OLJE OG GASS

Unik rettssak mellom Statoil og gründere: – De burde ha møttes et helt annet sted enn i rettsalen

Statoil angriper patenter i selskapet Neodrill, som de selv eier.

Neste uke møter lille Neodrill eieren Statoil til teknologikrangel i Oslo tingrett.
Neste uke møter lille Neodrill eieren Statoil til teknologikrangel i Oslo tingrett. Bilde: Neodrill/Statoil
Roald RamsdalRoald RamsdalJournalist
2. mars 2018 - 05:15

Neste uke starter en av de få teknologistridene mellom Statoil og en norsk leverandørbedrift som har havnet i rettsapparatet.

Neodrill er en av få små, norske leverandørbedrifter som har utfordret Statoil rettslig. De gikk i fjor rettens vei for å stoppe Statoils bruk av ny teknologi i Barentshavet og anklaget selskapet for patentinngrep.

Statoil svarte med å saksøke Neodrill, der oljeselskapet er nest største eier, for å få gjort patentene ugyldig. På mandag starter saken i Oslo tingrett.

– Denne saken er spesiell. Det er spesielt at noen er saksøkt av sin egen eier i en patenttvist, sier Zacco-sjef Thor Mosaker, som ikke representerer noen av partene.

(Les mer om påstandene i konflikten under)

– Burde diskutert lisenser

Lederen for et av Norges største IP-rådgivningsselskaper mener de to partene burde ha møttes et helt annet sted enn i rettssalen.

– De burde sittet på et kontor på Forus og diskutert lisenser, til glede for eieren Statoil og til glede for selskapet, sier han til Teknisk Ukeblad.

Generelt så tror han at det kommer til å bli flere patenttvister i oljebransjen i årene fremover. 

Dette er saken

  • Striden mellom Statoil og Neodrill handler om rettighetene til sugeankerteknologi.
  • Et sugeanker er en bøtteformet konstruksjon som senkes ned på havbunnen med åpningen ned. Ved å pumpe vann ut av ankeret skapes det et undertrykk inne i konstruksjonen, og ankeret suges dermed ned i sjøbunnen (kilde: Wikipedia)
  • Sugeankere er sentralt i Statoils nye Cap-X konsept for billigere havbunnsutbygginger.

– I 2013 og 2014, så tjente alle nok. Nå har det blitt en kamp om kontraktene. Da blir det mer tilspisset kamp om teknologien også, dermed blir aktørene mer villige til å håndheve rettighetene sine, sier han.
 
Teknisk Ukeblad har ikke lyktes å finne nyere, norske patenttvister der Statoil har vært part.

Mosaker forteller at Statoil tradisjonelt i langt mindre grad enn internasjonale oljeselskaper har brukt rettsapparatet for å håndheve rettigheter. De har derimot ofte oppfordret samarbeidspartnere til å ta patent selv, for at det ikke skal oppstå tvister.

Forsøkte forhandlinger

Neodrill og Statoil har tidligere vært i forhandlinger om en kommersiell løsning, uten å komme til enighet.

Istedenfor må altså Neodrill-gründer Harald Strand, som også er største eier i selskapet, møte i Oslo tingrett til uken. Han er oppfinneren bak to av de tre Neodrill-patentene Statoil vil gjøre ugyldig.

Flere rettsdokumenter som nylig ble sendt inn til Oslo tingrett, gir mer innsikt i konflikten mellom de to selskapene.

– Blikkboks på stranden

Teknologien oljegiganten og gründerbedriften krangler om handler om sugeankere.

Teknisk Ukeblad skrev første gang om Neodrills sugeankerteknologi som går under navnet CAN (Conductor Anchor Node) i 2009.

Også Statoil har jobbet lenge med utvikling av sugeankere. Teknisk Ukeblad omtalte i 2015 at to Statoil-oppfinneren ble innlemmet i det prestisjetunge «Offshore Energy Center’s Hall of Fame» i Houston, Texas for deres innsats innen denne teknologien.

En av dem har sammenliknet teknologien med å ha med seg en blikkboks på stranden og tråkke på den, for så å forsøke å trekke den opp.

– Da vil den ha en formidabel motstand mot å bli trukket opp, sa Statoil-oppfinner Asle Eide til Teknisk Ukeblad i 2015.

Oppfinnerne blir ført som vitner av Statoil i den kommende rettssaken.

– Tok æren

Stridens foranledning var Statoils lansering av det prestisjetunge Cap-X programmet i 2016.

Det et helt nytt konsept for havbunnsutbygginger – som skulle spare oljeselskapet for store summer og gjøre flere funn i Barentshavet lønnsomme. Konseptet innebar blant annet bruk av sugeankere, og det ble omtalt av flere medier, blant annet Dagens Næringsliv og Teknisk Ukeblad.

Illustrasjon av Statoils Cap-X konsept.

Neodrill mener mediebeskrivelsene viste at Statoils Cap-X program inneholder nøyaktig samme løsninger som deres kjerneteknologi. 

Dette var argumentasjonen selskapet brukte, da de i mai i fjor fikk medhold i Stavanger tingrett i en midlertidig forføyning som stoppet Statoils bruk av fem brønnfundamenter i Barentshavet. Avgjørelsen ble først omtalt av Dagens Næringsliv.

«Bruddet på god forretningsskikk skjerpes av at Statoil i 2016 offentlig tok æren for teknologiutviklingen som reelt ligger i Neodrill», skriver Neodrill-gründerne til retten nå.

