INDUSTRI

Maritim industri ut mot regjeringens forskningspolitikk

– Dette henger ikke sammen.

Uenige: Bransjesjef Lars Gørvell-Dahll i Norsk Industri og statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet blir ikke enige om næringsnøytral politikk. -Vi må satse på få bransjer, sier Gørvell-Dahll. -Politikere skal ikke peke ut vinnere, sier Ayhan.
Uenige: Bransjesjef Lars Gørvell-Dahll i Norsk Industri og statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet blir ikke enige om næringsnøytral politikk. -Vi må satse på få bransjer, sier Gørvell-Dahll. -Politikere skal ikke peke ut vinnere, sier Ayhan. Bilde: Tore Stensvold
Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
5. nov. 2014 - 13:38

ÅLESUND: Den maritime industrien er forundret over regjeringen.

På den ene siden uttaler regjeringen at den satser på maritim næring, mens den samtidig foreslår å kutte i maritim forskning og vri FoU- og innovasjonsstøtte til mer generelle og brede programmer og ordninger.

Det er bekymringsfullt at regjeringen kutter i de øremerkede midlene til maritim forskning og vrir om til næringsnøytralitet, sier Lars Gørvell-Dahll, bransjesjef i Norsk Industri.

Tåler konkurransen

Statssekretær Dilek Ayhan (H) i Nærings- og fiskeridepartementet er overbevist om at den maritime næringen vil klare seg godt i konkurransen med andre næringer.

Hun mener at regjeringen har levert et historisk godt forskningsbudsjett for alle næringer, inklusiv maritim næring.

– I 2014 økte vi budsjettet til Maroff med 10 millioner kroner fra 130 til 140. Det ligger inne i budsjettforslaget for 2015 at noen tematiske programmer i Forskningsrådet nedjusteres noe, men det vil ikke være av avgjørende betydning for videre drift i disse programmene, sier Ayhan til Teknisk Ukeblad.

Maroff er Forskningsrådets program for maritim virksomhet og offshore operasjoner.

Les også: Optimistene tror på byggestart for skipstunnelen på Stad i 2018

Unngå spagat

Gørvell-Dahll er likevel bekymret over den næringsnøytrale vinklingen til regjeringen.

– Vi er et lite land. Vi kan ikke være gode på alle områder, men må velge. Den suksessen vi har på maritim sektor er ikke tilfeldig, men resultat av målrettet arbeid og satsing, sier Gørvell-Dahll.

Statssekretæren tror ikke politikerene skal peke ut vinnere, men heller legge til rette med rammevilkårene, så vil de beste vinne.

Det er ikke Gørvell-Dahll fornøyd med, og sier at den maritime klynges suksess er et resultat av en villet politikk.

Notat

Norsk Industri skriver i et notat til stortingets budsjettbehandling at kutt på 5 millioner kroner i forskningsprogrammet Maroff er svært beklagelig og ikke henger på greip.

«Dette henger etter vår mening ikke sammen med de politiske ambisjonene om at Norge skal satse langsiktig på forskning relatert til hav, herunder maritim virksomhet, som beskrevet i Regjeringens langtidsplan for forskning», heter det i notatet.

Les også: Fra nyttår får mange skip strengere drivstoffkrav. Bransjen frykter motortrøbbel

Statssekretær Dilek Ayhan er inspirert av den maritime klyngen og kjenner igjen gründerånden som hun og familien hennes også står for. Foto: Tore Stensvold
Statssekretær Dilek Ayhan er inspirert av den maritime klyngen og kjenner igjen gründerånden som hun og familien hennes også står for. Foto: Tore Stensvold

Skyter med hagle

Ayhan trekker fram andre incentiver i regjeringens budsjettforslag som hun mener treffer den maritime næringen også, blant annet Skattefunn-ordningen, som anslagsvis vil ha en provenyeffekt på 120 millioner kroner.

– Miljøteknologiordningen hos Innovasjon Norge økes med 50 millioner kroner og det ligger inne en bevilgning på 35 millioner kroner til videre utredning og optimalisering av omfang og tekniske løsninger for Ocean Space Centre, sier hun.

Ifølge regjeringen har Innovasjon Norge fram til nå  i 2014 støttet maritime prosjekter med 435 millioner kroner.

Les også: Cruiseskip? Nei, det er PGS' nye seismikkskip

Hav-fokus

Ocean Space Centre i Trondheim trekkes frem som en av de store infrastruktursatsningene på verdensledende forskningsmiljø i langtidsplanen for forskning 2014-2018.

– Hav er en av regjerings seks prioriterte satsningsområder i planen. Regjeringen har i 2014 etablert Global Centre of Expertise-ordningen, og tidligere i år ble den maritime klyngen på Møre tildelt GCE-status.

Hun trekker også fram at det legges til rette for maritime aktører i det øvrige virkemiddelapparat, blant annet ved at garantirammene til GIEK og fullmakten til Eksportkreditt Norge til å yte nye lån videreføres.

– Dette sikrer at det offentlige eksportfinansieringstilbudet kan fortsette å være en viktig støttespiller for de maritime næringer, sier Ayhan.

Ny strategi

Hun viser også til at regjeringen jobber med en ny maritim strategi.

– I den forbindelse vil vi se spesielt på blå vekst og gjennomgå virkemidlene vi har for å skape vekst og innovasjon i næringen. Det er et eventyr det vi har skapt på, i og under havet, og det er et svært stort potensiale i skjæringsfeltene mellom fiskeri- og havbruksnæringen, maritim næring og offshore-olje og gass-næringene, sier Ayhan til Teknisk Ukeblad.

På verftskonferansen i Ålesund inviterte hun alle med synspunkter til å ta kontakt og komme med innspill.

– Fristen gikk ut 1. november, men for gode ideer holder vi døren åpen litt til, sier hun.

Les også:

Kleven bygger spesialskip for diamantleting på havbunnen

Maersk bestilte seks ankerhåndteringsskip fra Salt Ship Design

Denne tanken har æren for noen av verdens beste skip  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.