ENERGI

Fant nok en gang flere feil i i det elektriske anlegget på Goliat: – Alvorlig

Får varsel om pålegg av Ptil.

Nok en gang har Petroleumstilsynet funnet alvorlige feil på det elektriske anlegget på Goliat.
Nok en gang har Petroleumstilsynet funnet alvorlige feil på det elektriske anlegget på Goliat. Foto: Eirik Helland Urke
Ina AndersenIna AndersenJournalist
11. des. 2018 - 09:34

Petroleumstilsynet fløy i oktober ut til Goliat, for å sjekke plattformen med egne øyne. Det har vært alvorlige problemer med det elektriske anlegget siden før oppstarten, 

– Erfaringene har vist at det er viktig for oss å dra ut og være tilstede offshore på Goliat, for å kunne se hvordan det står til med egne øyne, sa Øyvind Midttun i Ptil til Teknisk Ukeblad. 

Til tross for at operatør Eni i den forbindelse sa at de hadde tatt tak i problemene på det elektriske anlegget, og jobbet med omfattende utbedringer – har Ptil nok en gang oppdaget feil så alvorlige at selskapet får varsel om pålegg på grunn av feil og mangler i de elektriske systemene. 

– Goliat har allerede har et stort etterslep på vedlikehold og utsatt arbeid i det elektriske anlegget, og når vi da finner mange feil og mangler på toppen av det, så blir summen så alvorlig at vi gir et pålegg, sier Eileen Brundtland i Ptil til Teknisk Ukeblad. 

Ligger bakpå

Petroleumstilsynet avdekket i alt hele ti avvik på Goliat. 

– Det er avdekket mangler ved sentrale elementer knyttet til styring av risiko og barrierer, melder tilsynsmyndigheten.  

Det avdekkes fremdeles feil og mangler som sammen med omfanget av utestående vedlikehold, gir utfordringer knyttet til håndtering av enkeltvis og samlet risiko på
innretningen, konkluderer rapporten.

Pålegget er knyttet til Enis oppfølging av den tekniske tilstanden for sikkerhetskritiske barrierer og utestående sikkerhetskritisk arbeid.

Avvik på Goliat oktober 2018

I tilsynet ble det identifisert avvik innenfor følgende områder:

 • Brannspjeld
 • Nødavstengingssystem
 • Nødkraft – avbruddsfri strømforsyning
 • Nødbelysning
 • Sikkerhetssystemer, overvåkning og kontroll
 • Elektriske installasjoner
 • Opplæring, organisering og driftsprosedyrer
 • Vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr og funksjoner
 • Evakuering fra rom med høypenningsinstallasjoner
 • Avviksbehandling
 • Risiko og barrierestyring

Et pålegg blir sett på som en sterk reaksjonsform fra norske myndigheter.

– Pålegget gjelder den helhetlige risikoen. Hver og en av avvikene er ikke store nok til å gi pålegg, men fordi Goliat ligger bakpå med vedlikeholdet, det er en del arbeid som gjenstår, og vi finner så mye feil, så reagerer vi. Nå må oljeselskapet ta tak i de systemene som gir dem oversikt over de sikkerhetskritiske barrierene. Det handler om å komme emd forpliktende planer for å få jobben gjort, påpeker Brundtland.

Pålegget gjelder med andre ord for systemene på plattformen, planene som skal sikre at etterslepet på vedlikehold gjennomføres. 

– Basert på omfanget av mangler og etterslepet i vedlikehold, mener vi planene for å gjennomføre forbedringene er for optimistiske, sier Brundtland. 

– Forsvarlig drift

Hun understreker at selv om det er funnet mange feil på plattformen, så anser de driften på Goliat som forsvarlig.

– Hadde vi vurdert den som uforsvarlig, så hadde vi stengt plattformen. Det er ikke noe grunnlag for å gjøre det nå, sier hun.   

Samtidig skriver Petroleumstilsynet i rapporten at det etter deres vurdering er knyttet en del usikkerhet til det samlede risikobildet på innretningen.

Det var DN som først omtalte tilsynsrapporten. Ifølge avisen er det åttende gang Goliat får pålegg om å rette alvorlige feil.

Påleggene har hatt effekt

Tilsynet var en oppfølging av tidligere tilsyn med det elektriske anlegget gjennomført i 2015 og i 2017.

Ptil påpeker at til tross for at det er funnet en rekke feil på plattformen, er det også gjennomført forbedringer på Goliat. 

– De utfordringene vi har påpekt før, og som tidligere har ført til pålegg, ser vi nå at de har tatt tak i. De ligger som sagt bakpå, men de er også klar over det og jobber med det. Vi vet blant annet at de har satt flere folk til å jobbe med vedlikehold og utbedringer, forklarer Brundtland. 

