Transportgigant etablerer seg i Norge

Transportgigant etablerer seg i Norge
Ved å etablere et eget transportkontor i Norge, håper Alston på å ta del i utbyggingen av nye signalanlegg i Norge. Bilde: Alstom

ERTMS

European Rail Traffic Management System, er et signalsystem for jernbaner i Europa.

Det gir informasjon om kjøretillatelse og hastighet direkte i togets førerpanel.

ERTMS er designet for toghastigheter opp til 500 km/t.

Første bane, en «pilotstrekning», i Norge blir Østfoldbanen østre linje, på strekningen Rakkestad-Sarpsborg, der prøvedrift begynner November 2013.

Kilde: Jernbaneverket

Den nye regjeringens signaler om storsatsning på infrastruktur har ført til at transportgiganten Alstom etablerer en egen transportavdeling i Norge.

– Det er mange aktuelle prosjekter som kan være relevante for oss fremover, for eksempel utbyggingen av nye togsignaler, ERTMS, sier Carl Åge Bjørgan, leder for Alstom transport i Norge.

SE VIDEO: Her testes toget som kjører uten lyssignaler

Håper på norsk kontrakt

Alstom har erfaring fra utbygging av ERTMS flere steder i Europa.

– Vi har mye kunnskap å tilføre en Norsk utbygging, sier Bjørgan.

Selskapet har blant annet hovedkontrakten for ERTMS-utbygging i Danmark, og står der for halvparten av infrastrukturen som bygges ut, samt alt av installasjoner som skjer i selve togsettene.Selskapet håper nå strekningen vil fungere som referanse, og føre til flere signalkontrakter i andre land.

– Siden signalsystemer er et av hovedområdene våre, anser vi en utbyggingskontrakt i Norge som svært viktig.

Vi håper etableringen i Norge vil gi oss en sterkere posisjon på det norske markedet, sier Bjørgan.

Les også: Sweco skal lede utbygging av nye jernbanesignaler

Vil overføre kunnskap fra Danmark

Ifølge Bjørgan er det svært lite som skiller utbyggingen av nye signalanlegg i Danmark og Norge.

– I utgangspunktet er det ikke noen spesiell forskjell på de tekniske løsningene. Selv om omfanget er litt forskjellig, og det er cirka dobbelt så mange kilometer spor i Norge som i Danmark, tror vi løsningene vil være veldig sammenliknbare. Og at erfaringer fra den danske utbyggingen vil la seg overføre til Norge, sier han.

Les også:

Nå starter planleggingen av lyntog til Gøteborg  

Nytt system for togmobil blir sju måneder forsinket

Lyntog: – Hvorfor har vi ikke gjort dette før?