ENERGI

De Grønne-politikere: Bygg bare vindkraft i industriområder

Vil sterkt begrense vindkraftprosejkter på land for å verne natur i stedet.

Sakens kjerne er hvorvidt klimaeffekten fra landbasert vindkraft, i form av fornybar energi, er verdt betydelige kostnader i form av naturinngrep.
Sakens kjerne er hvorvidt klimaeffekten fra landbasert vindkraft, i form av fornybar energi, er verdt betydelige kostnader i form av naturinngrep. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix
1. mai 2019 - 09:19

En gruppe politikere i Miljøpartiet De Grønne foreslår at utbygging av vindkraft på land begrenses sterkt og konsentreres til områder hvor det alt er utbygget industri.

Sakens kjerne er hvorvidt klimaeffekten fra landbasert vindkraft, i form av fornybar energi, er verdt betydelige kostnader i form av naturinngrep.

– Urørt natur er alt under press fra både kraftlinjer, hytter og snøscootere. Når vi ser det høye konfliktnivået i disse utbyggingene, er det vanskelig å se for seg at dette kan skaleres opp til et volum som virkelig kan monne i europeisk klimasammenheng, sier Erik Reitan fra Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Landbasert vindkraft i Norge bør det foregå i mindre skala, i områder som alt er preget av industri eller langs motorveier og lignende

Erik Reitan, MDG Bergen

Han har tatt initiativet til resolusjonen, som nå er på høring i partiorganisasjonen.

– Det er ikke dermed sagt at landbasert vindkraft ikke er en del av klimaløsningen. Men her i Norge bør det foregå i mindre skala, i områder som alt er preget av industri eller langs motorveier og lignende, sier han til NTB.

«Uopprettelige inngrep»

Reitan mener det ligger et stort potensial i solenergi, energisparing og effektivisering av vannkraft, og forslaget om å begrense vindkraftutbygging har fått støtte fra MDGs lokallag i Bergen og Stavanger.

– Landbasert vindkraft vil akselerere nedbyggingen av norsk natur, gjennom uopprettelige inngrep i form av anleggsveier, bevegelige rotorblader som truer dyreliv, og synlighet over avstander opp mot 50 kilometer, heter det i forslaget.

– Anleggene har således innvirkning på inngrepsfri natur i omkringliggende områder, med konsekvenser for reiseliv, friluftsliv og folkehelse, skriver forslagsstillerne videre.

Betent diskusjon

Når vi ser det høye konfliktnivået er det vanskelig å se for seg at dette kan skaleres opp til et volum som virkelig kan monne i europeisk klimasammenheng, sier Erik Reitan fra Miljøpartiet De Grønne i Bergen. Foto: Miljøpartiet De Grønne

Nettopp naturinngrepene gjør at debatten om vindkraft på land blåser friskt i mange lokalsamfunn. På Frøya i Trøndelag ble det allerede i 2013 gitt konsesjon til vindkraftutbygging, men 1. april klarte aksjonister å stanse byggestarten. Samtidig har kommunestyret vedtatt stans av den planlagte utbyggingen.

NVE pekte i et forslag nylig på 13 områder som direktoratet mener egner seg for utbygging av vindkraft på land. Bare 4 av 24 eksisterende konsesjonssøknader er innenfor NVEs vindområder.

– I NVEs nasjonale ramme har man inkludert store naturområder, og noen av dem ligger tett opp mot nasjonalparker. Slike områder er alt under press fra vei-, hytte- og industriutbygging, heter det i MDG-forslaget.

Samtidig skriver Statnett i en rapport presentert i mars at fornybar energi kan erstatte all fossil energi i Norge, forutsatt at det bygges ut mer vindkraft. Statkraft har deretter varslet å droppe videre vindkraftutbygging i Norge.

Vil ha verneplan

I tillegg til å begrense utbyggingen av vindkraft på land, ønsker Reitan, som er vararepresentant for MDG i Bergen bystyre, at det utarbeides en verneplan for vindkraft tilsvarende verneplanen for vannkraft.

– Vindkraftverkenes påvirkning på omkringliggende områders preg av inngrepsfrihet skal ha avgjørende betydning for om konsesjon blir gitt, heter det.

I tillegg ønsker Reitan at ansvaret for arealsaker flyttes tilbake til Klima- og miljødepartementet, og at fylkesmennenes innsigelsesmyndighet i arealsaker styrkes.

Han ønsker også styrket satsing på offshore vindkraft, som olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp) nylig sa at det ikke er marked for å bygge ut i Norge. Også Statkraft argumenterer mot havvind.

– At offshore vindkraft ikke er økonomisk lønnsom akkurat i dag, er ikke et argument for manglende satsing, sier Reitan.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.