ENERGI

NVE vil ikke behandle søknader om nye vindkraftverk før nasjonal ramme er fastsatt

– Ryddig, mener NVE-direktøren.

NVE peker ut 13 områder som best egnet for vindkraft i Norge i deres forslag til nasjonal ramme. Nå melder direktoratet at de ikke vil behandle meldinger eller søknader om nye vindkraftprosjekter før denne rammen er fastsatt.
NVE peker ut 13 områder som best egnet for vindkraft i Norge i deres forslag til nasjonal ramme. Nå melder direktoratet at de ikke vil behandle meldinger eller søknader om nye vindkraftprosjekter før denne rammen er fastsatt.
Ina AndersenIna AndersenJournalist
16. apr. 2019 - 10:29

NVEs forslag til nasjonal ramme ble overlevert til Olje- og energidepartementet 1. april. Departementet har sendt forslaget på bred høring.

Inntil rammen er fastsatt vil NVE ikke behandle meldinger eller søknader om å etablere vindkraftverk. 

– Vi har overlevert NVEs vurdering av hvilke områder som er de mest egnede for vindkraft på land til departementet. Departementet har sendt NVEs vurdering på høring. Vi er nå i en mellomfase. I denne perioden har vi funnet det ryddig å ikke behandle meldinger eller søknader om etablering av vindkraftverk, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en melding. 

Det innebærer at direktoratet i denne perioden heller ikke vil sende meldinger eller søknader på høring eller arrangere folkemøter.

  • 10 vanlige spørsmål om vindkraft: Og svar

13 egnede områder

I brevet til Olje- og energidepartementet skriver NVE at fram til nasjonal ramme er fastsatt av departementet, legger NVE til grunn at meldinger eller søknader om å etablere vindkraftverk ikke vil bli behandlet eller sendt på høring.

– Det er stor oppmerksomhet om vindkraft, og det er betydelig interesse fra vindkraftbransjen for nye prosjekter. Det kan derfor være behov for å etablere en praksis for konsesjonsbehandling i NVE i perioden fram til fastsettelse av nasjonal ramme, skriver direktoratet. 

NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft peker ut 13 områder som er egnet for vindkraftutbygging

Områdene berører alle fylker med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms. De fleste områdene ligger mellom kysten og høyfjellet.

Til tross for at mange arealer i Nord-Norge har de beste produksjonsforholdene for vindkraft, peker NVE ut flest områder i Sør-Norge. «Det kommer av at vi har lagt mye vekt på hensynet til samisk reindrift og begrenset nettkapasitet i Nord-Norge», skriver NVE.

De utpekte områdene har et samlet areal på cirka 29.000 km2, eller 7,5 prosent av Norges areal.

Det første NVE så på var (selvsagt) hvor det er best vind. Ut fra dette kriteriet alene, ble store deler av landet ekskludert.

Statnett gikk deretter gjennom kapasiteten i kraftnettet. Utredningen viste at Sør-Norge er bedre egnet enn nord, og Statnett pekte særlig på Telemark, Agder og Rogaland som godt egnet.

Kun fire søknader innenfor vindkraftområdene

Som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet er det svært få av de søknadene som alt er til behandling som ligger innenfor de 13 områdene NVE mener er best egnet til vindkraft. 

Av 24 vindkraft-søknader som ligger til behandling hos NVE, ligger bare fire innenfor områdene NVE selv har pekt ut som egnet til vindkraft.

– I oppdraget vårt heter det at det skal bli vanskeligere å få konsesjon for prosjekter utenfor rammen, har Rune Flatby, direktør for konsesjonsavdelingen i NVE, tidligere uttalt.

NVE har også tidligere uttalt at de ikke kommer til å avslutte noen store vindkraftsaker før rammen er helt ferdig. Nå slår de helt fast at ingen søknader eller meldinger vil behandles for rammen er fastsatt. 

De 24 søknadene om vindkraftutbygging som venter på svar, vil med andre ord bli liggende frem til departementet har tatt en avgjørelse.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.