SAMFERDSEL

Refser Statens vegvesen for dårlig kontroll på utbetalinger

Må endre rutiner etter varslersak.

Aktører som salter og strør for Statens vegvesen må nå levere et mer detaljert fakturagrunnlag, slik at regningene blir enklere å kontrollere.
Aktører som salter og strør for Statens vegvesen må nå levere et mer detaljert fakturagrunnlag, slik at regningene blir enklere å kontrollere. Bilde: Scanpix
Øyvind LieØyvind LieJournalist
6. des. 2016 - 12:07

Statens vegvesen iverksetter interne tiltak for å bedre rutinene for kontroll av regningene for salting og strøing av veiene.

Etatens internrevisjon har nemlig funnet ut at rutinene for dette har vært for dårlige.

Bakgrunnen er at en ansatt i Vegvesenet tidligere i år varslet om at etaten skulle ha betalt snaut 1,8 millioner kroner til Mesta for salting, strøing og brøyting på riks- og fylkesveier i Telemark, uten at Mesta hadde dokumentert at arbeidet var utført.

Varselet gikk både til Riksrevisjonen, Vegdirektøren og Telemark fylkeskommune.

Varsleren hevdet utbetalingene var i strid med den interne instruksen for attestasjon og anvisning. I underbilagene som var vedlagt fakturaene, fant han ingen dokumentasjon på at arbeidene var utført.

Vanskelig å kontrollere

En kontrollingeniør i Vegvesenet skrev at Mesta hadde sanntidsdata for arbeidet som ble utført, men at Vegvesenet ikke hadde automatisk tilgang til disse. Dermed skal det ikke ha vært mulig å kontrollere om arbeidet faktisk var utført.

Mesta svarte på beskyldningene med å påpeke at de hadde oversendt all kontraktsfestet dokumentasjon i forbindelse med utbetalingene.

I rapporten fra Vegvesenets internrevisjon slås det nå fast at utbetalingene stemmer overens med dokumentasjonen og at dokumentasjonen er i henhold til kontrakten. Det var dermed ifølge internrevisjonen riktig å utbetale fakturaene.

Men internrevisjonen konkluderer også med at rapporteringen fra Mesta er for vanskelig å kontrollere. Det er for eksempel ingen sammenligning av mengdene som Mesta automatisk registrerer og mengdene selskapet manuelt registrerer.  

– Det er derfor ikke mulig å summere mengdene oppgitt i de detaljerte avviksrapportene og komme frem til det fakturerte beløpet, konkluderer internrevisjonen.

Brudd på retningslinjene

Derfor mener de driftskontraktene må gjennomgås for å få mer konkrete krav til rapportering.

– Statens vegvesens kontrakt stiller ikke som krav at Mesta skal gi Statens vegvesen tilgang til detaljert sanntidsrapportering for alle strekninger. Internrevisjonen oppfordrer derfor enheten til å gå i dialog med Mesta for å finne et rapporteringsformat som er enklere å kontrollere, heter det i rapporten.

Internrevisjonen konkluderer også med at selv om det er utbetalt riktig sum, gikk ikke de som godkjente utbetalingene gjennom fakturagrunnlaget i detalj. Dette er ifølge rapporten «brudd på retningslinjene i Økonomihåndboken».

Varsleren hevdet at han var blitt utsatt for gjengjeldelse av sine sjefer, men dette avvises i internrevisjonens rapport.

Jobber med opplæring

Regionvegsjef Kjell Inge Davik sier til Teknisk Ukeblad at han er glad for at internrevisjonen konkluderte med at det ikke er utført feil utbetalinger i saken.

– Så innser vi at kontrollrutinene ikke var gode nok. Det jobbes det nå med, både ved at leverandørene blir pålagt mer detaljerte fakturagrunnlag, slik at det blir lettere å kontrollere de enkelte prosessene, og ved opplæring av våre egne kontrollere og byggeledere, sier Davik til Teknisk Ukeblad.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.