NVE peker ut 13 områder for vindkraft

Bare 4 av 24 konsesjonssøknader er innenfor NVEs vindområder

Og de kan ikke være sikre på å få grønt lys.

NVE har pekt ut 13 områder som er egnet for vindkraftutbygging. Områdene berører alle fylker med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms. Til tross for at mange arealer i Nord-Norge har de beste produksjonsforholdene for vindkraft, peker NVE ut flest områder i Sør-Norge.
NVE har pekt ut 13 områder som er egnet for vindkraftutbygging. Områdene berører alle fylker med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms. Til tross for at mange arealer i Nord-Norge har de beste produksjonsforholdene for vindkraft, peker NVE ut flest områder i Sør-Norge. (Illustrasjon: NVE)

Og de kan ikke være sikre på å få grønt lys.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Av 24 vindkraft-søknader som ligger til behandling hos NVE, ligger bare fire innenfor områdene NVE selv har pekt ut som egnet til vindkraft.

– I oppdraget vårt heter det at det skal bli vanskeligere å få konsesjon for prosjekter utenfor rammen, sier Rune Flatby som er direktør for konsesjonsavdelingen i NVE.

Planen, som peker ut 13 aktuelle områder, er nå sendt videre til Olje- og energidepartementet, og skal snart ut på høring. I denne prosessen kan det komme endringer, og NVE kommer ikke til å avslutte noen store vindkraftsaker før rammen er helt ferdig.

I NVEs kartverktøy kan du søke opp områder og se om de ligger innenfor NVEs utpekte vindkraftområder.

Rune Flatby er direktør for konsesjonssaker i NVE. Foto: Jannicke Nilsen

Gir ikke opp Eggjafjellet

Fire prosjekter ligger innenfor de egnede områdene, men det betyr ikke at de nå kan være sikrere på å få grønt lys fra NVE.

– Hvert prosjekt skal gjennom en like grundig konsesjonsbehandling som før, sier Flatby.

Ett av de aktuelle prosjektene er Eggjafjellet/Åsfjellet vindpark i Klæbu og Selbu kommuner i Trøndelag. Prosjektet eies av E.on Wind Norway.

I 2016 varslet NVE at prosjektet ikke ville få grønne sertifikater, og E.on trakk konsesjonssøknaden. Men selskapet har ikke skrinlagt prosjektet.

«Projekt Eggjafjellet är fortfarande ett prioriterat projekt för E.ON», skriver Lars Borisson i E.on Wind Sweden i en epost til TU.no.

Uavklart for Dalsbotnfjellet 

Dalsbotnfjellet i Gulen i Sogn og Fjordane er allerede godkjent av NVE, men avgjørelsen er nå klaget inn til Olje- og energidepartementet (OED). Olav Rommetveit, daglig leder i Zephyr AS, tar ingenting på forskudd:

Olav Rommetveit, daglig leder i Zephyr AS. Foto: Jannicke Nilsen

– Avgjørelsen er helt opp til OED. Noen ganger opprettholder de vedtaket, andre ganger går de imot, sier Rommetveit.

Han berømmer NVE for arbeidet de har gjort. 

– De fikk et vanskelig oppdrag, men de har vært åpne og gitt innsyn i prosessen hele veien og hatt mange infomøter underveis. Et eksemplarisk arbeid, vil jeg si.

På forhånd varslet NVE at de ville peke ut 15-20 områder. Det endelige resultatet ble 13.

– Det er mindre enn vi hadde håpet på. Jeg er heller ikke sikker på om det blir mindre konflikt i prosjektene som ligger innenfor disse områdene. Men det blir lettere for en utbygger å peke på at prosjektet ligger innenfor ramma, så det gir oss litt vind i ryggen, sier Rommetveit. 

Dalsbotnfjellet vindkraftverk i Gulen ligger innenfor NVEs utpekte områder, og har allerede fått konsesjon. Saken er imidlertid klaget inn til departementet og skal behandles på nytt der. Ill: NVE

Sovende prosjekter kan vekkes igjen

Mange av søknadene og meldingene i NVEs system er flere år gamle, men har fortsatt ikke fått noen avgjørelse. 

– På grunn av el-sertifikatene var det stor interesse en periode, og mange søknader kom inn. Mange saker har vi valgt å ikke sluttbehandle, enten fordi utbyggeren har vist mindre interesse eller fordi det ikke bra nok nett i området, forklarer Flatby i NVE.

Andre prosjekter har konsesjon, men har likevel ikke bygget ut.

– Det kan skyldes usikkerhet om lønnsomheten. Men billigere og bedre teknologi gjør at prosjekter man har sett bort fra før, blir aktuelle igjen. 

– Byggefristen i disse sakene er satt til 2021, som er da el-sertifikatene avvikles. Billigere turbiner og gode utsikter for kraftprisen, gjør at det er interesse for å bygge vindparker også uten el-sertifikater, sier Flatby. 

Blir debatt om Øst-Finnmark

Mange av de største prosjektsøknadene ligger i Øst-Finnmark, som ikke er med blant NVEs utvalgte områder. Dette er begrunnet med reindriftsområder og svakt nett.

Men i forrige uke vedtok Statnett at de likevel vil bygge en ny kraftlinje helt fram til Varangerbotn. Dette kan endre vindkraftkartet innen rammen er ferdigbehandlet. 

– Det vil gi liten mening om ikke dette får direkte innvirkning på det endelige utfallet slik at Øst-Finnmark kommer med, uttalte Liv Monica Stubholt, styreleder i Varanger kraft til Teknisk Ukeblad.

– Det blåser veldig godt i Finnmark, men det er dårlig nettkapasitet, og det er viktige reindriftsområder som må vektlegges. Summen av dette gjør at vi bare har foreslått Vest-Finnmark. Dette vil nok bli et tema når planen nå skal ut på høring, sier Flatby. 

Kommentarer (3)

Kommentarer (3)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå