtrafikksentralens virkeområde.

Et topp moderne overvåkings- og varslingssystem for skipstrafikken inn Oslofjorden er snart klar for åpning.

Kystverket er i gang med å fornye radarer og systemer som overvåker skipstrafikk på de fem stedene det er etablert VTS (vessel traffic service). I fjor høst ble Kvitsøy VTS i Rogaland oppgradert. Nå er Horten VTS i sluttfasen.

Skreddersyr alarmer

Sjøtrafikksentralsjef Nils Petter Andersen i Horten er fornøyd med å få oppgradert utstyret. Kontrakten på oppgraderingen gikk til Kongsberg Norcontol IT.

– Vi er ikke helt i mål ennå. Kongsberg Norcontrol jobber iherdig med å legge inn spesifikke alarmer, tilpasset det vi ønsker oss her i Horten, sier Andersen til teknisk Ukeblad.

Offisiell åpning av sentralen er 30. april. Kystverkets kystdirektør Kirsti L. Slotsvik, sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen og representanter fra Samferdselsdepartementet vil være til stede.

Kystverkets sjøtrafikksentraler (VTS) er viktige for å unngå farlige situasjoner, grunnstøtinger og kollisjoner som kan føre til akutt forurensning.

Les også: Målet: Norge skal være verdensledende på miljøvennlige skip

Bøyelastere

Plasseringen av de fem sentralene er styrt etter sikkerhetsvurderinger knyttet til petroleumsaktiviteter og farlig last.

Trafikksentralen i Horten ble plassert der på grunn av tett trafikk med oljetankere til og fra Essos anlegg på Slagentangen.

Hver måned ankommer rundt 15 bøyelastere med olje. Hvert skip kan ha noe over 100.000 kubikkmeter olje. En grunnstøting og forlis kan ha katastrofale konsekvenser.

Full City-ulykken blir en dråpe i havet. Da var det bare skipets drivstofftanker som punkterte og forårsaket et utslipp på rundt  700-800 kubikkmeter.

Les også: Kystverket skal fange drivende skip med lasso

Det er 13 trafikkledere som jobber skift på Horten VTS. Over 100.00 passeringer av både farlig last og mange passasjerskip overvåkes. Systemet programmeres til å gi alarm ut fra ulike kriterier, spesialtilpasset de behov Horten VTS definerer.
Det er 13 trafikkledere som jobber skift på Horten VTS. Over 100.00 passeringer av både farlig last og mange passasjerskip overvåkes. Systemet programmeres til å gi alarm ut fra ulike kriterier, spesialtilpasset de behov Horten VTS definerer. Kongsberg Norcontrol IT

1300 inngrep

I tillegg til trafikken til Slagentangen er det mye passasjer og godstrafikk både til Oslo, Drammen, Halden og Glomma gjennom trange passasjer.

I fjor var det rundt 100.000 skipsbevegelser som ble overvåket fra Horten VTS. I rundt 1300 tilfeller grep en av de 13 trafikklederne inn i fjor. 

– Antall ganger vi griper inn varierer mellom 1000 og 1600 i året. Vi kan ikke si med sikkerhet hvor mange alvorlige situasjoner med uunngåelig grunnstøting eller kollisjon vi klarte å avverge i fjor, men det var helt klart noen, sier Andersen.

Med det nye systemet vil sikkerhet bli enda mye bedre, mener han.

Les også: Nytt bølgevarsel er så godt at det brukes til å planlegge seilingsruter

Oversikt: Trafikkleder Torgeir Lund har kontroll på alle skip i den nordlige del av Kvitsøy trafikksentrals dekningsområde. Han er strålende fornøyd med det nye utstyret.
Oversikt: Trafikkleder Torgeir Lund har kontroll på alle skip i den nordlige del av Kvitsøy trafikksentrals dekningsområde. Han er strålende fornøyd med det nye utstyret. Tore Stensvold

Analyserer og filtrerer

VTS-systemet kobler informasjon fra flere kilder, både radarer, AIS (automatic identification system – med informasjon om skipet, destinasjon, kurs og tekniske detaljer), videokameraer, værmeldinger og VHF.

Kystverket investerer 50 millioner kroner på nye radarer og 30 millioner kroner på nytt VTS-utstyr.

Sjøtrafikksentralen i Horten er den andre i rekken av fem sentraler som skal moderniseres innen 2018. Overvåkingssystemet C-Scope er utviklet og levert av Kongsberg Norcontrol IT.

Solid: Den nye elektroniske radaren på Kvitsøy ble løftet på plass med helikopter.
Bedre radarerSolid: Den nye elektroniske radaren på Kvitsøy ble løftet på plass med helikopter. Tore Stensvold

Bedre radarer

Radarene er av type «solid state» – faste, digitale radarer som ikke roterer. Danske Terma leverer radarene. De sender og fanger opp mellom 1000 og 20 000 ekko i sekundet og har en rekkevidde opptil 25 nautiske mil.

Kystverket skal nå slippe å bekymres seg over de gamle radarene med magnetron som slites sakte, men sikkert, og gir dårligere og dårligere bilde.

I tillegg har de nye radarene antenner med sirkulær polarisasjon som påvirkes betydelig mindre av regn, slik de gamle gjorde.

Horten VTS ble etablert i 1999 og har i tillegg til de 13 trafikklederne og sjøtrafikksentralsjef Nils Petter Andersen en teknisk sjef.

Verktøy for null-visjon

Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik understreker at Kystverket har en nullvisjon for sjøulykker og at sjøtrafikksentraltjenesten er en spydspiss i det forebyggende arbeidet.

– Det at vi nå har fått en topp moderne sjøtrafikksentral i Oslofjorden bidrar til å styrke sjøsikkerheten i et av våre travleste farvann. Samtidig vil vi kunne yte enda bedre informasjons- og navigasjonstjenester overfor skipsfarten, sier Slotsvik i en pressemelding. 

Les også: Her manøvrerer de megaskroget på millimeteren

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.