SAMFERDSEL

Regjeringen setter av én milliard til teknologi – men det er kun én teknolog blant dem som skal gi råd om bruken av pengene

Teknologirådet består hovedsakelig av økonomer og jurister. 

Til tross for en stor satsing på teknologi er det kun en i ministerens nye teknologiråd som har ingeniørbakgrunn.
Til tross for en stor satsing på teknologi er det kun en i ministerens nye teknologiråd som har ingeniørbakgrunn. Bilde: Regjeringen/ Screenshot NTP

Onsdag la regjeringen frem en Nasjonal transportplan som presenterte norske samferdselsprosjekter for en svimlende sum på 1.064 milliarder kroner de kommende 12 årene. 

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen la stor vekt på fokuset på teknologi i den nye transportplanen, og viste til en ambisjon om å bruke én milliard kroner på utviklingen av teknologi i perioden. 

I tillegg til å love en milliard kroner til teknologi i planen, har ministeren satt ned et nytt teknologiråd som har fått navnet mobilitets- og teknologirådet.

– Vi legger snart frem en ny Nasjonal transportplan der teknologi vil få en sentral plass. Jeg er glad for at jeg fremover kan få gode råd fra næringslivsledere, fra forskning, industri og fra sektoren om hvordan vi best utnytter de mange mulighetene som ny teknologi representerer, sa han under presentasjonen av rådet 24. mars. 

Men hvem er det egentlig som er med i ministerens nye råd, og skal råde og veilede teknologiutviklingen innenfor norsk samferdsel i årene fremover? 

En gjennomgang av 13 medlemmer, foruten samferdselsministeren selv, viser at kun ett av medlemmene har ingeniørbakgrunn. I tillegg finnes det en matematiker. Utover dette består rådet av en rekke økonomer og jurister, en politiker, en landskapsarkitekt og en jagerflypilot. 

Bakgrunnen til medlemmene i utvalget:

Berit Svendsen (administrerende direktør Telenor Norge) – Sivilingeniør

Bernt Reitan Jenssen (administrerende direktør i Ruter) - Økonom

Alexandra Bech Gjørv (konsernsjef i Sintef) - Jurist

Silvija Seres (president i Polyteknisk forening) – Matematiker

Rolf Assev (partner i Startuplab) - Økonom

Bjørn Erik Thon (direktør i Datatilsynet) - Jurist

Terje Moe Gustavsen (vegdirektør) - Politiker

Elisabeth Enger (jernbanedirektør) - Jurist

Kirsti Slotsvik (kystdirektør) – Landskapsarkitekt

Dag Falk-Petersen (konsernsjef i Avinor) – Jagerflypilot

Torstein Olsen (direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) – Økonom

Hege Skryseth (administrerende direktør i Kongsberg Digital) – Master of business

Nevner ikke ingeniørene

Nitos president, Trond Markussen, stiller spørsmål ved mangelen på ingeniører og teknologer i et råd som skal fokusere på nettopp teknologi. 

– Regjeringen fremhever at vi er nødt til å gripe mulighetene som ligger i ny teknologi, men hvordan skal vi sikre at de riktige valgene blir tatt dersom ikke ingeniører og teknologer blir hørt? spør han. 

Markussen mener det er åpenlyst at man må få inn flere ingeniører og teknologer om man skal klare å legge til rette for at de riktige samferdselsinvesteringene blir tatt i årene fremover. Ikke bare i rådet, men i transportplanen generelt. 

– Ordet «ingeniører» nevnes ikke én eneste gang i den nye planen, påpeker han. 

Avhengig av ingeniører

Markussen stiller videre et stort spørsmål ved hvorfor et utvalg, som skal sikre fremtidsrettede løsninger, som intelligente transportsystemer og selvkjørende kjøretøy, mangler den viktigste kompetansen som teknologene besitter.

– Dette er selvfølgelig ikke til forkleinelse av kompetansen til utvalgets medlemmer, det er fint at økonomer, matematikere, jurister, politikere med flere er representert. Men, Nito etterlyser at flere ingeniører og teknologer også inkluderes i beslutningsprosessene. Et fremtidsrettet transportsystem er avhengig av det, sier han. 

Markussen mener dog at ingeniørene og teknologene må ta noe av skylden for den manglende inkluderingen i denne type råd selv. 

– Vi er dårlige til å fortelle om egen rolle og om betydningen vi spiller i samfunnet, sier han. 

Vil ha plass til teknologer 

Markussen får full støtte fra Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna. 

– Det er absolutt ikke bra nok med et teknologiutvalg som bare er representert med én teknolog, og vi skulle gjerne bidratt selv i utvalget, sier hun. 

Randeberg viser til at teknologi stadig blir en viktigere del av samfunnet, noe som kommer tydelig frem i den nye transportplanen. 

– Mange av utfordringene vi står ovenfor, som det grønne skiftet, energi, innovasjon og næringsutvikling og digitalisering, sikkerhet og sårbarhet, dreier seg om teknologi og teknologiutvikling. Da bør det ryddes plass til flere teknologer, sier hun. 

Ønsker innspill

Samferdselsdepartementet tar til seg rådene fra Nito og Tekna, og sier de er åpne for innspill om sammensetting av rådet og bruken av fagfolk. 

– Regjeringen er opptatt av at norsk industri og norske gründere kan delta på lik linje med internasjonale miljø i utviklingen av teknologi for transportsektoren. Grønn og digital konkurransekraft er viktig for Norge, og det er derfor viktig med et møteplass der disse mulighetene blir diskutert. I sammensetningen av rådet er det lagt vekt på god representasjon fra næringslivet, fra forskning, og fra myndighetssiden, representert ved Samferdselsdepartementets underliggende etater og selskap, sier statssekretær Reynir Johannesson.

Han understreker at rådet er helt nytt, og at de vil trenge litt tid til å se hvordan ting fungerer på best mulig måte. 

– Arbeidsform og innretting vil naturlig nok vurderes etter hvert. I den sammenheng ønsker vi innspill både fra Nito og andre om hvordan vi best kan få til hensiktsmessig utvikling og bruk av ny teknologi i transportsektoren. Det er mange som skal involveres i arbeidet fremover, sier statssekretæren.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.