SAMFERDSEL

Politikerne vil ha buss - private kjemper for monorail i Stavanger

Private initiativtakere har i flere år jobbet for å få utredet muligheten for en monorail i Stavanger.
Private initiativtakere har i flere år jobbet for å få utredet muligheten for en monorail i Stavanger. Bilde: Ingve Bjørnå
30. juli 2014 - 10:42

Monorail

Monorail er en jernbane som går på, eller henger under, en enkelt skinne.

Fordelen med monorail kontra normal jernbane er plassforbruk og ulykkesfrekvens.

Siden monorailen gjerne henger i luften kan den derimot ha noe dårligere tilgjengelighet enn normal jernbane.

Per i dag finnes det ikke noen monorail i Norge. Det finnes derimot flere i andre euopeiske land som Tyskland, Irland, Italia, Russland og Spania.

Til tross for at politikerne har bestemt seg for å satse på buss som fremtidens kollektivløsning i Stavanger, jobber private initiativtakere på spreng for å endre kommuneplanen.

– Stavanger er en by som egner seg svært dårlig for buss. Veiene er trange, og bussen kjører på de samme premissene som bilen. Derfor mener vi andre alternativer bør utredes, sier Ingve Bjørnå som leder kampanjen Monorail Stavanger.

Les også: – Trikken er uten tvil det beste transportmiddelet i Oslo

Ønsker utredning

Byrådet har tidligere vurdert en bybane som den i Bergen, i Stavanger. Bjørnå er positiv til utredningen, men mener at også muligheten for en monorail bør utredes.

– Det har vært mye debatter frem og tilbake om hva som er den beste kollektivløsningen i Stavanger. Politikerne argumenterer for at monorail og t-bane er for dyrt, uten å ha utredet begge mulighetene. Jeg forstår at en t-bane kan være i overkant for Stavanger, men mener en monorail vil være en god løsning, sier han.

Bjørnå har selv gjort utregninger som viser at alternativet monorail kan bli rimeligere enn en bybane.

– Utregninger er basert på monorailutbygging i andre land viser at en monorail ikke nødvendigvis er så dyrt som politikerne antar, sier han.

Les også: Denne trikken kan kjøre uten en tråd

Monorailen vil ifølge initiativtakerne være billigere enn en bybane, og langt mer trafikksikker. Ingve Bjørnå

Rimeligere enn bybane

I regnskapet tar Bjørnå utgangspunkt i et gjennomsnitt av prisforslag fra ulike leverandører av monorail på 274.247.041 kroner per kilometer. Prisen på bybane er hentet fra byrådets utregning, og viser at en bybane vil koste 312.000.000 kroner per kilometer.

– Totalt vil derfor 25 kilometer med bybane koste 7,8 milliarder kroner mens tilsvarende monorail vil koste 6,86 milliarder, sier han.

Han påpeker at en monorail etter hans mening vil øke kapasiteten på kollektivtrafikken i Stavanger betraktelig.

– Om vi skal satse på buss slik bystyret har avgjort blir vi nødt til å investere mye mer i vei enn det er lagt opp til. Ved å heller satse på monorail vil man frigi plass på veiene, og dermed gagne både kollektivbrukerne og bilistene, sier Bjørnå.

Les også: Sommervarmen skaper solslyng på jernbanen

Bjørnå har selv laget et forslag til hvor i Stavanger monorailen bør gå. Ingve Bjørnå

Fullt mulig i Norge

Bjørnå viser til at monorailen har vært en stor suksess i en rekke andre land, også i Europa.

– Bare i Tyskland går det per i dag fem ulike linjer. Det er altså ingen grunn til at det ikke skal være mulig i Norge, sier han.

Det er ingen begrensning på hvor lang eller kort en monorail kan være.

– Banen kan dermed først og fremst bygges så den treffer de travleste områdene i byen, for så å bygges ut etter behov, foreslår Bjørnå.

Bjørnå er ikke den eneste som mener det bør utredes flere alternative kollektivløsninger i Stavanger. Professor Erik Skaugen fra Universitetet i Stavanger har tidligere tatt til ordet for utbyggingen av en vakuum-tunnelbane i byen.

Les også: 

Venstre frykter Norge blir parkert av svenske lyntog

Geologer frykter at ny bybanetrasé vil senke Bryggen i Bergen

Disse er kvalifisert til å bygge Norges største samferdselsprosjekt  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.