INDUSTRI

Dette er oppfinnerne bak flest norske patenter

Se topplisten.

Her er nordmennene som er oppført som oppfinnere i flest norske patenter. F.v. Harald Syse, Knut Møgedal, Espen Hiorth, Egil Eriksen, Kjell Olav Stinessen og Per Olav Haughom.
Her er nordmennene som er oppført som oppfinnere i flest norske patenter. F.v. Harald Syse, Knut Møgedal, Espen Hiorth, Egil Eriksen, Kjell Olav Stinessen og Per Olav Haughom. Privat/faksimile
25. des. 2017 - 05:18

Teknisk Ukeblad har gjennomgått databasen til Patentstyret for å finne hvilke norske oppfinnere som står bak flest norske patenter.

Listen er tungt preget av oppfinnere som har tenkt ut teknologi for å hente ut olje. Mye handler om ting på havbunnen. Men vi finner også dronegründer Petter Muren som startet Prox Dynamics.

Helt øverst finner vi sivilingeniør og gründer Per Olav Haughom (74) med 39 patenter. Les om oppfinnerlivet og tipsene hans her.

– Listen gir utvilsomt et visst bilde av noen av de mest oppfinneriske menneskene i Norge i dag. Og ikke minst de som virkelig går videre med oppfinnelsen, sier avdelingsdirektør Otto Scharff i Patentstyret.

Han synes det er viktig at disse menneskene trekkes frem og at de får honnør for det de bringer frem av ny teknologi, kunnskap og ideer.

Delt andreplass

På delt andreplass, finner vi Espen Hiorth og Kjell Olav Stinessen.

Kjell Olav Stinessen (75) fra Trondheim er oppført som oppfinner på til sammen 25 patenter. Alle er i dag eid av Aker Solutions.

Patentene gjelder undervannsteknologi for prosessering under vann i forbindelse med utvinning av olje og gass.

– De fleste av dem er i forbindelse med systemer og utstyr for undervannskompresjon, det vil si pumping av gass fra undervanns gassbrønner til fjerntliggende plattformer eller til land, forteller Stinessen.

Kjell Olav Stinessen. <i>Bilde:  Privat</i>
Kjell Olav Stinessen. Bilde:  Privat

Aker Solutions startet utviklingen av dette i 1985 basert på den såkalte serviett-tegningen, en liten, håndtegnet skisse som Stinessen laget. Tegningen er den første kjente presentasjonen av ideen og visjonen om undervannskompresjon, ifølge Aker Solutions. 

Visjonen ble en realitet, da Statoil installerte verdens første undervannskompressor på Åsgård-feltet i Norskehavet. Aker Solutions var hovedleverandør av anlegget, som startet i 2015.

Stinessen er utdannet sivilingeniør innen metallurgiteknikk fra daværende NTH i Trondheim. Han har også doktorgrad i kjemiteknikk, samt en fortid som forsker i Sintef/NTNU-systemet.

75-åringen jobber fortsatt i Aker Solutions og har tittelen Chief Technologist. Den siste patentsøknaden, som han er med på, ble levert i mars i år.

– Det går an å være kreativ selv om man er 75 år, sier han til Teknisk Ukeblad.

– Jeg merker at jeg har litt mer selvtillit når det gjelder å tenke nytt. De yngre er litt mer usikre, legger han til.

Plugger til oljebrønner

Espen Hiorth (60) er oppført som oppfinner i 25 gjeldende, norske patenter. 60-åringen fra Trondheim var med på å starte selskapet Brønnteknologiutvikling i 1992, forløperen for oljeserviceselskapet Interwell. Han tok doktorgrad ved NTNUs Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk.

Espen Hiorth. <i>Bilde:  Privat</i>
Espen Hiorth. Bilde:  Privat

– Mye av grunnlaget for patentene ble lagt i forbindelse med doktorgradsarbeidet, forteller han til Teknisk Ukeblad.

– Alle omhandler utstyr i forbindelse med brønnintervensjon, forteller han videre.

Hiorth eier fortsatt rundt 14 prosent av Interwell og er sjefingeniør i selskapet. De selger blant annet plugger for å stenge oljebrønner.

