OLJE OG GASS

Ny knusende Goliat-rapport: Eni hevdet feil fra 2015 var rettet opp. Så fant tilsynet dem på nytt

– Skremmende og skandaløst. Nå må Søviknes gripe inn.

Goliat er det første oljefeltet som produserer olje i Barentshavet. Prosjektet har hatt store utfordringer.
Goliat er det første oljefeltet som produserer olje i Barentshavet. Prosjektet har hatt store utfordringer. Foto: Eirik Helland Urke
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
3. nov. 2017 - 11:51

En graverende rapport fra norske tilsynsmyndigheter om sikkerheten på Goliat er på trappene. Teknisk Ukeblad har lest rapporten som etter planen blir offentlig neste uke.

Tilsynsrapporten er knusende lesning for det italienske oljeselskapet Eni, som opererer den første oljeplattformen i Barentshavet.

Blant annet kommer det fram at Petroleumstilsynet (Ptil) påpekte feil og mangler på plattformen allerede i 2015, som selskapet hevdet ble fikset opp.

Det viser seg ifølge rapporten ikke å stemme: Feilene skal – ifølge Ptil – ha blitt rettet på papiret, men ikke på plattformen.   

Dette er ikke første gang myndighetene avslører at oljeselskapet angivelig ikke følger opp alvorlige feil som er påpekt.

– Forekommer fortsatt

Ifølge rapporten har det også helt siden Goliat kom i produksjon vært problemer, feil og mangler med tennkildekontrollen og såkalt Ex-integritet for elektrisk utstyr på Goliat.

Dette er særlig alvorlig i områder der gnister eller lignende kan oppstå i områder med olje og gass. Om en gasslekkasje blir antent av en gnist, kan det i ytterste konsekvens føre til kraftig eksplosjon og påfølgende storulykke.

Til Teknisk Ukeblad forklarte Ptil tidligere i år følgende:

 – Dette er en akutt, alvorlig situasjon, med storulykkerisiko, som krever at det ikke produseres olje og gass før det er kontroll på tennkildene. Så har det vært utfordringer her før også, og det er nettopp derfor vi har hatt ekstra tett oppfølging av Goliat i år, opplyste Ptil om den gang.

Ifølge den ferske rapporten har Eni vist til en risikovurdering, der det ble sett på sannsynligheten for at lekkasjehendelser skal inntreffe samtidig med defekt Ex-utstyr i felt.

– Det ble konkludert med at beregning av risiko var innenfor selskapets akseptkriterier, heter det i rapporten.

Goliat-plattformen, som for øyeblikket er stengt av Petroleumstilsynet, kan nå vente seg ytterligere pålegg fra Ptil. Pålegg anses som en streng reaksjonsform fra myndighetene.

Petroleumstilsynet viser i sin rapport til et tilsyn med elektriske anlegg på Goliat i oktober 2015, der alle avvikene etter hvert ble lukket på papiret. Men Ptil kunne nå, gjennom stikkprøver, vise at avvikene ble lukket uten at det faktisk var gjennomført korrigerende tiltak.

Denne praksisen foregår fortsatt, ifølge tilsynsmyndigheten.

– Det fremkom under samtaler og verifikasjon gjennom Synergi (avvikssystem, red.anm) at det enda forekommer at identifiserte mangler som registreres, lukkes uten at selskapet gjennomfører korrigerende tiltak, heter det i rapporten.

Startet produksjon med alvorlige mangler

I tillegg til dette kunne Dagens Næringsliv og Upstream i går avsløre at Eni valgte å sette i gang produksjonen, selv om det var alvorlige feil og mangler på plattformen sett i et storulykkeperspektiv – og på tross av myndighetenes advarsler.

Dette skjedde tidligere i høst, ifølge Dagens Næringsliv.

Dette understøttes også av rapporten som Teknisk Ukeblad nå har fått lese. Her vises det til samme tilsyn fra oktober 2015, der det kom fram at Eni ikke hadde tilfredsstillende tennkildekontroll.

Da Goliat skulle starte produksjonen på vårparten i 2016, hevdet Eni – ifølge Petroleumstilsynet – at tennkildekontrollen var ivaretatt i samsvar med gjeldende krav.

Men heller ikke dette viste seg å stemme, viser den ferske tilsynsrapporten.

Ptil viser blant annet til følgende:

– Ved gjennomgang (...) ble det identifisert 143 utestående notifikasjoner på utstyr knyttet mot manglende EX-integritet. Flere av notifikasjonene omhandlet utstyr med mangler.

– Åpne notifikasjoner strekker seg fra tidlig 2016, før produksjonsstart, og fram til tidspunktet for tilsyn (slutten av september 2017, red anm). Mange av disse hadde passert planlagt lukkedato, ifølge Ptil.

De skriver også at det ble registrert en feilrate på 50 prosent knyttet til elektriske motorer med nødstoppfunksjon – som også omfatter utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

Annerledes på Goliat

Det er ikke første gangen at Eni Norge skal ha lukket feil på papiret, uten at det har blitt fikset på ordentlig. Som Teknisk Ukeblad skrev i 2016 droppet selskapet også tidligere å følge opp alvorlige brudd på regelverket knyttet til logistikk på løfteutstyr og løfteinnretninger.

Da hadde Ptil påpekt de samme regelverksbruddene både i 2012, 2014, 2015 og i 2016, uten at det ble ryddet opp.

I den forbindelse uttalte professor Ole Andreas Engen ved SEROS, Universitetet i Stavanger, at Eni tøyer strikken og utnytter det norske, tillitsbaserte systemet.

Myndighetenes sikkerhetsfilosofi på sokkelen er nemlig at dersom man finner alvorlige brudd på regelverket, så er det opp til operatørene å fikse dette.

Når feilene så er utbedret, melder selskapene tilbake til myndighetene om at alt er i orden. Da stoler Petroleumstilsynet på at dette stemmer.

Etter hva Teknisk Ukeblad forstår er dette ikke lenger tilfelle med Goliat og Eni – der tilsynsmyndigheten faktisk er nødt til å føre helårlig tilsyn med prosjektet, og er nødt til å fly ut på plattformen for å sjekke at det operatøren har fortalt myndighetene faktisk stemmer.

Den ferske, upubliserte tilsynsrapporten underbygger altså nettopp dette.

Petroleumstilsynet ønsker ikke å kommentere innholdet i rapporten før den blir offentliggjort i neste uke.

Eni: Bekrefter rapporten

Eni Norge, ved kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff bekrefter overfor Teknisk Ukeblad at de har mottatt tilsynsrapporten.

– På generelt grunnlag tar vi rapporten og varselet på stort alvor og gjennomgår nå de forhold som er omtalt. Vi vil oversende våre kommentarer og tilsvar til Ptil i henhold til frister satt av tilsynet, sier Wulff. 

Han understreker at det er vanskelig å kommentere innholdet offentlig før den formelle saksgangen med Ptil er sluttført. 

– Det er viktig å understreke at det er satt i verk et omfattende arbeid for å gjennomføre en systematisk kartlegging av potensielle tennkilder knyttet til elektriske motorer i EX-utførelse, samt nødvendige tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak, i nært samarbeid med arbeidstakerrepresentanter og tekniske fagdisipliner.

– Vi vil ikke gjenoppta produksjon på Goliat før utestående arbeider er gjennomført i henhold til pålegg gitt den 6. oktober og i enighet med arbeidstakerrepresentanter, sier Wulff.

– Skandaløst. Skremmende

Flere Teknisk Ukeblad har snakket med de siste dagene, mener det nå er på tide at oljeselskapet Eni mister operatørskapet på Goliat-plattformen, og overlater styringen til andre – fortrinnsvis Statoil, som eier de siste 35 prosentene av Goliat-feltet.

Tidligere har Bellona krevd dette. Nå bekrefter Naturvernforbundet at også de vil kreve at Eni blir avskiltet.

SVs Lars Haltbrekken sier han er skremt over det han nå får greie på.

Han mener olje- og energiminister Terje Søviknes nå må på banen.

– Dette er skandaløst. Her må olje- og energiministeren umiddelbart gripe inn overfor Eni. Dette går rett og slett ikke.

– Flere mener at Eni må avskiltes. Hva mener du?

– Det er god grunn til å stille det spørsmålet. Dette har jeg nå spurt olje- og energiministeren om i et skriftlig spørsmål: Er et sånt oljeselskap skikket til å operere på norsk sokkel? Dette er bare skremmende og skandaløst.

Eni Norge ved kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff ønsker ikke å kommentere spørsmålet om Eni er skikket til å operere på norsk sokkel.

Flere avvik

Det kommer for øvrig fram en rekke andre ting i rapporten. Blant annet:

  • Synergi som oppfølgingsverktøy blir ikke brukt på en konsistent måte
  • Innretningen har ikke sikret nødvendig belysning ved utfall av hovedbelysning
  • Ex-utstyr med feil og mangler får ikke tilstrekkelig oppmerksomhet sammenlignet med andre barrierefunksjoner, da dette ikke fremkommer i selskapets system for barriereoppfølging
  • Det ble identifisert flere åpne kabelgjennomføringer i brannskille mellom boligkvarter og prosessområdet. Forholdet skal ha blitt korrigert, men opprettingsarbeidet i boligområdet var ikke ferdigstilt

Rapporten tar også for seg flere avvik, blant annet mangelfull iverksettelse og oppfølging av tiltak for å unngå fare- og ulykkessituasjoner knyttet til arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Dessuten går det fram at det er mangler knyttet til opplæring av elektropersonell.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.