SAMFERDSEL

Vegvesenet vil ha mer knust betong i nye veier

Vegvesenet anbefaler økt bruk av gjenbruksbetong til veiformål i en ny rapport.
Vegvesenet anbefaler økt bruk av gjenbruksbetong til veiformål i en ny rapport. Bilde: Colourbox
22. jan. 2014 - 10:01

I en ny rapport om bruk av gjenbruksbetong til veibygging anbefaler Statens vegvesen økt bruk av knust betong i nye veier.

Rapporten peker på at gjenbruksbetong kan være et godt vegbyggingsmateriale, men at ikke all betong nødvendigvis er egnet til veiformål.

Lite kjent materiale

– Hele byggenæringen har et mål om å redusere mengden avfall som går til deponering. Ved å gjenbruke betong fra eksempelvis bruer og gamle bygg er vi med på å redusere mengden avfall fra næringen, sier Joralf Aurstad i Vegdirektoratets teknologiavdeling.

Etatsprogrammet Gjenbruksprosjektet fra 2002 til 2005 hadde som formål å legge til rette for bruk av resirkulerte materialer til vegbygging.

Men etter at programmet ble avsluttet har det nesten ikke blitt brukt knust betong i store vegbyggingsprosjekter. Det synes Aurstad er synd.

– Men det kan nok skyldes at det har vært for dårlig kjent hvilke fordeler knust betong har som vegbyggingsmateriale, sier han.

Den nye rapporten er utarbeidet som en del av det pågående fireårige etatsprogrammet Varige veger, som har en overordnet målsetting om bedre kvalitet og økt levetid for de norske vegdekkene

Aurstad håper rapporten kan bidra til å stimulere hele bransjen til økt gjennvinning.

Les også: Vegvesenet vil forby rusttregt stål

Avhengig av rent produkt

De mest aktuelle bruksområdene for gjenbruksbetong er ifølge Aurstad anleggsveier og riggområder, forsterkningslag, bærelag og rørgrøfter.

– Når det kommer til asfalt er vi i bransjen flinke til å gjenvinne opp til 100 prosent av massen, målet er å få frem den samme tankegangen når det kommer til betong, sier han.

Gjenbruk av betong er likevel ikke helt uten utfordringer.

– For at vi skal kunne benytte betongen i veier må den være helt ren. Det er ikke mulig å bruke betongen dersom bygget eller brua ikke har vært helt strippet før knusing. Om betongen inneholder tungmetaller eller andre miljøgifter er det ikke mulig å bruke den til veiformål. Miljøsanering, avfallsplan og selektiv riving er derfor viktige nøkkelord som behandles i rapporten, sier Aurstad.

Les også: Kine skal finne det optimale veisaltet for norske vinterveier

Flere fordeler ved gjenbruk

Terje Bøe i Franzefoss Pukk er enig med Vegvesenets rapport om at gjenbruksbetong egner seg til veiformål.

– Gjenbruksbetong er godt egnet til enkelte deler av veikonstruksjonen. Men det er en forutsetning at gjenbruksbetong har dokumenterte egenskaper, på linje med pukk, som det tradisjonelle og mest benyttede byggemateriale. Bruksområdene for gjenbruksbetong bør begrenses av egenskapene betongen har, og ikke opprinnelsen, sier han.

Bøe sier gjenbruksbetong har tre klare fordeler sammenliknet med nye materialer.

– Ved å gjenbruke materialer sparer man naturen for uttak, man sparer deponiplass og kan i mange tilfeller spare på transportarbeidet. Gjenbruksbetong viser seg i alle erfaringer og undersøkelser også å være et svært egnet produkt, sier han.

Les også: 1650 vegvesen-ansatte må nå ha etterutdanning

Anbefaler økt bruk

Ifølge Bøe er det mulig å ta i bruk langt mer gjenbruksbetong til veikonstruksjoner enn det blir gjort i dag.

– Vi har levert gjenbruksbetong til en lang rekke prosjekter og entreprenører de senere år. Slik vi oppfatter erfaringene, er de altoverveiende gode. Vegvesenet kan etter mitt skjønn, sammen med andre byggherrer, legge bedre til rette for økt bruk.

Bøe sier gjenbruksbetongen egner seg best på de områdene av veien med begrenset belastning.

– Etter min oppfatning er gjenbruksbetong best egnet som forsterkingslag, og bærelag der det er begrenset belastning og god drenering. Antakelig er gjenbruksbetong av god kvalitet også egnet som underlag for betongdekke på grunn. Jeg er litt betenkt på å bruke gjenbruksbetong over drenering, da  jeg er litt redd for at sementrester kan skape «sandpapir» inne i avløps-/dreneringsledninger. Men dette har neppe noen undersøkt i praksis, sier han.

Les også:

Vegvesenet vil forby tverrspente dekker i trebruer

Hver av disse sykkelveiene skal takle 12.000 syklister i timen

Rotfruktsaft skal forhindre is på veiene  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.