I rapporten skriver Ptil at de har inntrykk av at pålegg gitt etter tidligere tilsyn har hatt effekt på de områdene påleggene omfattet.

«For eksempel er selskapets arbeid med oppfølging av Exmotorer
forbedret, og selskapet har arbeidet med ytterligere forbedringer knyttet til opplæring og prosedyrer for elektrodisiplinen. Samtidig ser vi utfordringer med hvordan selskapet arbeider for å ivareta helheten i tidligere påpekte problemstillinger.»

Øker bemanningen

Eni Norge fusjonerte i går med Point Resources og heter nå Vår Energi. Kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff bekrefter at de har mottatt tilsynsrapporten og at de har satt i gang arbeid for å etterkomme pålegget.

– Blant annet så styrker vi organisasjonen knyttet til vedlikehold, først og fremst gjennom økt bemanning, men vi gjør også noen organisatoriske grep, som handler om hvordan vi organiserer folk på og på hvilke måter oppgaver blir løst, sier han til Teknisk Ukeblad.

– Vi var kjent med forholdene som er avdekket, men det har tatt lenger tid enn planlagt å ferdigstille mye av arbeidet, påpeker han.

Wulff understreker også at avviket som gjelder brannspjeldet er fikset opp i.

Risikovurderinger

Som nevnt er det gjennomført en større vedlikeholds- og modifikasjonskampanje på Goliat i høst, og Wulff understreker at det er gjennomført betydelige forbedringer på plattformen.

– Så har vi prioritert en del andre arbeidet først, på bakgrunn av risikovurderinger som er gjort. Og det utestående arbeidet har vi også risikovurdert og det er funnet løsninger for kompenserende tiltak, sier han.  

Mer vil han ikke si om rapporten, før selskapet har fått kommet med sitt tilsvar til Petroleumstilsynet

– Men selv om det gjenstår en god del arbeid på enkelte områder på Goliat, så vil jeg si at vi langt på vei har snudd en negativ trend. Vi ser nå en god HMS-utvikling og god stabilitet på produksjonen med 96 prosent oppetid så langt i år.  

Ble akutt stengt i fjor

Det er bare like over ett år siden Goliat ble akutt stengt ned etter at Petroleumstilsynet hadde vært på feltet, for å sjekke tilstanden på det elektriske anlegget.

Da ble det funnet usikre tennkilder i de eksplosjonsfarlige områdene, og det ble funnet feil i store deler av utstyret som ble sjekket. I verste fall kunne gnister ha antent gasslekkasjer, som kunne ført til eksplosjon.

Det er med andre ord ikke tilfeldig at Petroleumstilsynet velger å følge opp det elektriske anlegget om bord på plattformen. Goliat har hatt store problemer med de elektriske systemene siden før oppstarten av feltet.  

I 2015 måte Eni rydde opp i 42 kilometer med uønskede, elektriske kabler. Også den gang var problemene knyttet til potensielle tennkilder i eksplosjonsfarlige områder.

Selv etter det mottok myndighetene bekymringsmeldinger om det elektriske anlegget

Rettet feil kun på papiret

Etter stansen i oktober i fjor fikk Eni en rekke pålegg om å fikse opp i det elektriske anlegget. I rapporten kom det også frem at Ptil hadde funnet igjen feil og mangler på plattformen fra 2015, som selskapet hevdet at ble fikset opp i. Feilene skulle – ifølge Ptil – ha blitt rettet på papiret, men ikke på plattformen.    

Dette var heller ikke første gang myndighetene avslørte at oljeselskapet angivelig ikke fulgte opp alvorlige feil som er påpekt.

Det gikk måneder etter den akutte nedstengingen før selskapet fikk lov til å starte produksjonen opp igjen.  

Halvannen måned senere kunne likevel operatøren melde om at plattformen produserte for full maskin, og at ting var på rett vei.  

Uvanlig tett oppfølging

Etter at en rekke feil og mangler har blitt avdekket på Goliat, hadde Petroleumstilsynet det de beskrev som en uvanlig tett oppfølging av Goliat i 2017. Også i 2018 har de fulgt feltet og operatøren tettere enn normalt. 

Hvor mange tilsyn de har hatt med Goliat de siste årene, har ikke Ptil tall på. 

– Men det er uomtvilstelig at vi har fulgt opp Eni og Goliat tettere enn andre felt og operatører, og vi har brukt mer ressurser her enn noen andre steder de siste årene, sa Midttun i Ptil i oktober. 

Tilsynet i høst er det andre i år. Også i august valgte myndigheten å se nærmere på Goliat, da med styring av beredskap på Goliat FPSO.

Her ble det funnet igjen avvik som også har vært påpekt tidligere, men Ptil opplyste da til Teknisk Ukeblad at dette er snakk om avvik som de er kjent med at Eni fremdeles jobber med å fikse.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.