Statoil mente at den midlertidige forføyningen var basert på uriktig informasjon.

De fem brønnfundamentene havnet riktignok til slutt i Barentshavet. Årsaken var at Stavanger tingrett påla Neodrill å stille en garanti på 20 millioner kroner i påvente av å få en avklaring i en endelig rettssak. Det klarte ikke gründerselskapet.

– Ugyldige patenter

Som sagt, så svarte Statoil med å saksøke Neodrill og denne saken starter i Oslo tingrett på mandag.

Statoil har hyret inn Bahr-advokat Are Stenvik, som regnes som en av landets fremste eksperter på immateriellrett.

Oljeselskapet hevder at de tre Neodrill-patentene mangler nyhet og oppfinnelseshøyde, og derfor er ugyldige.

De argumenterer med at den tilsvarende teknologien tidligere er brukt blant annet på Troll-feltet, i sluttinnlegget som er sendt retten.

Får Statoil medhold i dette, vil det slå beina under Neodrills påstander om patentinngrep.

Uavhengig av dette mener oljeselskapet at de uansett må frifinnes for patentinngrep, fordi Cap-X-fundamentene som ble installert i Barentshavet sommeren 2017 ikke omfattes av Neodrills patenter.

Neodrill mener patentene er gyldige og skiller seg vesentlig fra den nærliggende teknologien (mothold) som Statoil bruker i argumentasjonen for at patentene er ugyldige.

De omtaler flere av Statoils mothold som «irrelevante» og «fjerntliggende».

– Utnyttet tegninger og 3D-modeller

Neodrill har også svart med å rette en rekke påstander mot Statoil i et motsøksmål.

De mener oljeselskapet har misbrukt «betrodd og konfidensiell teknisk proprietær NeoDrill-informasjon». De hevder dette skjedde gjennom Statoils leverandørutviklingsprogram LUP og senere gjennom Statoil Technology Invest, som er Statoils eget investeringsselskap for teknologi.

«LUP-programmet og Statoils eierskap i NeoDrill har vært utnyttet til å få innsyn i sentrale tekniske løsninger og bedriftshemmeligheter i NeoDrill, for så å fremstille denne teknologien som Statoils egen», skriver Neodrills advokat Kyrre Tangen Andersen til retten.

De hevder videre at Statoil rettsstridig utnyttet tegninger, 3D-modeller, rapporter og tekniske hjelpemidler knyttet til Neodrills CAN-løsning som ble betrodd Statoil.

Nå krever Neodrill at Statoil forbys å bruke Cap-X-teknologien. De hevder at denne utgjør et inngrep både i deres patenter, men også er i strid med markedsføringsloven og avtaler mellom Statoil og Neodrill.

De mener de har krav på lisensinntekter som kunne utgjort 80 millioner kroner, samt at de krever 20 millioner i bortfalte investeringer, som de mener er en følge av Statoils handlinger. På bakgrunn av dette krever de et beløp fra Statoil fastsatt etter rettens skjønn.

– Allmenn kjent og brukt teknologi

Statoil avviser alle påstandene fra Neodrill.

«Neodrill har ikke påvist én eneste teknisk løsning som har karakter av bedriftshemmelighet eller teknisk hjelpemiddel, og som er benyttet i Cap-X-fundamentet», skriver selskapet i sluttinnlegget. De mener også at de ikke har fått en del av informasjonen Neodrill påstår.

– Bakgrunnen for at vi brakte saken inn for Oslo tingrett, er at Neodrill hevder de har eksklusive rettigheter til sugeankerteknologien, forteller Statoil-pressetalsmann Eskil Eriksen til Teknisk Ukeblad.

– Sugeankerteknologien og brønnfundamentering med sugeanker ble utviklet og brukt allerede på 80- og 90-tallet av flere aktører. Statoil var én av dem. Derfor mener vi det innebærer kjente løsninger for industrien, sier han.

– Vi mener også at ingen aktører kan påberope seg eksklusive rettigheter til en allmenn kjent og brukt teknologi, og at hele industrien fritt bør kunne benytte seg av denne teknologien, fortsetter han.

– På bakgrunn av dette mener vi at vi ikke har krenket Neodrills patentrettigheter, vi har ikke handlet i strid med markedsføringsloven eller kontraktsrettslige forpliktelser. Nå ser vi frem til å få rettens objektive vurdering av patentspørsmålene og øvrige spørsmål i saken, sier Eriksen og viser for øvrig til sluttinnlegget deres.

– Ekstremt trist og uheldig situasjon

Neodrill-gründer Harald Strand uttalte nylig til Stavanger Aftenblad at de kan miste hus og hjem på denne saken.

Nå er de ordknappe i selskapet før rettssaken.

– Vi har hele tiden ønsket å finne en forhandlet løsning, men Statoil har avvist dette, skriver Jostein Aleksandersen, daglig leder i Neodrill i en epost til Teknisk Ukeblad.

Han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer nå. 

Tidligere har han uttalt til Teknisk Ukeblad at deres nest største eier vil ta fra dem eksistensgrunnlaget deres.

– Dette er bare en ekstremt trist og uheldig situasjon, og det er ekstremt spesielt at det er vår nest største eier som har satt oss i denne situasjonen. Det er ikke så mye mer å si enn det, uttalte Aleksandersen til Teknisk Ukeblad våren 2017.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.