KARRIERE

Disse ingeniørene er mest ettertraktet nå

Fortsatt stort behov.

 Kruse Smith har merket mangelen på byggingeniører. – De som har lang erfaring sitter gjerne godt der de er, du kan ikke bare gå og plukke dem. Ingeniører med byggbakgrunn, med erfaring fra prosjektledelse er spesielt etterspurt, påpeker regiondirektør Rune Hognestad.
Kruse Smith har merket mangelen på byggingeniører. – De som har lang erfaring sitter gjerne godt der de er, du kan ikke bare gå og plukke dem. Ingeniører med byggbakgrunn, med erfaring fra prosjektledelse er spesielt etterspurt, påpeker regiondirektør Rune Hognestad. Bilde: Ina Steen Andersen
Ina AndersenIna AndersenJournalist
28. apr. 2015 - 15:19

KOMPETANSEBEHOV:

NHOs kompetansebarometer er en årlig undersøkelse som kartlegger kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 2014. I undersøkelsen for 2015 har 5685 NHO-bedrifter svart på ulike spørsmål om bedriftens kompetansebehov og strategier for å dekke disse behovene.

Seks av ti bedrifter sier at de i dag har et udekket kompetansebehov. Håndverkere er den yrkesgruppen som flest bedrifter oppgir som sentrale, dernest kommer ingeniører og teknikere.

Bedrifter med behov for ingeniører og teknikere fikk oppfølgingsspørsmål om hva slags ingeniørutdanning de vil ha behov for. Her er det flest NHO-bedrifter som etterspør bygningsingeniører, tett etterfulgt av elektroingeniører og maskiningeniører.

Innenfor Norsk olje og gass er det færre bedrifter som melder om udekket kompetansebehov i år sammenliknet med 2014. Andelen her har gått ned fra nærmere 60 prosent i 2014 til nærmere 50 prosent i 2015. Nedgangen er likevel ganske moderat sett i sammenheng med fallende oljepriser og generell nedgang i sysselsetting innenfor i denne bransjen.

Undersøkelsen er utelukkende rettet mot bedrifter som er organisert i NHO. Dette er den største og bredeste interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge med cirka 24.000 medlemsbedrifter. De 5685 bedriftene som har svart på undersøkelsen spenner fra små familieeide bedrifter til multinasjonale selskaper i ulike bransjer, næringer og regioner. De utgjør et representativt utvalg av NHOs medlemsbedrifter, men NHOs medlemsbedrifter utgjør imidlertid ikke et representativt utvalg av norsk næringsliv eller arbeidslivet for øvrig.

Hele 41 prosent av medlemsbedriftene i NHO vil trenge ingeniørkompetanse. Det viser en undersøkelse interesseorganisasjonen har gjennomført, for å kartlegge kompetansebehovet i Norge.

Undersøkelsen viser at etter håndverkere, er det ingeniører og teknologer som er mest etterspurt.

Og av bedriftene som mangler ingeniører er det aller flest som har behov for byggingeniører.

Det merker også bransjen.

Les også: Disse 7 tingene bør du aldri si til sjefen

– Veldig trykk

På prosjektkontoret til entreprenør Kruse Smith i Hinna Park i Stavanger, finner vi Rune Hognestad, regiondirektør i vest. Han forklarer at det har vært et veldig trykk på det å få fatt i byggingeniører i bransjen.

– Akkurat nå er vi dekket, men vi har alltid plass til folk med rett kompetanse, sier han til Teknisk Ukeblad.

Han forklarer at det tidvis har vært svært vanskelig å få tak i ingeniører, spesielt folk med erfaring.

– De som har lang erfaring sitter gjerne godt der de er, du kan ikke bare gå og plukke dem. Ingeniører med byggbakgrunn, med erfaring fra prosjektledelse er spesielt etterspurt, påpeker Hognestad.

Han legger til at mangelen på rett kompetanse tidvis har ført til at selskapet har hatt en begrenset evne til å ta på seg nye oppdrag.

Løsningen for Kruse Smith har blant annet vært trainee-program, hvor de lærer opp folk selv.

Les også: Sjekk den kanadiske ingeniørens «guide til nordmenn»

Bedring i Stavanger

I Stavanger er situasjonen nå likevel under bedring, som følge av fallet i oljebransjen. Det har både gitt flere byggingeniører på markedet, samtidig som det setter en liten brems på hele markedet i regionen.

– Vi har merket at det gradvis har blitt lettere å få tak i byggingeniører, etter hvert som oljeselskapene har kuttet i staben sine, forklarer han.

Det har også NHO merket seg. Undersøkelsen om kompetansebehov viser at Rogaland skiller seg ut med lavere ingeniørbehov enn resten av landet.

Byggmarkedet påvirkes også av oljemarkedet, og Hognestad påpeker at de merker at det er færre oppdrag nå enn for et halvt år siden.

– Vi er rimelig greit dekket inn nå, men vi vil trenge påfyll av oppdrag etter hvert. Fallet i oljemarkedet skaper en usikkerhet i markedet, og det investeres ikke like hardt. Det gjør at det blir ledig kapasitet, påpeker han.

Samtidig viser selskapets aktiviteter andre steder i landet at det fortsatt er et stort behov for byggingeniører.

– Vi ser jo at vi på Østlandet har et aktivitetsnivå som er mye høyere, og trykket på å få tak i folk tilsvarende større. Det er ingen tvil om at de har mangel på ingeniører, sier Hognestad.

