Bare 4 av 24 konsesjonssøknader er innenfor NVEs vindområder

Og de kan ikke være sikre på å få grønt lys.

Bare 4 av 24 konsesjonssøknader er innenfor NVEs vindområder
NVE har pekt ut 13 områder som er egnet for vindkraftutbygging. Områdene berører alle fylker med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms. Til tross for at mange arealer i Nord-Norge har de beste produksjonsforholdene for vindkraft, peker NVE ut flest områder i Sør-Norge. Illustrasjon: NVE

Av 24 vindkraft-søknader som ligger til behandling hos NVE, ligger bare fire innenfor områdene NVE selv har pekt ut som egnet til vindkraft.