MARITIM

Svikt i smøreoljeforsyning slo ut alle fire motorene på Viking Sky

– Det skal egentlig ikke være mulig, sier forskningsleder for energi og transport i Sintef Ocean.

Viking Sky har fire MAN-motorer, to med 9 sylindre og to med 12 sylindre. Smøreoljesystemet  sviktet  da det seilte over Hustadvika i svært store bølger.
Viking Sky har fire MAN-motorer, to med 9 sylindre og to med 12 sylindre. Smøreoljesystemet sviktet da det seilte over Hustadvika i svært store bølger. Montasje: Wiki Commons/Kjersti Magnussen/TU
Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
27. mars 2019 - 16:22

Cruiseskipet Viking Sky fikk full stans i alle fire motorene fordi smøreoljetrykket ble for lavt, opplyser Sjøfartsdirektoratet på en pressekonferanse onsdag.

Det var lite, men likevel nok smøreolje på tankene om bord på Viking Sky. Men under overfarten på Hustadvika i opp til 15 meter høye bølger, ble alarmer for lavt oljetrykk utløst og motorene gikk automatisk over i en «shut down-prosess, det vil si at motorene slår seg automatisk av.

Den tunge sjøen medførte trolig så store bevegelser i tankene at smøreoljepumpene mistet tilførsel. Dette utløste nivåalarm på lavt smøreoljetrykk, noe som igjen førte til automatisk nedstenging av motorene kort tid etter, for å hindre skader, opplyser Sjøfartsdirektoratet.

Teknisk Ukeblad har snakket med eksperter om direktoratets konklusjon. Begge stiller seg undrende til årsaken.

Én enkelt feil fikk store følger

Forskningsleder for energi og transport i Sintef Ocean, Anders Valland, synes det er merkelig at skipet skal ha fått total blackout der alle de fire hovedmotorene sviktet samtidig.

– Det skal egentlig ikke være mulig. Én feil skal ikke slå ut et helt fartøy, sier Valland.

Forskningslederen sier dette bryter med prinsippet om at en singelfeil ikke skal slå ut et helt system.

– Når nivået på i tanken er innenfor minimumsgrensen, burde ikke smøreoljepumpen få problemer, og i hvert fall ikke slik at det slår ut alle fire motorene, sier Valland til TU.

Etterlyser redundant system

Professor Eilif Pedersen ved Marin Teknikk på NTNU mener det må være en designfeil eller designsvakhet når en alarm fra en smøreoljepumpe kan stanse alle fire motorene.

– Ettersom de har designet skipet med redundans og to separate motorrom, er det merkelig at de ikke har redundans i smøreoljesystemet. Da slår de jo ihjel den sikkerheten det var lagt opp til, sier Pedersen.

Ber rederier sikre tilførsel av smøreolje

Sjøfartsdirektoratet har i dagene etter motorhavariet jobbet for å avdekke om det kan være forhold ved hendelsen, teknisk eller operasjonelt, som kan ha betydning for andre fartøy.

Direktør for passasjerskipsavdelingen i Sjøfartsdirektoratet, Sonja E. Hillersøy, sier at det er for tidlig å si noe om det vil bli endringer på regelverk.

Sjøfartsdirektoratet har sendt ut en generell sikkerhetsmelding om å sikre tilførsel av smøreolje til motorer og andre kritiske systemer. De ber også om at dette blir tatt inn som en del av risikovurderingen i sikkerhetsstyringssystemene på større skip.

Havarikommisjonen går i dybden

– I første omgang går vi ut med en melding til alle motorleverandørene om at de må sikre høyt nok nivå på smøreolje i tanken slik at pumpen klarer å opprettholde trykket, sier Hillersøy til TU.

Hillersøy sier at Statens havarikommisjon for transport (SHT) vil gå dypere inn i årsaker og hendelsesforløp og komme med sine anbefalinger.

– For oss var det viktig å finne årsaken så raskt som mulig og sende ut en varsel, og så vil SHT granske dette i dybden i ro og mak, sier Hillersøy.

Hun påpeker at det er opp til hver enkelt motorleverandør å finne en løsning.

– Alle har sine egne nivåer og systemer. Vi kan bare peke på at dette kan være et problem under ekstreme forhold, sier Hillersøy.

Ikke en opplagt feil

Sjøfartsdirektoratet opplyser at problemer med smøroljetrykket ikke pekte seg ut som rotårsak med en gang. Det var først tirsdag kveld det begynte å bli klart.

– Det var en kombinasjon av tekniske granskinger, logger og intervjuer med mannskap som førte til at vi fant årsaken, sier Hillersøy.

Hun er ikke sikker på at to separate tanker, ett for hvert motorrom, hadde hindret alarmene.

– Hvis det er samme nivå på to separate tanker og samme helningsvinkel, vil begge pumpene suge luft og smøreoljetrykket falle, sier hun.

Så vidt direktoratet har klart å bringe på det rene, ble motorene automatisk stengt ned en etter en inntil det ble totalt blackout.

Motorene om bord

Viking Sky har fire MAN hovedmotorer, to rekkemotorer med ni sylindre (9L32/44CR på 5.040 kW hver) og to 12-syliders V-motorer (12V32/44CR på 6.720 kW hver).

De er konfigurert med to motorer fordelt på «far og sønn» i hvert sitt maskinrom, skilt med brann- og vanntette skott og dører.

Ifølge MAN er motortypen spesielt designet for bruk av tungolje (HFO i henhold til DIN ISO 8217-spesifikasjonener).

Motorene er turboladet med MANs egen MAN TCR-system. Automasjons- og kontrollsystemet er også utviklet av MAN (Sacos one). Ifølge en brosjyre fra MAN er det eget smøreoljefilter på hver motor, mens vannkjølingen skjer via et to-strengs høy- og lavtemperatursystem.

«Safe to port»

 Viking Sky er bygget etter de nyeste sikkerhetsregler for passasjerskip  og ferger, SOLAS (Safety of life at Sea). Skip med lengde over 120 meter er innbefattet av Solas regelverk med «Safe Return to Port» (SRtP).

Det betyr redundans, dobbelt opp av nødvendige fasiliteter, kapasiteter og utstyr, deriblant ventilasjon og sanitæranlegg og redningsutstyr. 

Skipet skal kunne klare seg trygt til nærmeste havn innen en forhåndsinnstilt tid, avhengig av skipets operasjonelle krav. Dette sviktet på Viking Sky.

Skipet er klasset av britiske Lloyd’s og registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.