SKIP

Her er tråleren som skal bli verdens mest miljøvennlige fiskebåt

Nå jakter Nordic Wildfish på samarbeidspartnere.

Tråleren Molnes har fisket hvitfisk i Nordsjøen etter ombyggingen. Nå foregår fisket i Barentshavet. Molnes skal drive helårsfiske.
Tråleren Molnes har fisket hvitfisk i Nordsjøen etter ombyggingen. Nå foregår fisket i Barentshavet. Molnes skal drive helårsfiske. Bilde: Nordic Wildfish
Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
6. nov. 2016 - 19:44

Rederiet skal fornye flåten, men tenker langt inn i framtida for å få det beste.

Basert på erfaring med dagens flåte og den nylig ombygde og moderniserte tråleren Mtr «Molnes», har administrerende direktør Tore Roaldsnes laget skisser og planer for neste generasjon fartøy.

Målet er 20-30 prosent lavere energiforbruk på fartøyet og teknologi om bord som utnytter absolutt alt råstoffet som fiskes og å fordele det mest mulig, og med minst mulig ressursbruk.

Rederiet har fått støtte fra Forskningsrådet og samarbeidet med skipsdesigner Seacon, Finnøy Gear and Propeller og NTNU.

En første versjon er allerede tegnet og modelltestet ved Stad Towing Tank for ett år siden.

Siden da har rederiet gjort nye erfaring og fått ny kunnskap. Neste versjon blir større. Modellen var basert på en tråler av samme størrelse som den 34 meter lange tråleren Mtr «Roaldnes», bygget i 1997 og som er den første av flere som skal erstattes.  

Større

– Vi vil ikke gå tradisjonelt fram med å få et skipsdesignselskap til å tegne og så be om anbud fra flere verft. Vi vil utvikle konseptet sammen med et norsk verft. Men vi har sett at vi trenger et større fartøy, et sted mellom 45-75 meter, sier Roaldsnes til Teknisk Ukeblad.

Med utgangspunkt i den 35 meter lange tråleren Mtr «Roaldnes», har Nordic Wildfish med samarbeidspartnere utviklet et mer optimalt skrog og framdriftssystem. Det nye fartøyet blir imidlertid minst 45 meter langt. <i>Foto: Nordic Wildfish</i>
Med utgangspunkt i den 35 meter lange tråleren Mtr «Roaldnes», har Nordic Wildfish med samarbeidspartnere utviklet et mer optimalt skrog og framdriftssystem. Det nye fartøyet blir imidlertid minst 45 meter langt. Foto: Nordic Wildfish

Fartøyet skal være produksjonsplattform for differensierte kvalitetsprodukter og et trålerkonsept som gir minimal kvalitetssvekkelse av råstoff, og hundre prosent ressursutnyttelse til menneskeføde.

Rederiet har allerede fått mye oppmerksomhet for tråleren Molnes. Ved hjelp av nyutviklet hydrolyseteknologi for å behandle fiskeavfall, klarer Molnes å utnytte alt råstoff fra hvitfisk som torsk og sei. 

Flåtefornyelse

Det er blant annet denne teknologien som skal om bord på det nye fiskefartøyet til Nordic Wildfish, som har fått navnet Eco Five (eco friendly fishing vessel).

Roaldsnes håper deres konseptskip skal danne en ny standard for trålere.

Tore Roaldsnes har gjort seg til talsmann for å fjerne subsidier på diesel til fiskebåter og heller opprette et CO2-fond etter modell av NOx-fondet.

Skal vi få ned utslipp fra fiskeriene, må flåten fornyes. Gjennomsnittsalderen er på rundt 30 år. Det trengs noen dytt fra myndighetene.

Strengere krav og avgifter på den ene siden, og støtte og incitamenter i form av CO2-fond på den andre siden.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Det er også helt i tråd med anbefalingen fra Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, Maritim 21-rapport om maritim strategi og anbefalingen i Sjøkart for grønn kystfart.

Gass og batteri

Det nye trålerkonseptet legger opp til å benytte LNG-motor (flytende naturgass, eller biogass) og hybridløsning med batterier. På grunn av seilingsavstander og tid ute på felt, er helelektrisk drift uaktuelt.

