NEODRILL

– Jeg har ikke ord. Vår nest største eier vil ta fra oss eksistensgrunnlaget vårt

Dette er firmaet som stopper Statoil i Barentshavet.

Neodrills sugeankerteknologi gjør det mulig å bore grunne, horisontale brønner, og kan gi besparelser for oljeselskapene.
Neodrills sugeankerteknologi gjør det mulig å bore grunne, horisontale brønner, og kan gi besparelser for oljeselskapene. (Bilde: Neodrill)

Dette er firmaet som stopper Statoil i Barentshavet.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Mens Statoils første brønn i den store borekampanjen i Barentshavet, Blåmann, er i ferd med å bli stoppet etter en midlertidig forføyning fra Stavanger tingrett, kjemper et lite teknologifirma i Ålgård med nebb og klør for å kunne leve videre.

Neodrill mener nemlig at deres nest største eier – Statoil – har plagiert teknologien deres, tatt all ære for konseptet og er i ferd med å frarøve firmaet eksistensgrunnlaget deres.

Det var Dagens Næringsliv som først skrev om saken.

Men hvem er egentlig Neodrill?

Grunn horisontal boring

Neodrill holder til på Ålgård i Rogaland og teller seks mann. De har holdt på siden år 2000 og har siden den gang utviklet det som i dag er grunnpilaren i selskapet: Sugeanker-teknologien som går under navnet CAN (Conductor Anchor Node).

I dag har de mellom 10 og 15 patenter og patentsøknader.

CAN er et spesielt tilpasset sugeanker som fungerer som fundament for en brønn og bidrar til å gjøre det enklere å bore horisontalt på grunne reservoarer, samt at redusert boretid og rimeligere utstyrskostnader gir kostnadsbesparelser for boring av brønnen.

Statoil har over lenger tid vært involvert i selskapets utvikling, og har en 30 prosents eierandel i Neodrill.

Det var derfor en stor overraskelse for Neodrill da Statoil i fjor lanserte det som omtales som en revolusjonerende teknologi, spesielt tiltenkt Barentshavet: Cap-X. En rekke medier – deriblant Teknisk Ukeblad og Dagens Næringsliv – skrev store artikler om konseptet.

Cap-X ble også brukt aktivt av Statoil i forbindelse med søknadene om nye blokker i den 23. konsesjonsrunden.

Til Teknisk Ukeblad forklarte Statoil at Cap-X gjør det mulig å bore den horisontale delen av brønnen tidligere, noe som også gjør det mulig å bore horisontalt lenger og dermed ha færre brønner.

– Det gir en mer optimal brønn. Cap-X ble først utviklet for å løse utfordringen knyttet til grunne reservoar, som er et typisk trekk for dem man finner i Barentshavet, fortalte pressetalsmann Morten Eek til Teknisk Ukeblad.

– En veldig fortvilet situasjon

Men samtidig som mediene slo opp sak etter sak om Statoils nye konsept, begynte uroen å spre seg i det lille Ålgård-selskapet: Har Statoil – som Neodrills nest største eier – stjålet teknologien og gjort den til sin egen?

Ifølge Neodrill i dag, var det nettopp dette som skjedde. De mener at Statoils Cap-X-konsept ikke kan brukes uten å ta i bruk CAN-teknologien.

Ifølge kjennelsen fra Stavanger tingrett – der Statoil forbys å installere fem brønnfundamenter i forbindelse med sommerens borekampanje – mente Statoil at patentsøknadene fra Neodrill var så svake at søknadene ikke vil bli godkjent.

– Statoil mente derfor å ha adgang til å bruke teknologien dekket av patentsøknadene, heter det i saksfremstillingene i kjennelsen fra tingretten.

Statoil mener at saken er fremstilt på uriktig grunnlag.

I møtevirksomhet mellom Statoil og Neodrill blir det ifølge kjennelsen gjort et forsøk på å løse saken i minnelighet ved å forhandle om en kommersiell løsning. Dette nådde ikke frem

Neodrill forteller Teknisk Ukeblad at de den siste tiden har har jobbet for å få på plass finansiering, samt at de har planer om å vokse videre.

