SAMFERDSEL

Helgeland kan få verdens dypeste tunnel

Eiksundtunnelen med sine 287 meter under havet er i dag verdens dypeste vegtunnel. En tunnel under Alstenfjorden vil gå bli mye dypere.
Eiksundtunnelen med sine 287 meter under havet er i dag verdens dypeste vegtunnel. En tunnel under Alstenfjorden vil gå bli mye dypere. Bilde: Foto: Kjell Herskedal
8. mars 2014 - 09:53

TI ALTERNATIVER TIL FASTLANDSFORBINDELSE

  • Flytebru Lauvøy-Alstenøya
  • Tunnel Hestad (Dønna)-Alstenøya
  • Tunnel Herøy-Stokka
  • Tunnel Herøy-Alstahaug
  • Bru/fylling Sør-Herøy-Brasøy-Austbø-Alstahaug
  • Bru/flytebru/tunnel Tjøtta-Mindlandet
  • Bru/flytebru/tunnel Vistenfjorden
  • Bru/flytebru/tunnel Stokkasjøen-Tro
  • Flytebru/tunnel Hamnøy-Mindlandet
  • Bru/tunnel Velfjorden

En tunnel under Alstenfjorden på Helgeland kan bli verdens dypeste og en av Norges lengste vegtunneler.

Det viser en utredning Statens vegvesen arbeider med i forbindelse med ny fylkesvei 17 på Helgeland.

Vegvesenet skisserer tre mulige tunnelforbindelser mellom Herøy, Dønna og fylkesveg 17 på Alstenøya.

Les også: Helgeland kan få Norges lengste bru

Verdens dypeste

På grunn av havdybden vil alle tre alternativene bli dypere enn det som i dag finnes av undersjøiske vegtunneler.

– Det er så langt ingen veitunneler i verden som er bygget ned på 400 meters dyp. Vi jobber nå med å finne ut av hva som er teknisk og teknisk-økonomisk mulig, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Jørn Sørvig.

Vegvesenet baserer seg på beregninger gjort tidligere av Asplan Viak. Beregningene, utført i 2007, viser at en tunnel mellom Dønna og Alstahaug, vil gå ned til 396 meter under havets overflate. Mens en tunnel fra Nord-Herøy er beregnet å bli 299 meter dyp og 12 kilometer lang, og en undersjøisk forbindelse fra Herøy via Austbø vil bli 284 meter dypt.

Les også: Fornebubanen kan bety farvel til motorvei gjennom Oslo

Brattere enn tillat

Det er mange utfordringer knyttet til å bygge verdens dypeste tunnel, ifølge Sørvig.

Den maksimale stigningsgraden som er tillatt på riksveier er i dag fem prosent. Tidligere beregninger viser et behov for en stigningsgrad på åtte prosent dersom tunnelalternativene skal kunne gjennomføres.

– Forskriftene for riksveiene setter en maks stigningsgrad på fem prosent. Siden dette er et fylkesveisystem har vi i utgangspunktet ingen forskrifter, men jeg antar at vi vil legge riksveiforskriftene til grunn, sier Sørvig.

Dersom stigningen skal reduseres til fem prosent, vil de undersjøiske tunnelene måtte bli minst tre til fem kilometer lenger enn dagens skisser.

– Å realisere tunneler med åtte prosents stigning vil sannsynligvis ikke bli aktuelt. Den type stigning vil være utfordrende for tungtransport, som da vil måtte bremse kontinuerlig og dermed øke sjansen for brann.

Les også: Rotfruktsaft skal forhindre is på veiene

Lavt trafikkgrunnlag

I forbindelse med konseptvalgutredningen vil Statens vegvesen gjennomføre en nærmere risiko- og sårbarhetsanalyse for å kartlegge hvilke tiltak som eventuelt er nødvendige om det skal bygges en tunnel under Alstenfjorden.

– Noen sikkerhetstiltak som kan være aktuelle er tilfluktsrom med friskluftflasker langs tunnelstrekningen, sier Sørvig.

Han legger til at det lave trafikkgrunnlaget på strekket også gir utfordringer for et eventuelt tunnelprosjekt.

– Det er ikke gjort noe anslag for prisen på en tunnel enda, men jeg antar tunnelprisen vil ligge på 140 millioner per kilometer eller mer om man ser på normal snittpris, sier Sørvig.

Les også: Oslos nye praktgate hviler på 1100 pæler

Mange alternativer

De tre tunnelforslagene er tre av tilsammen ti alternativer for fastlandsforbindelse over Sandnessjøen.

– Vi ser både på tunnelløsninger, bruer, flytebruer, kombinasjonsløsninger og på muligheten for å korte ned dagens ferjesamband, sier Sørvig.

Leder for bruseksjonen i Region nord, Kurt Solaas, har tidligere fortalt Teknisk Ukeblad at også brualternatvene kan gi spektakulære løsninger.

– Flere av alternativene er utfordrende og kan bli noen av landets lengste og mest spektakulære bruer. Vi er tidlig i prosessen, og vurderer noen alternativer med spennlengder på opp mot 1500 meter, sier han.

– Flere av alternativene er utfordrende og kan bli noen av landets lengste og mest spektakulære bruer. Vi er tidlig i prosessen, og vurderer noen alternativer med spennlengder på opp mot 1500 meter, sier han.Eiksundtunnelen med sine 287 meter under havet er i dag verdens dypeste vegtunnel. En tunnel under Alstenfjorden vil gå bli mye dypere. Foto: Kjell Herskedal

Les også:

Svenskene installerer nye fallemmer i veien

Denne kan bli åtte ganger så lang som dagens verdensrekord  

 – Det koster like mye å bygge nye tunneler som å oppgradere de gamle

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.