SAMFERDSEL

Frykter 190.000 flere vogntog på norske veier

Nytt EU-krav gir økte kostnader for sjøtransport.

Det nye svoveldirektivet kan ifølge en ny rapport gi oppmot 190.000 flere vogntog på norske veier.
Det nye svoveldirektivet kan ifølge en ny rapport gi oppmot 190.000 flere vogntog på norske veier. Bilde: Mari Gisvold Garathun
13. nov. 2014 - 10:10

1. januar 2015 trer EUs nye svoveldirektiv i kraft. Direktivet krever at svovelinnholdet i skipsdrivstoff reduseres til en tidel av dagens svovelinnhold.

En undersøkelse gjennomført av Thema, på oppdrag for NHO, Oslo Havn og OMYA Hustadmarmor slår fast at dette vil få konsekvenser for godstransporten på sjøen.

Stor trafikkøkning

Rapporten viser at det nye direktivet vil føre til en merkostnad på mellom fire og seks milliarder kroner for sjøtransporten hvert år.

– Vi frykter at dette vil gi en stor nedgang i godstransport på sjø allerede fra første januar. Kostnadsøkningen er stor, spesielt for havnene med lengst seilingsavstand,  sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran i Oslo Havn.

Konsekvensene kan ifølge rapporten føre til at opp mot en femtedel av dagens gods som transporteres på sjøen må over på vei. Det vil gi mellom 95.000 og 190.000 flere trailere på norske veier, noe som er stikk i strid med de nasjonale målene om å få mere gods over fra vei til vann.

– Det er ikke tvil om at trafikken over Svinesund vil øke dramatisk med dette direktivet. Ett vanlig containerskip til Oslo erstatter 400 trailere og fjerner en mil kø på veien, vi bør derfor jobbe for å få mer gods på sjø, ikke mindre, sier Hamran.

Les også: Se hva som har skjedd med elbilene på seks år

Rapporten konkluderer med at rundt en femtedel av dagens sjøtransport vil gå over på vei om det ikke innføres kompensasjonsordninger for det nye svoveldirektivet.
Rapporten konkluderer med at rundt en femtedel av dagens sjøtransport vil gå over på vei om det ikke innføres kompensasjonsordninger for det nye svoveldirektivet.

Kritiserer politikerne

Det er åpnet for nasjonale tilpasninger til svoveldirektivet. Hamran forteller at staten i både Sverige og Finnland går inn med tilskudd for å kompensere mot de økte kostnadene.

– Politikerne må slutte å snakke om at de skal få mer gods over fra vei til sjø og bane dersom de ikke er villige til å gjøre noe for å få det til å skje, sier næringspolitiskdirektør i NHO Logistikk og transport, Erling Sæther.

Han sier NHO logistikk og transport har tatt kontakt med regjeringen for å få i gang en norsk kompensasjonsordning.

– Deres manglende interesse for saken gjør at det vil bli en tydelig økning av tungtransport på norske veier. Dersom samferdselsministeren ønsker å bidra til overføring fra vei til sjø er det ingen vei utenom en incitamentordning, sier Sæther.

Les også: Slik vil ingeniørene rydde opp i Oslofjord-trafikken

Vurderes fortløpende

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Cato Karlsen, kjenner seg ikke igjen i kritikken og sier regjeringen vil følge nøye med på utviklingen og vurdere virkemidler dersom det blir behov for det.

– Svovelutslipp har store helsemessige konsekvenser. Dersom det skal legges til rette for mer gods på sjø, må vi også sikre at skipsfarten bidrar til et bedre miljø, sier han.

Men viser til at dette er klima- og miljøministerens ansvarsområde.

– Det er helt riktig at det ikke ønskelig å få en økning i antall tunge kjøretøy på norske veier. Derfor vil regjeringen følge saken, og vurdere å sette inn virkemidler dersom dette fører til en økning i antall tunge kjøretøy på norske veier, sier Karlsen.

Les også: Ny teknologi skal kurere rekkevidde-angst

Utredning ga ikke tap

Karlsen forteller at konsekvensvurderingen som ble gjort i forkant av direktivet viste at det ikke ville få konsekvenser for sjøtransporten.

– Rederinæringen var positive til gjennomføring av direktivet, og det ble i uttalelsen ikke identifisert konsekvenser knyttet til tap av markedsandeler og overføring av gods fra sjø til vei, sier han.

Og legger til at regjeringen er i gang med arbeid som skal styrke sjøtransportens konkuranseevne.

– Vi jobber med en nasjonal havnestrategi, og ønsker å tilpasse avgiftsystemet slik at man får rabatt ved bruk av miljøvennlig teknologi. I tillegg er det i Samferdselsdepartementets budsjettproposisjon for 2015 vist til at regjeringen vil vurdere endringer og reduksjoner i losavgiftene for å styrke nærskipsfartens konkurransekraft, sier Karlsen.

Les også:

Regjeringen vil bruke flere hundre millioner på en vei som ikke er vedtatt

Denne motorveien i Østfold kan bli skiløype enda en vinter

Denne elsykkelen kan kjøre 45 km/t lovlig i Norge  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.