De fleste av patentene der Hiorth er oppfinner, eies av Interwell og utgjør kjernen i selskapets teknologi. På flere av patentene er også Vosstech-gründer Stig Ove Bjørgum oppført som oppfinner.

Uten formell ingeniørutdanning

På tredjeplass finner vi Egil Eriksen (73). Han er oppfinneren bak 24 norske patenter. De fleste gjelder undervannsutstyr til oljenæringen.

Eriksen er også én av to gründere bak selskapet Tool Tech i Førde, der de fleste av patentene ble utviklet.

Flere av patentene er sentrale i en elektrisk BOP (utblåsningsventil) som datterselskapet Electrical Subsea & Drilling utvikler.

Egil Eriksen. <i>Bilde:  Privat</i>
Egil Eriksen. Bilde:  Privat

Eriksen har ikke formell ingeniørutdanning, men gikk opprinnelig på bedriftsskole hos Hydro på Herøya og har vært gjennom mye kursing og tilleggsutdanning ved siden av arbeidet. 73-åringen kommer fra Bømlo, men bor nå i Hallingdal.

Han mener den varierte bakgrunnen ofte har vært en stor fordel i oppfinnerarbeidet.

– For å komme frem til disse tingene som jeg jobber med, må du beherske mekanikk, hydraulikk samt elektro og automasjon. Du må vite hvordan alle disse tingene spiller sammen, sier han

– Det er multidisiplin-bakgrunnen min og bransjekunnskap, som er grunnlaget for å kunne utvikle de tingene som jeg har designet, legger han til.

Han er oppført alene som oppfinner på 22 av patentene. Alt det tekniske utviklingsarbeidet med patentene har han gjort alene. Fortsatt jobber han for fullt med teknologiutvikling og har to patentsøknader for Electrical Subsea & Drilling under behandling.

– Det er moro å sitte på hjemmekontor og gjøre ting som andre mener ikke går an, sier han.

Fjerdeplass

På fjerdeplass er nok en sivilingeniør i Aker Solutions. Knut Møgedal (73) fra Asker står oppført som oppfinner i 23 gjeldende norske patenter.

Knut Møgedal. <i>Bilde:  Privat</i>
Knut Møgedal. Bilde:  Privat

Alle patentene er blitt til i Aker Subsea og Kværner Oilfield Products. Samtlige eies nå av Aker Solutions.

– Patentene er stort sett knyttet til undervannsinstallasjoner for olje- og gassutvinning. De fleste omhandler oppkoblingssystemer mellom ventiltrær og manifold, mellom manifold og rørledninger og for stigerørsystemer. Det er også noen knyttet til brønnrammer og beskyttelsesstrukturer for oljebrønner forteller Møgedal.

Han er utdannet sivilingeniør fra daværende NTH i 1968.

Oljeleverandøren Aker Solutions er det norske selskapet som eier nest, flest norske patenter, etter Statoil.

– Overraskende og kjekt

På femteplass finner vi Harald Syse (54) fra Odda. Han er oppført som oppfinner på 19 gjeldende norske patenter.

Harald Syse. <i>Bilde:  Privat</i>
Harald Syse. Bilde:  Privat

– Dette var var overraskende og samtidig veldig kjekt å være så høyt på en slik ærefull liste, sier han.

Syse var én av gründerne bak teknologiselskapet Plugging Specialists International som ble startet i 1998, og det var her han stod bak flere patenter sammen med Jostein Aleksandersen. De stod bak fjernstyrte isolasjonsplugger for transportledninger innen olje og gass. Selskapet ble bygget opp til et internasjonalt serviceselskap før det ble solgt til T.D. Williamson.

I 2008 gikk han inn i Reelwell og fortsatte patenteringen der. Han er i dag operasjonsleder i selskapet.

– Vi utvikler banebrytende boreteknologi innen økt rekkevidde og overførsel av strøm og data til boreverktøyene direkte gjennom borestrengen, forteller han.

Han er utdannet fra maskinlinjen ved daværende Stavanger tekniske fagskole og har også studert risikohåndtering ved det som i dag er Universitetet i Stavanger. Etter endt utdanning i 1989, var han innom flere bedrifter som utviklet verktøy og utstyr for offshore og subsea.

