Disse 13 områdene er egnet for vindkraft

– Store deler av landet tas vekk som ikke egnet for vindkraft.

Disse 13 områdene er egnet for vindkraft
NVE har pekt ut 13 områder som er egnet for vindkraftutbygging. Områdene berører alle fylker med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms. Til tross for at mange arealer i Nord-Norge har de beste produksjonsforholdene for vindkraft, peker NVE ut flest områder i Sør-Norge. Illustrasjon: NVE

NVE har lagt fram sitt forslag til Nasjonal ramme for vindkraft. Her peker de ut 13 områder som er egnet for vindkraftutbygging.