INDUSTRI

Kystverket trenger hjelp til Stad skipstunnel

Skal leie et konsulentfirma til å sikre at forprosjektet for skipstunnelen holder mål.

Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
26. mai 2015 - 06:00

Kystverket er i gang med forprosjektet, men vedgår at de ikke har den nødvendige kompetansen til å gjennomføre et så stort prosjekt.

– For å være sikker på at forprosjektet leverer godt nok grunnlag for å gå gjennom statens kvalitetssikringsprosess, KS2, har vi utlyst en anbudskonkurranse på konsulentbistand, sier Terje Andreassen, avdelingsleder for havn og farvann og fungerende prosjektleder.

Anbudsutlysning

I utlysningen på Doffin, står det: «…prosjektorganisasjonen (skal) styrkes med konsulent som skal bistå prosjektleder gjennom hele forprosjektfasen, inkludert utarbeidelse av styringsdokument og øvrige styrende dokumenter som grunnlag for KS2, …»

Kystverket er også i gang med å ansette en prosjektleder. Han eller hun hentes eksternt.

– Vi holder på med intervjuer av kandidater nå, sier Andreassen.

Video: Se på innsiden av skipstunnelen

Planprogram

Kystverket jobber sammen med Norconsult og Selje kommune med å lage et planprogram som skal ut på høring. Kystverket håper det kan vedtas tidlig på høsten så arbeidet med ny reguleringsplan kan begynne.

Dersom tidsplanene holder, vil forprosjekt være ferdig medio 2017. Da vil Finansdepartementet kunne sette i gang KS2-prosessen. Det kan ta fra seks måneder til ett år.

Da vil prosjektet kunne gjennomføres i andre del av Nasjonal Transportplan (NTP). Det forutsetter at Stortinget bevilger de nødvendige midlene.

Nytt hurtigbåtkonsept: Nytt hurtigbåtkonsept: Kløyver fjorden i 50 knop

Oppstart 2018?

Det er finansdepartementet som bestiller en ekstern kvalitetssikring for alle offentlige prosjekter over 750 millioner kroner.

Stad skipstunnel er foreløpig kostnadsberegnet til 2,1 milliarder kroner (2011-priser). Det er satt av 1 milliard kroner i NTP 2014–2023.

Teoretisk er det mulig med prosjektoppstart i 2018, med byggestart etter detaljplanlegging og anbud.

Byggetiden vil være mellom tre og fire år med drift fra både Moldefjorden og Kjødepollen.

Stad skipstunnel: Stad skipstunnel: Regjeringen vil bygge det største alternativet

Kritiske røster

Avisa Dag og Tid har hatt flere kritiske innlegg om Stad skipstunnel og ber på lederplass Kystverket revidere planene og heller gå inn for en liten tunnel.

Tunnelen er dimensjonert for passasjerskip med inntil 1000 passasjer, det vil si på størrelse med Hurtigruteskipet Midtnatsol.

Til Dag og Tid sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten at rederiet ikke er pådriver for skipstunnelen, og har ikke tatt stilling til om de vil bruke tunnelen.

Terje Andreassen i Kystverket sier at hensynet til Hurtigruten ikke er begrunnelsen for tunnelen.

– Kystverkets oppgave er å gjøre skipstrafikken langs hele norskekysten så sikker som mulig. Stad er et svært vanskelig og krevende farvann og spesielt i dårlig vær. En tunnel kan sikre at frakt av personer og gods, deriblant fersk fisk, kan skje uten å måtte vente på godt vær. Dette er også et bidrag til å gjøre det lettere å overføre gods fra vei til kjøl, sier Andreassen.

Lette og lette etter argumenter mot tunnelen: Kystverket har lett og lett etter argumenter mot skipstunnel – finner ingen

Levende fisk

På en konferanse om skipstunnelen i fjor høst, kom det fram at 20 prosent av båtene til brønnbåtrederiet Rostein blir forsinket på grunn av de spesielle værforholdene. Det får store økonomiske konsekvenser. Hvert døgn seiler bare dette rederiet tre skip forbi Stad hvert døgn – om været tillater.

Direktør Ottar Aare i Hurtigbåtforbundet sa på konferansen at ett stormdøgn 26. oktober 2014 hindret 16 lastefartøy å passere Stad. Først dagen etter kunne de seile videre.

Lasten de hadde tilsvarer om lag 600 trailerlass. Alle disse kunne seilt gjennom Stad skipstunnel og dermed spart både tid og penger, sa Aare.

Fungerer over all forventning: Fungerer over all forventning - bestiller hybridferge nummer tre

Farlig og ufortsigbart

Da TU seilte med MS Nordlys i fjor høst, fortalte kaptein Ole Johan Andreassen at det hver vinter er så ille at Hurtigruten ikke kan seile forbi Stad og må vente for å unngå skader på passasjer, last og skip.

Han så på tunnelen som et viktig sikkerhetstiltak. Han påpekte at det er både mange grunner og spesielle bunnforhold som skaper uforutsigbare og farlige bølger.

I Samferdselsdepartementets bestilling til Kystverket, står det også klart og tydelig:

«Bakgrunnen for prosjektet er de spesielle seilingsforholdene ved Stad. En kombinasjon av havstrømmer og undersjøisk topografi skaper krevende seilingsforhold med høye bølger, som kommer fra ulike kanter samtidig. Dette fører blant annet til at fartøy venter i stedet for å passere Stad under dårlige værforhold. Ulykkesrisikoen er også høyere enn på andre kyststrekninger.»

Les også: Dette er Norges nye skip i Middelhavet

Diemensjonering

Tunnelen dimensjoneres for skip med maks bredde 21,5 meter, høyde på 29 meter og maks åtte meter dyptgående. Da er det tatt hensyn til flo og fjære. Tunnelen blir imidlertid bygget 26,5 meter bred med evakueringstrasé på siden. Høyden blir sprengt ut til 37 meter og 12 meter dyp.

Selv om Hurtigruten ikke har vært pådriver for tunnelen, var det et motorhavari med MS Midnatsol utenfor Stad i 2003 som påvirket dimensjonene.

Les også: Så lang tid vil det ta å bygge skipstunnelen  

10 minutters tur

– Vi sier at tunnelen er dimensjonert for skip på størrelse med Midnatsol. Da vil skip på opp til 16.000 bruttotonn seile gjennom. Det tilsvarer om lag 82–83 prosent av all nærskipsfart i området, sier Andreassen.

Tunnelen blir 1,7 kilometer lang og det vil ta ca. 10 minutter å seile igjennom. Kystverket har beregnet at døgnkapasiteten kan ligge på 70–120 skip med en form for kolonnekjøring.

Les også: Cruiseskipet er 347 meter langt. Det kan navigere med 4 centimeters margin

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.