Han forteller at røde tråden i arbeidet hans har vært systematisk og strategisk patentarbeid for å bygge verdien av selskapene.

– Du tar ikke nødvendigvis patent på en oppfinnelse, du leverer inn masse strategiske patenter for å øke verdien av selskapet og gjøre det vanskelig for andre å kopiere. Det er sjeldent man tar patent på direkte oppfinnelser, det er ikke så mange binderser å finne opp lenger, forteller han.

Kloakkrensing

Først lenger ned på listen finner vi oppfinnere som ikke for det meste har holdt på med teknologi til oljebransjen.

På sjetteplass er Pål Jahre Nilsen. Han er oppført som oppfinner på 17 norske patenter. Flesteparten av patentene eies av Hamworthy, som ble kjøpt av Wärtsilä og omhandler ulike renseprosesser.

Nilsen er også oppført som oppfinner på de fleste norske patentene til renseteknologiselskapet Cambi. Teknisk Ukeblad har tidligere omtalt teknologien for å gjøre om kloakk til gjødsel og strøm. Nilsen er i dag forskningsdirektør i selskapet.

På syvendeplass er Arne Berg. Han er oppført som oppfinner på 16 norske patenter. De fleste av patentene gjelder seismikk og ble utviklet i det norske selskapet Optoplan, som ble kjøpt av Alcatel.

Drone-gründer

Fire oppfinnere deler 8.-plassen på listen. De er hver oppført som oppfinnere på 15 patenter.

Her finner vi Espen Osaland som har oppfunnet diverse anordninger og fremgangsmåter til bruk i oljebrønner. Patentene eies av Stavangerselskapet Altus Intervention.

Vi finner også Petter Muren, gründeren bak droneprodusenten Prox Dynamics, som i fjor ble solgt til amerikanske Flir Systems for over en milliard kroner.

På 8. plass er også Kåre G. Breivik som er oppfinner i en rekke Statoil-patenter.

Her er også Erling Kleppa som er oppfinner i en rekke av patentene til Petroleum Technology Company. De har blant annet utviklet et overvåkningssystem for oljebrønner og vant en sak mot giganten FMC.

Går vi lenger ned på listen deler enda flere på plassene, så vi har satt strek her.

Plassering
Navn
Antall gjeldende, norske patenter
1.
Per Olav Haughom
39
2.
Espen Hiorth
25
2.
Kjell Olav Stinessen
25
3.
Egil Eriksen
24
4.
Knut Møgedal
23
5.
Harald Syse
19
6.
Pål Jahre Nilsen
17
7.
Arne Berg
16
8.
Espen Osaland
15
8.
Petter Muren
15
8.
Kåre G Breivik
15
8.
Erling Kleppa
15

– Spennende liste

Patentekspert Knut J. Egelie mener listen er spennende, men at den også kan gi et litt skjevt bilde av norsk oppfinnervirksomhet, siden den er svært dominert av oppfinnere som jobber mot oljebransjen. Årsaken kan være at listen kun tar for seg patenter innlevert i Norge.

Egelie leder håndteringen av immaterielle rettigheter i NTNU Technology Transfer.

– Oppfinnere som jobber opp mot oljebransjen søker ofte i primært hjemmemarkedet, altså norsk sokkel, og beskytter først der, forteller Egelie.

Han forteller at en del aktører vil først senere gå internasjonalt dersom markedet tilsier dette. Eller at de kun vil søke beskyttelse i Norge, fordi de ser dette som dekkende nok opp mot patentstrategien deres.

Egelie mener at dersom man også hadde sett på norske oppfinnere oppført i utenlandske patenter, så kunne det dukket opp norske oppfinnere innen andre bransjer som for eksempel elektronikk og telecom, mekanikk/maskin eller IKT på topplisten.

Egelie forteller at mange innen for eksempel elektronikk og telekom gjerne starter med å søke patenter i land og regioner som USA, Europa og Asia før de leverer inn i Norge.

– Det er i disse land og regioner de har primærmarkeder og produksjon. De vil dermed søke og ha beskyttelse der først, sier han.

Antallet gjeldende (meddelte) patenter er i konstant endring, blant annet fordi de utløper etter 20 år. Listen gir et bilde pr. 15. desember 2017.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.