Les også: Denne ingeniørlinja mer enn doblet antall studenter på ett år

Bilde: NHO Kompetansebarometer

Elektro, bygg og maskin

Are Turmo, kompetansdirektør i NHO, sier til Teknisk Ukeblad at hovedfunnet i undersøkelsen er at seks av ti bedrifter har et udekket kompetansebehov.

Han mener det er tre sentrale forklaringer på dette: mangel på fagarbeidere, mangel på personer med fagskole og mangel på ingeniører.

41 prosent av bedriftene har svart at ingeniører og teknikere vil være sentral fagkompetanse de neste fem årene.

I Norsk Industri er ingeniører viktigst, og ingeniører er også på topp i de 20 største bedriftene i undersøkelsen. Totalt konkluderer NHO med at ingeniører og teknikere er den yrkesgruppen som oppgis som sentral av flest bedrifter, på tvers av landsforeninger og bedriftsstørrelse.

–  Og det er særlig tre typer ingeniører som utkrystalliserer seg: elektro, bygg og maskin. Ser vi på håndverkere er det i de samme bransjene at behovet er størst, forklarer Turmo.

Les også: NTNU-ingeniørene mest populære i næringslivet

Bilde: NHO Kompetansebarometer

– Skjer mye i bransjen

Byggingeniører er det aller flest som etterspør, hele 40 prosent av bedriftene med behov for ingeniører har svart at de trenger det. Deretter følger elektroingeniør (38 prosent) og maskiningeniør (35 prosent).

Turmo tror behovet for byggingeniører henger sammen med at det skjer mye i bransjen.

– Det er jo en bransje som har et stabil høyt behov for arbeidskraft, det skjer mye, med mange store byggeprosjekter, påpeker han.

I tillegg er det flere bransjer som vet å benytte seg av kompetansen til byggingeniørene. Turmo tror nok at også det spiller inn.

– Det er mange som bruker byggingeniører. Særlig har oljeindustrien i hvert fall tradisjonelt vært veldig attraktiv, og har tiltrukket seg mye høykompetent arbeidskraft. Andre deler av næringslivet kan slite mer med å tiltrekke seg den arbeidskraften da, sier han.

KCA: For to år siden trengte de 350 nye ansatte, nå er boreselskapet saksøkt av oppsagte arbeidere

Må redusere arbeidet

Konsekvensene av mangelen på ingeniørarbeidskraft er blant det NHO har valgt å spørre om i sin kompetanseundersøkelse.

Konklusjonen er at det får følger for bedriftene, understreker Turmo.

– Hva er konsekvensene av at bedrifter ikke får tak i den kompetansen de trenger? Av de bedriftene som har behov for arbeidskraft er det så mange som én av fem som sier at de har måttet redusere virksomheten som følge av dette, sier han.

Kompetansedirektøren mener det potensielle verdiskapningstapet dette medfører er alvorlig.

– Tilgangen på kompetanse blir en begrensende rammefaktor. Vi får ikke den verdiskapningen vi kunne hatt, dersom bedriftene hadde hatt tilgang på rett antall ingeniører, poengterer han.

Les også: Konsulent: Dette er de 7 nye hersketeknikkene

– Positive søkertall

Turmo mener det høye behovet for ingeniører henger sammen med rekrutteringssituasjonen for ingeniører og realister generelt.

– Sammenligner med andre OECD-land, ligger vi lavt på andelen studenter som søker seg mot teknologi og realfag, påpeker han.

Kompetansedirektøren påpeker likevel at det er bedring å spore, og viser blant annet til de nye tallene fra Samordna opptak, som viser at søkere til realfagsstudier øker, selv om ingeniørtallene går noe ned.

– I et femårsperspektiv har vi nå hatt god økning til matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag, på 35 prosent. Så vi er i en god utvikling. Vi har hatt for lav rekruttering generelt, så vi håper vi klarer å fortsette den trenden vi har sett de siste årene, poengterer Turmo.

Les også: 9 grunner til at prosjektet feiler før det engang har begynt

Ulike behov

Det er andre gang NHO gjennomfører sitt kompetansebarometer, og behovet for ingeniørkompetanse har endret seg lite fra i fjor. Det er derimot første året de stiller oppfølgingsspørsmål om hva slags ingeniørutdanning de vil ha behov for.

– Vi så at det var et stort behov for ingeniører i fjorårets undersøkelse, og ønsket å gå litt nærmere og dypere inn i disse resultatene, for å se mer spesifikt hva slags ingeniørkompetanse det var behov for, forklarer Turmo.

Her kan de også se ingeniørbehovet fordelt på landsdel, bransjeforening og størrelse på bedriften.

Blant de største bedriftene er det betydelig flere som etterspør maskiningeniører, elektroingeniører og prosessingeniører sammenliknet med byggingeniører.

– For bygg ser vi at behovet ikke unaturlig er dominert av bedrifter som hører inn under Byggenæringens landsforening, mens Norsk teknologi-bedrifter har størst behov for elektroingeniører, sier kompetansedirektøren.

Innenfor Norsk olje og gass er det også færre bedrifter som melder om udekket kompetansebehov i år sammenliknet med 2014. Andelen her har gått ned fra nærmere 60 prosent i 2014 til nærmere 50 prosent i 2015.

– Nedgangen er likevel ganske moderat sett i sammenheng med fallende oljepriser og generell nedgang i sysselsetting innenfor i denne bransjen, konkluderer NHO.

Les også: 6 årsaker som kan forklare hvorfor du ikke fikk jobben

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.