SAMFERDSEL

Vil bruke 80 milliarder på kollektivtransport i Oslo

Skal gi tre nye tunneler, nye trikkelinjer, lokale- og regionale knutepunkt og hyppigere avganger.

 Transportetatene vil bruke mellom 70 og 80 milliarder kroner på å bygge ut kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.
Transportetatene vil bruke mellom 70 og 80 milliarder kroner på å bygge ut kollektivtilbudet i Oslo og Akershus. Bilde: Jernbaneverket/Statens vegvesen/Ruter
23. nov. 2015 - 08:55
Vis mer

Det vil koste mellom 70 og 80 milliarder kroner å bygge ut kollektivløsningene i Oslo slik transportetatene ønsker det.

Det kom frem under presentasjonen av KVU Oslo-Navet mandag morgen.

Behov for kapasitet

Oppdraget har vært å skissere en kollektivtrafikk som har tilstrekkelig kapasitet.

Hovedtrekkene fra utredningen ble presentert i midten av august.

Da kom det frem at Jernbaneverket, Statens Vegvesen og Ruter har kommet frem til behov for tre nye tunneler, nye trikkelinjer, lokale- og regionale knutepunkt og hyppigere avganger.

– Det anbefalte konseptet bygger opp under foreslått arealutvikling, det gjør det mulig å oppnå nullveskt i persontrafikken i Oslo og Akershus, og gir en bærekraftig transportløsning som kan utvikles i takt med befolkningsveksten, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Les også: Disse fjordkryssingene kan endevende biltrafikken på Østlandet

For å få best mulig løsning ønsker etatene å samkjøre tog, buss, S-bane og trikk på best mulig måte.
For å få best mulig løsning ønsker etatene å samkjøre tog, buss, S-bane og trikk på best mulig måte.

20 øre per krone

Det er beregnet at alle tiltakene i det anbefalte konseptet er samfunnsøkonomisk lønnsomme samlet sett.

– Disse tiltakene gir så god nytte til så mange at pakken totalt sett er samfunnsøkonomisk lønnsom. Dette fordi veldig mange mennesker kommer til å få en mer effektiv hverdag. Det gir mye spart tid som igjen gir nytte for trafikantene, sier Enger.

Ifølge rapporten oppnås en generell gevinst på 20 øre for hver krone som investeres i anbefalte kollektivtiltak i Oslo og Akershus.

Målene kan imidlertid ikke nås bare ved utvikling av kollektivtransporten, de krever vesentlig bedre forhold for gående og syklende.

Les også: Derfor velger de den dyreste løsningen over Oslofjorden

Målrettede bompenger

I tillegg til bedre kollektivløsninger, og mer sykkel og gange mener etatene det vil være behov for målrettet trafikantbetaling i bomringen, med priser som vil variere avhengig av tid, sted, kø og miljø.

– Vi lager et kollektivsystem som har stor nok kapasitet. Men, når vi regner på effekten dette får, ser vi at det ikke holder med gulrot, det må også litt negative incentiver til for å oppnå målet. Vi oppnår ikke at all vekst tas kollektivt ved sykling og gåing bare ved å bygge ut. Beregningene viser at vi og må ha en mer målrettet trafikantbetaling for at kollektivtransporten skal få en så stor andel. En viss straff for bilkjøring må til for å nå målet, sier Enger.

Innføringen av trafikantbetaling for personbiler, der bilistene betaler et beløp per kjørte kilometer, stiger gevinsten til 2,60 kroner for hver investerte krone, sier rapporten.

– Økt trafikantbetaling fører til at prosjektet ikke bare er lønnsomt, men svært lønnsomt, sier Enger.

Rapporten anbefaler en trafikantbetaling på to kroner per kjørte kilometer i rushtiden, og en krone per kjørte kilometer utenom rushtiden.

Hvilken blir det? Her er tre av alternativene til ny Oslo-trikk

Tre faser

Prosjektgruppen anbefaler at tiltakene gjennomføres i tre faser.

Først skal det skje en utvikling av dagens kollektivsystemer, etablering av trikk langs Ring 2 og tiltak for sykling og gåing.

Videre skal det bygges ny metrotunnel fra Majorstuen til Bryn knyttet sammen med dagens metrotunnel på Stortinget, oppgradering av dagens metrotunnel og utvikling av gode knutepunkter. Samtidig anbefales det byggestart for deler av jernbaneanleggene.

I siste fase anbefales det ny jernbanetunnel fra Oslo S til Nasjonalteateret og Lysaker/Bislett og oppgradering av dagens jernbanetunnel. Deretter foreslås det jernbanetunnel fra Bislett til Sagene, Økern og Alnabru.

– Det haster å komme i gang. Å bygge en t-banetunnel gjennom et så tett befolket område som Oslo tar tid, det er derfor svært viktig å komme i gang og begynne å jobbe med en eneste gang, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Les også: Det har aldri hastet mer å bygge en norsk bru

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.