– Målet vårt er at selskapet skal vokse, både i Norge og internasjonalt, særlig på feltutbyggingsmarkedet. Vi har en samarbeidsavtale med GE Oil & Gas, der vi sammen utvikler denne løsningen til feltutbygginger, sier administrerende direktør Jostein Aleksandersen til Teknisk Ukeblad.

– Vi har hatt en kapitalinnhentingsprosess, men nå ligger alt på hold i påvente av denne saken. Det er en veldig fortvilet situasjon, sier administrerende direktør Jostein Aleksandersen.

– Har nesten ikke ord

Neodrill-sjefen sier til Teknisk Ukeblad at selskapet nå er i en svært alvorlig situasjon der hele fremtiden står på spill.

– Dette er bare en ekstremt trist og uheldig situasjon, og det er ekstremt spesielt at det er vår nest største eier som har satt oss i denne situasjonen. Det er ikke så mye mer å si enn det, sier Aleksandersen.

Han understreker at Neodrill er glade for kjennelsen fra retten. Nå håper de å komme i dialog med Statoil for å få på plass en løsning.

– Vi ønsker å komme i konstruktiv dialog for å finne en god løsning. Det er det eneste vi er interessert i. Det er ikke i vår interesse å stoppe noen boreoperasjon eller realiseringen av Cap-x, sier han.

Dersom Statoil vinner frem, vil det knuse hele selskapet, sier Aleksandersen.

– Det vil fjerne hele eksistensgrunnlaget vårt. Vi står på kanten av stupet. Hvis Statoil skal få viljen sin på denne måten, så går selskapet vårt under. Vi er i en situasjon der vi har null valg, sier Aleksandersen.

Han sier at de var svært overrasket over Statoils måte å håndtere saken på.

– Det er et moralsk aspekt oppi dette som er nesten ikke til å tro. Jeg har nesten ikke ord. Vår nest største eier vil ta fra oss eksistensgrunnlaget og tilbød oss en latterlig sum per bruk av teknologien vår, sier han.

Tror du at saken lar seg løse?

– Jeg håper og tror det. Jeg er redd for at saken ikke har fått oppmerksomhet nok. Jeg tror ikke at Statoil er vonde og uærlige som selskap. Men jeg tror denne saken har vært på et for lavt nivå til at man har sett alvorligheten av det som er i ferd med å skje, sier han.

Statoil: – Basert på uriktig informasjon

Statoil hadde som nevnt akkurat kommet i gang med borekampanjen sin på Blåmann-prosjektet.

Nå må Statoil finne andre løsninger enn sin prestisjefylte Cap X-teknologi for å gjennomføre sommerens borekampanje.

Statoil bekrefter for Teknisk Ukeblad at de kommer til å stoppe boringen på Blåmann-prospektet når de har boret ferdig gjeldende seksjon.

–  Vi sikrer Blåmann-brønnen for å kunne forlate den på en sikker og forsvarlig måte. Det betyr at vi borer ferdig til neste seksjon før vi sikrer brønnen. Denne prosessen vil ta noen dager, ifølge pressetalsmann Eskil Eriksen.

Han understreker at kampanjen i Barentshavet går sin gang videre – men med andre løsninger enn Cap X.

– Vi mobiliserer nå alternativt utstyr som kan brukers til å bore de øvrige brønnene, sier Eriksen.

Statoil mener at den midlertidige forføyningen er basert på uriktig informasjon.

– Avgjørelsen er også fattet uten at Statoil har fått fremføre sitt syn på saken. Vi søker å få kjennelsen opphevet, ifølge pressetalsmannen.

Han understreker at Statoil også ønsker å få en løsning på saken, men ønsker ikke å ta den videre diskusjonen mellom partene i media.

– Saken har blitt bragt inn til Stavanger tingrett av Neodrill, og vi forholder oss til den videre prosessen der, ifølge Eriksen.

Har du eller ditt firma opplevd noe lignende? Ta kontakt med TUs reporter her.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå