BYGG

Røyk fra skorstein gjør toppen av ny høyblokk i København ubeboelig

De øverste 17 meterne av en planlagt boligblokk på Posthusgrunden i København kan ikke brukes til boliger på grunn av røyken fra H.C. Ørstedsværket.

Røyken fra H.C. Ørstedsværket har så høy konsentrasjon av skadelige stoffer at de øverste 17 meterne i en ny høyblokk i København ikke kan brukes til boliger.
Røyken fra H.C. Ørstedsværket har så høy konsentrasjon av skadelige stoffer at de øverste 17 meterne i en ny høyblokk i København ikke kan brukes til boliger. Foto: Nanna Skytte, ing.dk/ Københavns Kommune / Lundgaard & Tranberg/Morten Egedal, ing.dk
Morten Egedal, ing.dk
28. feb. 2018 - 09:52

Det kunne ha blitt byens mest imponerende utsikt – mer enn 100 meter over sentrum av København. Rett ved Hovedbanegården, hvor postterminalen for tiden er under rivning.

En av de kommende høyblokkene på området er godkjent til å nå helt opp til kote 115 – altså 115 meter over havoverflaten. Men i den høyden blir huset truffet av røykutslippet fra H.C. Ørstedsværket.

Det innebærer at det ikke kan være boliger, takterrasse eller åpne vinduer på de øverste 17 meterne.

Krav til å kunne lufte ut

lokalplanen for Postgrunden heter det:

«Bygninger vil kunne bli påvirket av forurenset røyk fra H.C. Ørstedsværket på de etasjene som ligger over kote 98 (DVR90). Dette må det tas høyde for ved å plassere utendørs oppholdsarealer og boliger under de etasjene hvor B-verdien overskrides. Hvis det plasseres sentralt friskluftinntak til ventilasjon, skal dette likeledes plasseres under de etasjene hvor B-verdien overskrides.»

Senere i den samme planen står det dessuten:

Postgrunden ligger rett ved Hovedbanegården, men kan på grunn av høyden bli truffet av røyk fra H.C. Ørstedsværket. <i>Foto:  Nanna Skytte, ing.dk</i>
Postgrunden ligger rett ved Hovedbanegården, men kan på grunn av høyden bli truffet av røyk fra H.C. Ørstedsværket. Foto:  Nanna Skytte, ing.dk

«I driftsfasen vil det være en påvirkning av fasaden på den høyeste bygning på grunn av røyk fra H.C. Ørstedsværket på de etasjene som ligger over kote 98 m. Derfor må det ikke være boliger og utendørs oppholdsarealer i bygninger over denne høyden.»

Derfor kan Københavns Kommune ikke tillate at det bygges boliger mellom kote 98 og 115, i den høyden blokka er godkjent til å bli bygget.

– Røyken fra H.C. Ørstedsværket er ikke farlig som sådan – det er ikke snakk om giftig røyk. Røyken fra verket inneholder stoffer hvor det er krav til grenseverdien – hvor høy konsentrasjon man kan utsettes for kontinuerlig. Vi kan ikke plassere boliger hvor konsentrasjonen er for høy, siden det er krav til at man skal kunne lufte ut i boligen sin ved å åpne vinduene, sier arkitekt og prosjektleder Lotte Linnet hos Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, som står bak lokalplanen.

Dukket seint opp

Vis mer

At røyken viser seg å være et problem for byggeprosjektet på Postgrunden kom først fram i midten av februar 2017, da Sowi gjorde oppmerksom på det etter å ha gjort en undersøkelse for Danisa, som står bak byggeprosjektet. Dette var bare to måneder før Københavns Borgerrepræsentation skulle ta stilling til prosjektet.

Det innebærer likevel ikke at kommunen ikke har gjort de nødvendige forberedelsene, mener Lotte Linnet:

– Har Københavns Kommune vært tilstrekkelig grundig i denne saken?

– Ja, det mener jeg at vi har. Dette kom fram ganske kort tid før det ble lagt fram for politikerne. Men jeg mener at vi har gjort alt etter boka her, sier hun.

– Denne type ting dukker jo opp underveis i de forutgående undersøkelsene i forbindelse med utarbeidelse av lokalplan, kommuneplantillegg, VVM-direktivet og miljøvurdering, som ligger til grunn for lokalplanen. Dette er bare en av mange ting som det ikke alltid er på plass i starten, og det er nettopp derfor at det blir foretatt slike undersøkelser, forteller Lotte Linnet, som understreker at også andre områder, som for eksempel støy, først blir kartlagt i undersøkelser etter at prosjektet settes i gang.

Kan bygge forretningsbygg

Det er nå opp til byggherren for høyhuset å ta stilling til hva de skal gjøre med et høyhus som er godkjent til kote 115, men ikke kan ha leiligheter over kote 98.

– Det vil være en mulighet å bygge kontorer, men det må bygges et luftinntak som ikke sjenerer dem som jobber. Man kan ikke ha boliger et sted der man ikke kan åpne vinduet, sier Lotte Linnet.

Også selv om røykutslippet fra skorsteinene på verket ikke blåser i en direkte linje mot Postgrundens kommende høyhus, kan vinden likevel bære røyken dit.

– Det vil naturligvis være avhengig av vinden når dette vil være et problem. Men Postgrundens plassering i forhold til verket gjør, at vinden ganske ofte vil blåse i omtrent den retningen, sier Lotte Linnet.

Hun forklarer dessuten at slik som reglene er nå, ville det ikke være mulig å bygge forretningslokaler i det øverste etasjene i høyhuset, hvis bygningen – som planlagt – ellers blir boliger.

– De kan naturligvis velge å bygge litt lavere, ned til minimum 90 m for dette høyhuset, sier Lotte Linnet.

Velger byggherren å begrense bygget til 98 meter, vil den også holde seg under den «demokratiske grensen». Det innebærer at de to høyeste bygningene i København fortsatt vil være Christiansborg og Københavns Rådhus – med unntak for Radisson Blu Scandinavia Hotel på Amager og nybygget ved Carlsberg.

I lokalplanen kan man få et inntrykk av hvordan byggeprosjektet på Postgrunden vil påvirke Københavns silhuett. Øverst sett fra innerhavnen – nederst fra Dybbølsbro. <i>Foto:  Københavns Kommune / Lundgaard & Tranberg</i>
I lokalplanen kan man få et inntrykk av hvordan byggeprosjektet på Postgrunden vil påvirke Københavns silhuett. Øverst sett fra innerhavnen – nederst fra Dybbølsbro. Foto:  Københavns Kommune / Lundgaard & Tranberg

Byggherre kan legge inn teknikk i toppen

Men Danisa Pension, som er byggherre på høyhusprosjektet, regner ikke med at de øverste meterne blir et problem for bygningens framtidige formål.

– Detaljprosjektering av det høyeste tårnet har ikke startet opp. Det er under alle omstendigheter ikke noe i veien for at blant annet teknikkarealer ligger over kote 98. Dessuten krever lokalplanen at tårnet avsluttes med en topp som inneholder et arkitektonisk grønt element. Toppen skal være minst 15 meter høy, forteller eiendomsutviklingsdirektør Robert Nellemann i Danisa Pension.

Han understreker at høyhuset fremdeles er planlagt å bli en boligblokk.

Saken ble først publisert på ing.dk.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.