Batteridrift kan både redusere bruk av gassmotor ved å jevne ut effekttopper og drive utstyr om bord når effektbehovet er lite, blant annet ved kai der landstrøm ikke er tilgjengelig.  Det betyr bedre arbeidsvilkår for mannskap.

Store propeller

Eco Five vil ha større propeller enn det som er vanlig i trålere. Det gir bedre virkningsgrad under tråling, som skjer ved lav fart og som krever stor trekkraft. Skeptikere advarer Roaldsnes om at vinninga vil gå tapt under transitt, om utgjør det meste av trålerens fartstid.

Tore Roaldsnes, administrerende direktør i Nordic Wildfish. <i>Foto: Tore Stensvold</i>
Tore Roaldsnes, administrerende direktør i Nordic Wildfish. Foto: Tore Stensvold

Beregninger basert på driftsprofil og modellforsøkene har imidlertid bekreftet Roaldsnes’ teori.

Grundig analysearbeid og tankforsøk er gjort for å optimalisere de store og lett belasta propellene med lavt turtall. Det har sikret gode egenskaper med tanke på virkningsgrad, støy, vibrasjoner og alternative dyseprofiler.

Bollard pull og vinsj

Under tanktesting ved Stadt Towing Tank i november 2015 ble det gjort måling på Eco Five-modellen opp mot referansefartøyet Mtr «Roaldnes». Ved propellenes mest effektive dreieretning ble det målt bollard pull (trekkraft) og tauekraft i 2,5 – 4 knop på modellene, både som vaiertrekk og ved horisontaltrekk.

Prosessoperatør Kristian Andersen om bord på M/Tr Molnes sjekker prøver fra anlegget om bord. <i>Foto: Nordic Wildfish</i>
Prosessoperatør Kristian Andersen om bord på M/Tr Molnes sjekker prøver fra anlegget om bord. Foto: Nordic Wildfish

Bollard pull ble målt til 19-20 kg/hk på Eco Five, mot 12-14 kg/hk på referansedesignen. Det betyr en forbedring på 30 prosent. Ved tilført 1500 kW effekt ble totalt bollard pull målt til 39,1 tonn, mot tradisjonelt design 29 tonn, altså 34 prosent mer.  

Tauekrafta ved 4 knop (tråling) viser at ved å tilføre to store saktegående propeller 600 kW, oppnår man den samme propelleffekt som å tilføre en tradisjonell propelldesign 970 kW, det vil si en forskjell på 35 prosent.

Måleresultata fra frifartstester avkrefter også at store saktegående propeller i rordyser tentativt skulle føre til uforholdsmessig høyt energiforbruk ved seiling i 10 knop, opplyser Nordic Wildfish i en pressemelding.

Studentprosjekt

I sin masteroppgave ved NTNU, skriver Nikolas Øksdal Svoren at Eco Five-skrogdesignen ser ut til å produsere et bedre innstrømmingsfelt til propellene, og et bedre medstrømsfelt i propellplanet sammenlikna med referansefartøyet Mtr ”Roaldnes”.

– Resultatene indikerer også at det vil kunne produsere en lavere reduksjon av thrust enn referanseskroget. Den nye skrogdesignen ser også ut til å produsere mindre skrogmotstand i fullskala, både ved tråling og transitt, sier Nikolas Øksdal Svoren.

Ny tråleteknologi som ikke subber langs havbunnen betyr også store besparelser i energibruk. Skroget blir også optimalisert for operasjonsprofilen til en tråler, men mye manøvrering og ikke bare fart rett fram.

Bærekraft og mat

– Med Eco Five kan trålerflåten hente mer ut av de bærekraftige marine ressursene, produsere høyverdige produkter i fangstleddet, og oppnå betydelige reduksjoner i forbruk av drivstoff, og tilsvarende reduksjon av miljøskadelige utslipp per kilo fisk fanget.

– Uavhengig av drivstofftype, kan vi redusere utslipp opp mot 400.000 tonn CO2-ekvivalenter om hele fiskeflåten tar i bruk design og teknologi fra Eco Five-prosjektet, sier Roaldsnes.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.