INDUSTRI

Shipping nede i 2,2 prosent av globale CO2-utslipp

Det vil bransjen bruke til å unngå nye krav.

Etter finanskrisen i 2008 har flere og flere skip redusert hastigheten, såkalt «slow steaming», og satt mer fokus på å spare drivstoff på grunn av økte oljepriser. Containerskip som tidligere pløyde havene i godt over 20 knop, nøyer seg med 15-16 knop. Det merkes på klimautslippene.
Etter finanskrisen i 2008 har flere og flere skip redusert hastigheten, såkalt «slow steaming», og satt mer fokus på å spare drivstoff på grunn av økte oljepriser. Containerskip som tidligere pløyde havene i godt over 20 knop, nøyer seg med 15-16 knop. Det merkes på klimautslippene. Bilde: NYK/Frederick Tan

Det vil den internasjonal shippingorganisasjon International Chamber of Shipping (ICS) bruke for alt det er verdt for å slippe CO2-tiltak innen skipsfart.

Ifølge ICS leverer skipsfarten allerede karbonnøytral transportvekst.

Tall fra FN-organisasjonen IMOs Green House Gas Study 2014, viser at internasjonal skipsfart bidrar til 2,2 prosent av de globale CO2-utslippene. Det er en nedgang fra 2,7 prosent i 2007.

Les også: – Det sa «pling» da jeg så den. Den krana må vi bare ha

Selvskryt

ICS har laget en egen rapport, Delivering CO2 Emission Reductions: Shipping is Part of the Solution, der de hevder å være en løsning foran klimaforhandlingene senere i år.

ICS slår seg på brystet.

– Dette er reelle reduksjoner gjennom bedre drivstoffeffektivitet, ikke gjennom virtuell nedgang på grunn av klimakvoter, sier generalsekretær Peter Hinchliffe i ICS i en pressemelding.

Han sier at med større skip, bedre motorer, mer LNG som drivstoff og bedre flåtestyring, vil industrien innen 2050 reduserer utslippene med 50 prosent.

Les også: Disse fem prosjektene skal gjøre norsk skipsfart mer miljøvennlig

Frykter Paris-pålegg

ICS har imidlertid merket seg at forventningene og kravene til shippingbransjen vil bli større og kulminere i tøffere utslippsgrenser og flere konkrete tiltak på FNs klimatoppmøte i Paris i desember.

Internasjonal skipsfart og luftfart omfattes ikke av FNs klimamål. Sterke krefter, blant annet i EU, jobber for å inkludere de to næringene.

ICS setter derfor mye inn på å kjempe imot tøffere krav.

Like konkurransevilkår

Maritim bransjeforening i Norsk Industri ser ikke at miljøkrav er negativt for rederier.

– Vi i verfts- og utstyrsnæringen er for strenge miljøkrav såfremt disse er internasjonale, slik at konkurransen ikke vris. IMO er det beste organet for å sikre like krav, sier Lars Gørvell-Dahll, bransjesjef i Norsk Industri.

Han tror tøffere krav er til norske bedrifters fordel.

– Strenge krav betyr etterspørsel etter mer avansert teknologi, og det er vi best på, sier Gørvell-Dahll til TU.

FORNØYD-MISFORNØYD: Rådgiver Lars Erik Mangset i WWF sier at de nye energikravene til IMO er bra, men ikke nok. Utslipp reduseres med ca. tre prosent i 2020. Men økt transport gjør at netto vil de totale utslippene øke med 24 prosent.
BløfferRådgiver Lars Erik Mangset i WWF. Tore Stensvold

Bløffer

WWFs skipsfartsekspert, Lars Erik Mangset, er glad for at utslippene fra shipping er redusert fra 885 millioner tonn Co2 i 2007 til 796 millioner tonn i 2012.

– Det ICS unnlater å si, er hvorfor. Under finanskrisen gikk veldig mange over til «slow steaming», altså redusert fart. Samtidig steg oljeprisen og dermed gikk drivstoffkostnadene opp. Det ble mer fokus på drivstofføkonomi, sier Mangset.

Les også: Rotorseil sparer inntil 20 prosent drivstoff

Fakta

Han viser til den samme rapporten ICS henter sine tall fra. Der står det:

  • I løpet av 2007–2012 har det vært en latent utslippsøkning i internasjonal skipsfart. Det betyr at hvis/når markedsforholdene går tilbake til normalen, så vil de samme skipene som førte til en relativt utslippsreduksjon, medføre en relativ utslippsøkning vis-à-vis 2007 nivået. 
  • I løpet av 2007–2012 ble farten til skipene redusert med 12 prosent sammenliknet med "design speed", med en gjennomsnittlig reduksjon i drivstofforbruk på 27 prosent. I noen oljetanksegmenter ble utslippene redusert med over 50 prosent i denne perioden, og noen segmenter innenfor container reduserte utslipp med 70 prosent. Men – disse segmentene hadde det særlig vanskelig i denne perioden og vil, hvis markedsforholdene går tilbake til gamle nivåer – øke sine utslipp. 

Paris-påvirkning

Mangset sier at utspillet til ICS er godt timet før COP i Paris, der flere har påpekt behovet for å inkludere IMO og internasjonal shipping i klimaforhandlingene.

– ICS bruker store ressurser på aktivt å motarbeide enhver regulering av CO2. At ICS derfor kommer med dette utspillet er ikke overraskende og føyer seg i rekken av hva vi har lært å forvente fra organisasjonen, sier Mangset.

Les også: Klar med rekordmotor og nytt skipsdesign - nå venter de bare på kundene

Utslipssøkning 50-150 prosent

Han er også opptatt av at ICS underkommuniserer IMOs påpekning av framtidsscenarioer for internasjonal shipping, som gjør at FN vil stille krav til skipsfarten.

– Under et «business as usual-scenario» vil de absolutte utslippene øke med 50 til 150 prosent innen 2050, skriver IMO i en annen rapport om drivhusgasser. Selv med ytterligere tiltak enn hva vi har, vil utslippene fortsette å øke. Studien viser at selv større endringer i fuel-miksen har en begrenset effekt på å redusere klimagassutslipp under forutsetningen om at fossile brensler fortsetter å være dominerende, inklusive LNG, sier Mangset.

Les også: Dette er Norges første fiskebåt med elmotor